fredag 18 juni 2010

Hemlöshet och sociala frågor

Socialpolitiken har blivit en politisk stridsfråga i Lunds kommun. Tidigare fanns det en ganska bred samsyn över blockgränsen om inriktning och medel. Så är det inte längre. Vad har hänt?

Antalet hemlösa i Lund har ökat dramatiskt, från tidigare 20-30 till nästan 100. Den så kallade boendetrappan, i vilken de hemlösa förväntas kvalificera sig för ett eget boende, fungerar inte. De rödgröna vill införa konceptet Bostad Först. De borgerliga avvisar detta och menar att de resurser som läggs räcker.

Måndag till torsdag stänger Lunds socialtjänst 17.00, men inte de sociala problemen. De rödgröna kräver en bättre social jour, men de borgerliga säger blankt nej.

Drogproblemen i Lund ökar - då skär de borgerliga ner på det drogförbyggande arbetet. Under ett år har Lund inte haft någon antidrogsamordnare alls, nu tillsätt en på halvtid. De rödgröna vill ge ordentliga resurser till detta.

Så är det på punkt efter punkt - barn och unga, psykiatri, missbruksvård, arbetet mot kvinnovåld - de rödgröna ser problemen och vill utveckla och förbättra kommunens arbete och vill anslå resurser. Det gör inte Lunds borgerlighet.

Mer från Lunds kommuns budgetmöte: Trött borgerlighet i Lund; Lund Marathon


Länkat: SDS

torsdag 17 juni 2010

Trött borgerlighet i Lund

Första dagens kommunfullmäktige i Lund har varit en arena för en optimistisk och offensiv rödgrön opposition. Den har också avslöjat en trött borgerlighet.

De rödgröna partierna presenterade kraftfulla satsningar för att utveckla välfärden. De borgerligas ständiga budskap är:

- Nej, det går inte. Lunds skolor och förskolor är tillräckligt bra och tål att försämras lite till. Äldreboendena tål en personalminskning med 10 procent.

Inte konstigt att Lars Hansson (FP) tillstod att den borgerliga budgeten var "tråkig". De årliga nedskärningarna fortsätter inom skola, äldreomsorg och all annan kommunal verksamhet.

Den enda unika politiska satsningen som de borgerliga orkar med de kommande tre åren är att budgetera 2 miljoner för att införa vårdnadsbidrag i Lund 2012. Torsten Czernyson (KD) menade att det är helt OK att 90 procent av vårdnadsbidrag tas ut av kvinnor. Det beror enligt Czernyson på "naturliga skillnader som inte ens de rödgröna kan ändra på".


Länkat: SDS; SKD

onsdag 16 juni 2010

Tragikomiskt om Paulssons hus

Efter många turer är som bekant fotbollens matcharenan räddad i sitt läge innanför vallarna på Klostergården i Lund. Kommunstyrelsens majoritet, med Mats Helmfrid (M) i spetsen, har dock hela tiden hävdat att detta blir dyrt eftersom exploatören Arne Paulsson tvingas minska antal bostäder. Kommunen skulle då få ut mindre pengar vid markförsäljningen, ett argument som länge användes för att tvinga igenom en flytt av arenan. Vänsterpartiet har vid flera tillfällen försökt tillbakavisa detta argument. Inte behöver man minska på ett nybygge som hamnar längre ifrån en arenan än vad befintlig bebyggelse skulle hamna i förhållande till en flyttad arena.

Nu meddelar Paulssons fastigheter att de räknar med att kunna bygga oförändrad volym - 425 lägenheter med oförändrad boendeyta. Några pennstreck från en duktig arkitekt räckte för att lösa den gordiska knuten.

Detta är naturligtvis alldeles utmärkt, men man kan inte låta bli att fråga sig hur denna tragikomiska situation kan ha uppstått. Det finns tre alternativa scenarier, det ena värre än de andra.

Det första är att man från politiskt håll påverkat de handläggande tjänstemännen att framställa flytten av matcharenan som nödvändig. Det andra scenariet är att de handläggande tjänstemännen haft en egen agenda och vilselett de förtroendevalda i denna riktning. Det tredje är att varken politiker eller tjänstemän förmått att se det som hela tiden varit alldeles uppenbart.


Tidigare inlägg: Klostergårdens idrottsplats: På väg mot seger; Äntligen någon sorts sans; Läget inför skandalbeslutet; Moralisk kollaps; Kryperiet fortsätter

Länkat: SKD

Lund Marathon

Veckan avslutas med budgetmöte i Lunds kommunfullmäktige, ett årligt marathonmöte som pågår mellan 08.30 och 22.30 i två dagar. I år står två mycket tydliga alternativ mot varandra.

