tisdag 7 december 2010

Svek mot tågtrafiken (10)

Biljettpriset för en resa över Öresund ökar med 40 procent. Detta blir det troliga utfallet av trafikutskottets beslut idag att släppa regleringen av tågtaxan på bron. I ett första steg kommer avgiften per passage att öka från 40 till 650 kronor. Bakom beslutet står utskottets borgerliga ledamöter samt SD. Samstämmiga protester från Region Skåne har varit förgäves.

Regeringen har bestämt sig för att göra allt den kan för att förstöra spårtrafikens möjligheter att utgöra ett alternativ till privatbilism och lastbilstransporter, allt i enlighet med finansminister Anders Borgs uttalande i Sydsvenskan 6 november 2007:

– En investering i väg är fyra-fem gånger viktigare än i järnväg ...Vi måste våga göra en prioritering.

På min egen högst ofullständiga lista blir detta svek nummer tio mot spårtrafiken sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Kom gärna med kompletterande förslag till punkter.

Borgerliga svek mot spårtrafiken
  1. Omläggningen av statliga investeringar från 70 procent järnväg till 70 procent bilism.
  2. Tvärstopp för utbyggnad av snabbtåg.
  3. Avskaffat statsbidrag för inköp av fordon för kollektivtrafik.
  4. Användning av trängselskatter till motorvägsbyggen runt Stockholm istället för kollektivtrafikinvesteringar.
  5. Avreglering av all kollektivtrafik så att enskilda operatörer kan plocka russinen ur kakan.
  6. Nej till att medfinansiera stadsspårvägar och light rail.
  7. Vinstkrav på SJ istället för hög resandestandard och rimliga biljettpriser.
  8. Direktivet att ställa in tågavgångar för att ”komma till rätta” med trafikproblem.
  9. Neddragning av järnvägsunderhållet med 700 miljoner.
  10. Ökning av tågens passageavgift över Öresundsbron.

Tidigare inlägg: Regeringens tågkaos; Sveket mot tåget; Inte ens Marieholm; Nya spår - då krävs regimskifte

Länkat: SVT; SVT; SKD; SKD; DN; HD; HD; HP;

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar