tisdag 24 november 2009

Skrivelse från de rödgröna i Lund


Tak över huvudet är inte nog

Inför principen Bostad först i arbetet mot hemlösheten

De senaste årtiondena har antalet hemlösa ökat i Lund och i Sverige. Lund har, liksom de flesta andra kommuner, försökt lösa boendeproblem för hemlösa genom så kallade boende­trappor, som innebär att den enskilde genom olika steg kvalificerar sig för ett eget boende. Den väg som anvisas går, grovt uttryckt, från härbärge, till någon form av stödboende, via andrahandskontrakt i socialförvaltningens lägenhet, till förstahandskontrakt.

Det är dags att erkänna att denna boendetrappa inte fungerar. Flertalet hemlösa cirkulerar mellan olika stödboenden och når aldrig fram till ett eget boende. Stegen är för många till ett eget reguljärt boende och väntetiden för lång . Samtidigt visar all forskning att ett eget hem är det fundament – den trygghet – som är förutsättningen för att annan social problematik ska kunna lösas för den enskilde. En rad studier från andra länder har också visat att principen Bostad först (Housing First) gett positiva resultat (se t.ex. socialhögskolans hemsida http://mail1.ehl.lu.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.soch.lu.se/forskning/forskningsprojekt/hemloeshet

Att införa principen Bostad först är emellertid ingen enkel sak. Flera av de verktyg som samhället tidigare förfogade över för att genomföra en social bostadspolitik har idag försvunnit. Problemen ska dock inte överdrivas – finns den politiska viljan så skapas också de resurser som krävs för att genomdriva den.

Detta är en allt för komplex fråga för att kunna lösas av socialförvaltningen på egen hand. Förutom sociala stödfunktioner handlar det framförallt om att få fram lägenheter. Därför bör en professionell projektgrupp med egna resurser starta arbetet och utarbeta metoder och former för införande av principen Bostad först i Lund. Lämplig styrgrupp för en sådan projektgrupp kan vara kommunstyrelsens arbetsutskott.

Projektformen är lämplig under en införandefas. Därefter bör arbetet mot hemlöshet återgå i den ordinarie kommunala organisationen. Socialhögskolan vid Lunds universitet är intresserade av att följa och utvärdera kommunala försök i denna riktning. Projektgruppen bör samarbeta med socialhögskolan för att ta del av forskningen inom området, och samtidigt låta forskare utvärdera projektet.

Vi föreslår:

att kommunstyrelsen tillsätter en projektgrupp med uppgift att i ett sammanhållet program utarbeta metoder och former för införande av principen Bostad först i arbetet mot hemlösheten i Lund

tisdag 17 november 2009

Slakten på LBK:s matcharena

En av Lunds största fastighetsägare, Arne Paulsson, vill bygga bostäder - inne på Klostergårdens idrottsområde. De flesta skulle nog säga att det är en idiotisk idé, vi i vänstern har förgäves försökt hålla byggnationen på den nuvarande parkeringen och kanske lite till. Den stora frågan är nu: Vad ska hända med Lunds BK:s matcharena? Paulsson anser nämligen att närheten till fotbollsplanen kan komma att störa framtida boende i hans hus. Att fotbollen var där först tycks inte ha någon som helst betydelse.

Två riktigt dåliga lägen längs med järnvägen har anvisats, ett bredvid den nybyggda arenan, ett på korpplanerna längs med Västanväg. Bägge innebär avsevärd kapitalförstöring och fördyringar för Lunds skattebetalare. Bägge innebär också försämrade villkor för idrotten - sämre läge och dessutom färre planer för ungdom, träning och korp. Läget på korpplanerna innebär dessutom att matcharenan hamnar i direkt anslutning till befintliga bostäder längs med Västanväg. Just detta alternativ har nu Lunds borgerlighet bestämt sig för att gå vidare med, vilket framgår av artiklar i tidningarna på onsdagen.

Det överlägset bästa alternativet är naturligtvis att uppgradera matcharenan i befintligt läge. Den som vill byggda bostäder inne på ett idrottsområde får faktiskt vara så god att anpassa sig till detta. Man undrar hur länge till som det lokala fastighetskapitalet ohämmat ska få styra över lundapolitiken.

http://sydsvenskan.se/lund/article567829/Nya-matcharenan-pa-korpplanerna.html
http://www.skd.se/article/20091118/LUND/711179824/1012/lund/*/fotbollsarena-for-111-miljoner

tisdag 10 november 2009

Klimathaveri


Det obegripligt att något parti, som i alla fall säger sig besitta ett uns av miljömedvetande, ens en gång kan överväga att stödja förslaget till nya motorvägsavfarter. Kommunstyrelsen i Lund har precis ställt sig bakom att lägga upp 20 miljoner för att hjälpa Vägverket att bygga en sådan vid Östra Torn.