Det borgerliga alternativet innebär fortsatta nedskärningar på all kommunal verksamhet. Det rödgröna alternativet innebär rejäla satsningar på kärnverksamheterna, speciellt skola, förskola och social service.

De borgerliga lägger ett budgetförslag som på sista raden visar ett underskott på 41 miljoner, detta trots att de lagt in en smygbesparing på 16 miljoner kronor genom att inte kompensera fullt för löneökningar. De rödgröna visar ett överskott på 2 miljoner kronor, trots full kompensation för ökade löner och trots de stora satsningarna på välfärdsutbyggnad. Hur är detta möjligt?

Jo, först och främst genom en kommunal skattehöjning med 40 öre, vilket ger 81 miljoner. Därmed återställs den skattenivå Lund hade 2006, senast det var rödgrönt styre. För det andra räknas med gott samvete in ökat statsbidrag med rödgrön regering (preciserat i förslaget till vårbudget) vilket mycket försiktigt räknat ger Lund 45 miljoner.

Det enda borgerliga nytillskottet är att de säger sig vilja införa vårdnadsbidrag i Lunds kommun från och med 2012, vilket de prognosticerar en kostnad på 2 miljoner om året för. Det ska jämföras med de rödgrönas 100 nya lärare i Lunds skolor redan 2011 och andra satsningar inom äldreomsorg, kultur och idrott, miljöarbete, bostadsbyggande, mot hemlöshet, m.m.

Prognosen är att de rödgröna kommer att vinna varenda debatt, ömsom på poäng ömsom på knock. Trots det kommer de rödgröna förslagen att falla i varenda omröstning. Men det intressanta med budgetdebatten under ett valår är att om oppositionen vinner i september kan budgeten därefter justeras inför 2011. Allt vi säger från talarstolen kan alltså bli verklighet redan nästan år.

Det gäller alltså bara att rösta bort borgarna.


Debatten kan följas på Steve eller på denna länk.

Tidigare om budget 2011: Rödgrön budget för Lund; Oärlig borgerlighet i Lund; Kultur på svältkur; Skattehöjning nog nödvändig

Länkat: SDS

torsdag 3 juni 2010

Vad händer nu, Carl Bildt?

Först ett erkännande. Du har på ett tydligt sätt tagit avstånd från Israels angrepp på hjälpkonvojen och i gott sällskap av bland annat FN-chefen Ban Ki-Moon krävt att blockaden av Gaza ska upphöra.

Problemet är att det inte räcker att säga bra saker till Israels regering. De har nu gått med på att själva utreda lagligheten i sina gärningar. Denna magnifika eftergift applåderas av USA, som för säkerhets skull i förhand har gett Israel godkänt för bordningen av fartygen. Om inte resten av världen reagerar starkt och målmedvetet torde detta bli den enda efterräkningen.

Nu räcker det inte med ord och fördömanden. Israels regering kommer, precis som de gjort många gånger förut, att strunta högaktningsfullt i dessa. Tomma tunnor skramla - under tiden är det business as usual inom alla vitala områden: Handel, kultur, idrott, diplomati ... Det enda Israels regering fruktar är naturligtvis att land efter land ska bryta dessa förbindelser, på samma sätt som omvärlden en gång bröt förbindelserna med apartheidregimen i Sydafrika.

Därför frågar jag: Vad händer nu? I måndags i Lundagård frågade jag dig när du tänkte kalla hem ambassadören från Tel Aviv. Du svarade att ambassadören behövdes där nu för att få hem svenskarna. I det hade du då faktiskt en poäng (lokaltidningarna gjorde sig sedan lustiga över att jag blev mållös för en sekund), men nu har de kidnappade svenskarna kommit hem.

Vad gör ambassadören där nu, mer än att legitimera Israels regering och dess agerande? Vad har för övrigt en svensk militärattaché i Tel Aviv att göra? Kanske ännu viktigare är vad som händer med EU:s handelsavtal med Israel. Är du beredd att sätta några som helst villkor, ställa några som helst krav på Israels regering för åtnjutandet av goda handelsavtal?


Tidigare inlägg
Begreppet övervåld; Bildt i Lundagård; Total bojkott av Israel

Länkat
SVT; SVT; SVT; SVT; SVT; AB; AB; AB; SDS; SDS; SDS; SDS; SKD; DN; DN; SVD; SVD; SVD; GP; GP; GP; GP; GP

tisdag 1 juni 2010

Rödgrön budget för Lund

Rejäla satsningar på kärnverksamheterna, speciellt skola, förskola och social service, det är vad de rödgröna i Lund vill åstadkomma nästa år. Idag presenterade vi vårt budgetalternativ för den samlade värdspressen.

