måndag 18 oktober 2010

Bättre med kristet?

På Sydsvenskans ledarsida skriver ibland Carl Rudbeck i en spalt som kallas Brännpunkten. Tidigare i år hävdade Rudbeck att malmöbor och andra som inte har varg inpå knuten ska sitta still i båten och låta de som bor i skogslänen bestämma om de ska skjuta av sina vargar eller ej. Inför valet var FRA-motståndaren Rudbeck ansatt av ruelse eftersom de partier som kallade sig liberala inte var liberala. Det rödgröna alternativet avfärade han dock raskt med att en röst på S är en röst på "det gamla kommunistpartiet" (gäsp). Bättre var Rudbeck i en spalt 22 september då han ville värna den sekulära demokratins överordning gentemot all religion.

I dagens spalt tillkännager Rudbeck att alla religioner inte är lika bra. Rudbeck deklarerar visserligen att han själv inte är troende, men försöker leda i bevis att det är något alldeles särskilt med kristendomen. Ur detta särskilda vill Rudbeck sedan härleda det mesta som är gott i världen: humanismen, den vetenskapliga revolutionen och den moderna demokratin.

Många historiker skulle påstå att det är först när kristendomen till slut får ge vika för ett mer sekulärt tänkande som humanistiska, vetenskapliga och demokratiska idéer får fäste. Historiker skulle också kunna påvisa fantastiska framsteg inom flera av dessa områden i icke kristna delar av världen, samtidigt som kristendomen under århundranden aktivt förhindrade utvecklingen i Europa.

Det är med andra ord ingen överdrift att påstå att Rudbecks ståndpunkt är kontroversiell bland historiker. Men Rudbeck går ett steg längre. Han menar att det är fegt av utbildningsministern att värdemässigt likställa religionerna. I sin förlängning innebär detta att historie- och religionslärarna ska tvingas ta ställning för Rudbecks tolkning, och lära ut kristendomens överlägsenhet. Ridå.

1 kommentar:

  1. Alla religioner är givetvis inte likvärdiga. Inte heller alla kulturer är likvärdiga, de hade de bara varit om skillnaderna varit så små att de inte hade påverkat människors dagliga liv i någon större utsträckning. En kultur där kvinnan förväntas sköta hem och barn och inte ägna sig åt förvärvsarbete (vilket var fall i Sverige för inte speciellt länge sedan) har betydligt sämre förutsättningar för att uppnå en hög materiel standard. En religion där man inte tillåts kritisera sagobokens ord har sämre förutsättningar till vetenskapliga upptäckter. De är ju bara att se hur religiösa krafter har motarbetat Galileo, Copernicus och andra stora upptäckare därför att deras upptäckter stred mot vad som var beskrivet i bibeln. Vetenskapen vann striden, men hur hade samhället sett ut om kyrkan hade vunnit??

    SvaraRadera