onsdag 30 oktober 2013

Inte ondsinta rektorer

Det är inte tillfälligheter eller ondsinta rektorer, det är ett systemfel. Det menar kvällens gästbloggare, Mats Morell, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, i inlägget nedan.

Eftersom det beteende som förekom enligt Uppdrag granskning i kväll per definition aldrig dokumenteras och Skolinspektionens kontroll (som trots Björklunds slirande tunga inte kan utnyttja Wallraffmetod) därmed bara kan bli en öppen fråga till skolornas företrädare om de följer lagen eller inte, låter sig detta beteende helt enkelt inte kontrolleras bort. 

Systemet med vinstdrivna förskolor förutsätter – för att likvärdighet och långsiktiga åtaganden, reella val öppna för alla och rättvis betygssättning utan inflation ska kunna råda – så omfattande kontroller och regleringar att systemet helt enkelt skulle bli alltför kostsamt. Ska man ha det kvar måste man alltså kompromissa med ambitionerna om en god och likvärdig skola för alla, till de vinstdrivande företagarnas fromma. 

Den aviserade kontrollen av "långsiktighet" i åtagandet slår rekord i naivitet (vilket inte varit lätt i detta sammanhang). Det spelar ingen roll om det är ”riskkapitalbolag” eller andra vinstdrivande företag. Är det till aktieägarnas bästa att sälja eller avveckla företaget, så gör man det, oavsett vad man bedyrat om ambitionerna när man en gång fick tillståndet (vilket mer än tillräckligt många dessutom redan har). 

Det är som Jonas Vlachos skriver om friskolekommittén
Då ett aktiebolag naturligtvis har ägarnas bästa för ögonen finns en potentiell motsättning mellan ägarnas intressen och kraven på långsiktighet. Kommitténs förslag hanterar därför inte motsättningen mellan de incitament som vinstintresset ger upphov till och skolans samhällsmål, varken vad gäller långsiktighet eller andra frågor. 

Vad vi sett i de senaste TV-granskningarna av skolan är alltså inga tillfälligheter eller exempel på särskilt ondsinta rektorer, skolledare eller "riskkapitalister" (även om sådana verkar förekomma), utan systemfel: Skolföretagen reagerar marknadsmässigt på en knäpp incitamentsstruktur som Bildtregeringen införde, som Socialdemokraterna i 12 år struntade i att åtgärda och som fortfarande alla partier utom ett tassar runt som vore det ett hett grötfat i stället för att våga inse var skon klämmer.  

Dessutom: ju längre man väntar, desto mer skada hinner systemet göra och desto större konvulsioner blir det när det ska bort.

* * * *

Tack för den, Mats! För er som missade, här den efterföljande debatten mellan Jonas Sjöstedt och Jan Björklund.

måndag 28 oktober 2013

Riskkapitalisten som räknar bussar

I Lund finns en förening som kallar sig "Aktion för Spårvägsfritt Lund". De förenas av ett förbittrat motstånd mot planerna att dra snabb och attraktiv kollektivtrafik från Lunds centralstation längs stråket lasarettet - Ideon - Brunnshög, den så kallade Lundalänken. 

En majoritet av lundaborna, liksom samtliga politiska parter i Lunds kommunfullmäktige, inser behovet av spårvagn, speciellt på denna sträcka som redan nu närmar sig kapacitetstaket med buss. På morgnarna är dessa överfulla trots att de går varannan minut, och då har ännu varken Max IV, ESS eller de andra verksamheterna på Brunnshög öppnats. Det finns i övrigt en överväldigande mängd studier och utredningar som visar nyttan av spårvagn i Lund, för den som är intresserad.

I sitt motstånd har gruppen presenterat en rad fantasifulla förslag, t.ex. att göra Stångby till ny centralstation och/eller sätta in en typ av extremt långa monsterbussar som idag trafikerar vissa Sydamerikanska storstäder. Förslagen har mött ett minst sagt ljummet mottagande bland trafikexperter och allmänhet.

En av de ledande företrädarna för Spårvägsfritt Lund är Börje Hed, tidigare mest känd för sina vidlyftiga penningtransaktioner till skatteparadis och försäljningen av Samres till riskkapitalbolaget PEQ. Samtidigt har klagomålen mot färdtjänsten i Skåne ökat kraftigt sedan Samres flyttat beställningscentralerna till Senegal, med just Börje Hed som organisatör och verksamhetschef. 

Professionella mätningar av resandeströmmar, som till exempel Skånetrafiken utför, kan naturligtvis inte Spårvägsfritt Lund lita på. Börje Hed har därför ägnat en morgon av sin dyrbara tid åt att räkna bussar och passagerare vid Lunds centralstation. Den så kallade "undersökningen" presenterades på en stort uppslagen presskonferens idag. 

Inte oväntat påstår Börje Hed, rakt emot alla riktiga studier samt resenärernas dagliga erfarenhet, att det inte finns några som helst kapacitetsproblem på Lundalänken, nu eller i framtiden. 

Själv tycker jag att Börje Hed istället borde ägna sig åt att räkna färdtjänstbilar som kommer i tid, eller som kommer överhuvudtaget. Börja med Samres.

torsdag 3 oktober 2013

En miljon om året till Cannes och Visby

Tuppfäktning i skyltfrågan - lundaborna förväntas glatt 
betala ytterligare 150 000 kronor för att Lund ska stå med.
Lund brukar åka med stora delegationer (10-12 politiker och tjänstemän) till fastighetsmässan Mipim i Cannes. I år kostade det 525 000 kronor. Bland politikerna är det mest män som åker, de moderata ordförandena i kommunstyrelsen och "hårda" nämnder samt en och annan socialdemokratisk vice. 

Till 2014 föreslås en ökning med ytterligare 150 000 kronor. Enligt uppgift är det prislappen för att Lunds namn ska stå med på skylten ovan.

Ett annat årligt event är kommunens deltagande i politikerveckan i Almedalen. Här ligger prislappen på 450 000 kronor. Tillsammans kostar dessa evenemang alltså Lunds skattebetalare cirka en miljon kronor om året.

Det hävdas att Lund måste vara på plats för att synas, enligt devisen syns man inte finns man inte. Nu är det ju inte så att kommunen säljer något som måste visas upp på en mässa på Franska Rivieran. 

Hittills har vi inte sett några utvärderingar eller fått höra om en enda konkret framgång, som kommit lundaborna till del, varken från Cannes eller Visby. 

Vi i Vänsterpartiet föreslår att Lunds kommun slutar leka internationella fastighetsmäklare och lobbyister och istället koncentrerar sig på sina åtaganden gentemot lundaborna. Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.

En stad som är god mot sina invånare säljer sig själv.


PS. Observera att jag inte är motståndare till varken fastighetsmässor eller politikerveckor i sig. En del av Vänsterpartisterna i Lund åker, till och med årligen, till Almedalen. Men för egna pengar.

Läs också Hanna Gunnarssons bloggpost
Länkat: SR; SkD;

tisdag 1 oktober 2013

Moderaterna ser efter de sina


I dessa dagar känns det tryggt att borgerligheten i alla fall månar om sina egna fattiga. 

Pauvres honteux betyder skamsna fattiga och betecknar sämre ställda med bakgrund i borgar- och överklassen. De är naturligtvis för fina (och skamsna) för att utnyttja socialtjänsten, men kan vända sig till donationsfonder som bland annat administreras av Moderata Samlingspartiet. 

Huruvida åberopande av en ståndsmässig konsumtionsnivå räcker som skäl för understöd framgår inte av annonsen i dagens tidning.