Kollektivtrafiken till Ideonområdet och Ericsson är redan idag utmärkt och vidare uppgradering till spårtrafik planeras. Vad är problemet? Två minuters köande på morgonen för den som är osmart nog att ta bilen från Malmö till nordöstra Lund? Men genom universitets terminskort kan anställda idag parkera för cirka fem kronor om dagen inom området. På Ericssons gigantiska parkering är avgiften noll för anställda och noll för besökare. Införs rimliga parkeringsavgifter så skulle privatbilismen halveras över en natt.

Vägverket har nu plötsligt fått nya pengar när regeringen lagt om pengar från tågtrafik till privatbilism och lastbil. De vill därför ha ett blixtbeslut från kommunen om en ny investering för ökad bilism. I Lund talas det mycket om spårväg. Men hittills har inte en enda meter spårväg byggts, medan kommunen nyss har avslutat en investering för ökad bilism i 100 miljonersklassen vid Råby och nu är på väg in i en till tillsammans med Vägverket. Längre fram planeras ytterligare en motorvägsavfart några hundra meter norr om Lunds Norra. Kommunstyrelsemajoriteten bedriver medvetet sabotage mot spårvägsplanerna och klimatpolitiken

Äppelkaka som alibi för försämring


Lunds skolor ska firas med äppelkaka den 1 december. Sedan de borgerliga kom till makten har resurserna till Lunds skolor och förskolor skurits ner med 65 miljoner kronor. Idag saknas mer än 120 lärare och förskollärare för att leva upp till den kvalitet vi hade 2006. Detta märks nu på alla nivåer, det är färre lärare per elev, möjligheten att hjälpa de elever som behöver extra stöd har minskat, gruppstorlekarna i förskolan har åter ökat, Komvux har lagt ner stora delar av sin verksamhet.


Lund har i år rasat från plats nummer 14 till 93 i Föräldraralliansens ranking. Att slå sig för bröstet och fira att Lund får fortsatt topplacering i Lärarförbundets ranking, på förra årets siffror, är därför bara OK om man visar att man är beredd att vända den negativa trenden.


Vänsterpartiet föreslog, tillsammans med den övriga rödgröna oppositionen, att äppelkakan skulle friskas upp med ett välbehövligt resurstillskott på 10 miljoner kronor till Lunds skolor från och med 2010. Då skulle personal och elever i Lunds skolor verkligen få något att glädja sig över.


måndag 9 november 2009

Hovjönseri


På kommunstyrelsens arbetsutskott i idag behandlades en inbjudan från Ståthållarämbetet och Ulriksdals slott att delta i något som kallas Bröllopshälsningen 2010. Det går ut på att kommuner under några sommarmånader ska hyra en 1*1,5 meter stor trädgårdsplats i Ulriksdals slottspark för 75 000 kronor, och därtill betala och skicka upp installatörer och annat. Kommunerna ska göra varsin installation med växter, "ministaty eller liknande med relevans för regionen" och en plakett med "dikt av lokal författare, journalist, poet eller medborgare". Vinnande plantering anläggs i Hagaparken som en bröllopshälsning till herr och fru Westling.

Ärligt talat trodde jag att det var ett skämt. Döm om min förvåning när alla andra ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott visade sig vara fullt inställda på att Lunds kommun ska delta (Anders Ebbesson, MP var inte närvarande). Beslutet blev att gå vidare i ärendet och undersöka samarbete med andra kommuner i Skåne för att kunna delta i spektaklet.

För det första: Lunds skattebetalares medel kan användas till betydligt bättre ändamål än att delta i sådant här hovjönseri. Bland annat anser den borgerliga majoriteten att de inte har råd att satsa ordentligt på ett boende för hemlösa kvinnor 2010.

För det andra kan man ifrågasätta om det ligger inom det kommunala uppdraget för Lunds kommun att inreda en tillfällig trädgårdsyta i en slottspark utanför Stockholm.