Medan borgarna lägger ett budgetförslag som på sista raden visar ett underskott på 40 miljoner (de hoppas nog på en rödgrön regering som ökar statsbidragen till kommunerna) visar de rödgröna ett litet, men dock ett överskott på 2,5 miljoner. Nedan några viktiga punkter, hela tiden angivet i miljoner kronor (mkr) utöver vad borgarna vill lägga i sitt budgetförslag.

1. 100 nya lärare till Lunds skolor. Detta helt utanför volymförändringar, som en ren kvalitetsförstärkning, vilken kostar 43 mkr i helårseffekt. Preliminär fördelning: 55 förskolelärare, 30 grundskolelärare, 10 gymnasielärare, 5 vuxenutbildningslärare, allt från och med höstterminen 2011.

2. Lägg tillbaka borgarnas indragna lönekompensation, 15,7 mkr, som är en smygbesparing på all kommunal verksamhet, speciellt kostsam för personalintensiva verksamheter som förskola och vård och omsorg. Räknar vi in denna differens gentemot det borgerliga förslaget rör det sig om cirka 120 fler lärare. Vi återupprättar också ärligheten i Lunds kommunalpolitik. Inga fler dolda sparbeting.

3. Underhåll skolor och andra fastigheter, 12 mkr. Borgarna försöker för tredje året i följd att rädda sin budget genom kapitalförstöring av kommunens fastigheter. Våra 12 mkr räcker egentligen inte men är en början på att bryta den negativa spiralen.

4. Vård- och omsorgsnämnden: Resursförstärkning med totalt 12 mkr, fördelat på rehab- och korttidsboendet Kompassen 3 mkr (det är det som Region Skåne drar in), kvalitetshöjning äldreomsorgen 6 mkr och LSS-boenden 3 mkr.

5. Socialnämnden: Totalt 10,5 mkr till åtgärder för barn- och ungdomar, åtgärder inom hemlöshet, missbruk, psykiatri, arbetsmarknad, kvinnovåld, social jour och drogförebyggande arbete. Här har vi också på investeringssidan lagt in växthus i enlighet med Vänsterpartiets motion Blommor och rehabilitering.

6. Till Kultur och fritid, totalt 5,5 mkr. Förstärkta föreningsbidrag (inklusive Mejeriet) och fria föreningslokaler 2,5 mkr, lokala kulturresurser 1 mkr, fri simundervisning i skolan, kulturhus, Lineroträdgården, ridhus, konstgräsplaner i byar och stadsdelar. Dessutom vill vi sätta igång ombyggnaden av Folkparken och tidigarelägga Mötesplats Klostergården.

7. Till tekniska nämnden: Parkerna 1,5 mkr, lekplatser 1 mkr, utbyggd busstrafik 2,5 mkr.

8. Därutöver några satsningar hos kommunkontoret och byggnadsnämnden som har med stadsplanering och demokratiutveckling att göra.

9. Ett viktigt principiellt ställningstagande är att vi vill börja spårlägga Lundalänken redan nästa år, vilket betyder att första etappen Lunds C - Brunnshög ska kunna invigas enligt planen 2014. Här har vi god hjälp av den aviserade rödgröna infrastruktursatsningen på spårvägstrafik i storstadsområden, en pott på totalt 9 miljarder som Lund kan söka finansiering ur.

10. Allt som borgarna har med i sin budget har vi med, med ett viktigt undantag. De borgerliga vill införa vårdnadsbidrag i Lunds kommun från och med 2012, vilket de budgeterat 2 mkr om året för.

Hur finansieras då allt detta? Jo, först och främst genom en kommunal skattehöjning med 40 öre, vilket ger 81 miljoner. Därmed återställs den skattenivå vi hade 2006, senast det var rödgrönt i Lund. Vi räknar också med gott samvete in ökat statsbidrag med rödgrön regering (preciserat i förslaget till vårbudget) vilket ger 45 miljoner, mycket försiktigt räknat.

Nu gäller det bara att vinna valet ...


Länkat
SDS; SKD; SKD

Tidigare inlägg om budget
Oärlig borgerlighet i Lund; Kultur på svältkur i Lund; Skattehöjning nog nödvändig; Hotet mot välfärden stavas B-O-R-G