Ja, 2002Ja, 2010
Sjuk- och hälsovård6575
Stöd till äldre6073
Stöd till barnfamiljer3951
Socialbidrag2540
Skolan6171
Sysselsättningspolitiska insatser3154

Källa: Välfärdsopinion 2010, Umeå universitet (TT)