måndag 15 juni 2015

Därför nyval i Lund

Vänsterpartiet har föreslagit att nyval, eller extra val som det heter i kommunallagen, ska utlysas till Lunds kommunfullmäktige. Lundaborna bör få avgöra vilken sorts politik som ska bedrivas i kommunen. Förslaget kommer att behandlas i augusti och september av fullmäktige; ett beslut att utlysa extra val kräver två tredjedels majoritet. Det finns två motiv för förslaget.

För det första har Lund påtvingats en ny nedskärningsbudget som framförallt riktas mot kärnverksamheten – förskola, skola, vård och omsorg – men drabbar all kommunal verksamhet och service. Nya privatiseringsprojekt ska dras igång och därtill läggs en straffskatt på LKF i form av vinstuttag som motsvarar en hyreshöjning på i genomsnitt 1 100 kronor om året för dess hyresgäster.

I Lund förlorade de borgerliga partierna valet 2014, de minskade till 25 mandat. De rödgrönrosa partierna nådde 31 mandat, men för att få majoritet i kommunfullmäktige krävs 33 av 65 mandat. Ett parti vars enda politiska profilfråga är att bekämpa spårväg tog sig in med 4 mandat, de kallar sig FörNya Lund (FNL). Inget i deras agerande före valet skvallrade om att en röst på detta parti var en röst på fortsatt borgerlig politik i Lund. Tvärtom, i deras valplattform betonades satsningar på förskola, skola och äldreomsorg.

Men allianspartierna har sedan valförlusten till varje pris försökt hitta sätt att fortsätta den privatiserings- och nedskärningspolitik de drivit i åtta år. I såväl budget för 2015 som 2016 har de knutit upp FNL för sina budgetförslag och SD har villigt stött dem i allt. Resultat: Den politik som lundaborna trodde att de röstade bort förra året har de nu fått i retur.

Den andra motivering för extra val är att Lund med nuvarande sammansättning av kommunfullmäktige är extremt svårt att styra. Mandatmattematiken ovan talar sitt tydliga språk. Något hållbart alternativ till det nuvarande styret, bestående av S, MP, V och Fi, syns inte vid horisonten. De borgerliga partierna deklarerar samfällt och gång på gång att de inte är intresserade av någon blocköverskridande uppgörelse om budgeten. Lund är låst i ett läge som få kan vara nöjda med, en låsning som hindrar Lund från att gå framåt och satsa på skola och välfärdspolitik.

Lundaborna måste nu få avgöra vilken politisk inriktning de vill att Lunds kommun ska ta. Valet står mellan fortsatt nedskärning eller utveckling för framtiden.

onsdag 10 juni 2015

Arma Lund!

I Lund förlorade de borgerliga valet 2014, de minskade till 25 mandat. De rödgrönrosa partierna nådde 31 mandat, men för att få majoritet i kommunfullmäktige krävs 33. Ett enfrågeparti för att stoppa spårväg i Lund tog sin in med 4 mandat, de kallar sig FörNya Lund (FNL). Inget i deras valplattform eller agerande före valet skvallrade om att en röst på detta parti var en röst på fortsatt borgerlig politik i Lund.


De borgerliga har sedan valet på alla sätt försökt hitta sätt att fortsätta den privatiserings- och nedskärningspolitik de drivit i åtta år, den som lundaborna trodde att de röstade bort förra året. I budget inför 2016 har de borgerliga knutit upp FNL för sina budgetförslag, mot att de lyfter ut spårvägen ur ramarna under ett år. Men samtidigt bedyrar de borgerliga att detta inte kommer att försena spårvägen, så fort Lund kan få statliga pengar så lyfts investeringen in igen.


Det är alltså fråga om rent lurendrejeri, en tom invit som FNL inte på något sätt varit nödbedda att acceptera. Till saken hör att denna konstellation (borgerliga samt FNL) tillsammans når upp i 29 mandat, för att få igenom sin budget spekulerar de i ett aktivt stöd från SD. Den enda heder de har kvar är att de inte förhandlat budgeten med sistnämnda parti.


Arma Lund! Det är de som mest behöver ditt stöd som offras. Dina förskolebarn som tvingas samman i allt större barngrupper. Dina äldre på boenden som inte kommer ur sängarna förrän halv elva på förmiddagen. Dina anställda i äldreomsorgen som tvingas fortsätta delade turer trots beslut om motsatsen. Dina hemlösa vars chanser till en bostad minskar. 


Ja, skolan drabbas, kulturen drabbas, park- och vägunderhåller drabbas, allt som vi skulle kunnat vara stolta över drabbas.