fredag 30 september 2011

SD stöter på patrull


Robert Putnam hälsar till
Lunds kommunfullmäktige
– Jag motsätter mig bestämt varje typ av invandringsfientliga åsikter. Alla som faktiskt har läst det jag skrivit om detta vet att jag förordar invandring och integration.I går kväll behandlades en SD-motion i Lunds kommunfullmäktige. Detta parti vill att Lund avbryter all form av flyktingmottagning och säger upp avtalet med migrationsverket. Lund tar emot drygt 100 flyktingar om året, något som Ted Ekeroth (SD) kallade "massinvandring".

Många talare, från höger till vänster, motsatte sig denna ståndpunkt. Daniel Stolt (V) och Daniel Tukia (MP) dissikerade SD:s argumentation i detalj, och visade att de ljuger om i princip allt. Louise Meijer(M) menade att vi aldrig får låta SD sköta problemformuleringen, men heller aldrig låta dem stå oemotsagda. Tillsammans med Helen Pender (S) blev hennes svar: Välkommen hit, flykting!

I motionstexten försökte SD utnyttja professor Robert Putnams goda namn genom att påstå att invandring i sig är negativt eftersom tilliten mellan människor minskar. Philip Sandberg (FP) levererade onekligen kvällens clou. Han hade helt enkelt skrivit till den världsberömde amerikanske statsvetaren och redogjort för hur svenska SD försöker utnyttja hans forskning. Philip Sandberg kunde läsa upp en exklusiv hälsning till Lunds kommunfullmäktige:

I strongly disagree with any anti-immigrant position. Anyone who has actually read my writing on this topic will know that I am an advocate of immigration and of immigration integration.
Bob Putnam.
Förvanskning av forskningsresultat i grumliga syften är ingenting nytt. Ku Klux Klan har tidigare försökt missbruka Putnams forskning i exakt samma syfte som SD: Utså misstro mot att vi förmår leva sida vid sida med andra människor. I själva verket representerar dess bägge organisationer det som i modern forskning om tillit ibland kallas det sociala kapitalets mörka sida.
Det goda sociala kapitalet är överbryggande och inkluderande och skapar bred tillit mellan människor. Robert Putnam och andra forskare har visat att detta förutom personlig lycka ger en rad positiva samhällseffekter, som väl fungerande demokrati och ekonomi. Den gemenskap som Ku Klux Klan och SD vill skapa är exkluderande och skapar istället misstänksamhet mellan människor, vilket får rakt motsatt effekt på samhällsutvecklingen.
torsdag 29 september 2011

Volkswagens ministerkandidat (C)

Produktplacering i The Truman Show.
Annie Lööf (C) tycks ha lärt sig takterna.

Centerns nyvalde partiledare Annie Lööf utnyttjade bjudbil från Volkswagen under valrörelsen 2010. Samtidigt visar Aftonbladet att det finns ett alldeles osunt intresse för just Volkswagen på Annie Lööfs blogg. Annie Lööf berättar att Volkswagen har mycket bättre resurser för forskning och utveckling än svenska biltillverkare och prisar deras dieselbilskoncept, Annie Lööf deltar i lanseringen av en ny Volkswagenmodell och skriver:
Jag körde också en sväng med bilen. Kändes riktigt bra, kanske en bil man ska fundera på att köpa? Ett företag som i denna svarta Saab-vecka visar att det går att bygga smarta bilar som siktar in i framtiden. Ett helt rätt grepp, Volkswagen!
Bör detta ses som exempel på dåligt omdöme från en enskild politiker? Nej, detta är en nyvald partiledare i ett regeringsparti som inom kort kommer att beträda en ministerpost. Framförallt är det ett tecken på en degenererad politisk kultur. Allt mer nyliberalt präglade borgerliga politiker saknar helt enkelt en grundläggande förståelse för vad det innebär att vara förtroendevald. Deras egen karriär ses just som en karriär; om det sedan gäller att kränga en idé eller ett bilmärke tycks sakna betydelse.

Sveriges nuvarande så kallade miljöminister Andreas Carlgren (C) har gjort sig känd som mannen som vill att Sverige ska minska bilismens klimatpåverkan - genom att öka bilismen. Jag satsar på att Sveriges näste miljöminister kommer att bli Volkswagens kandidat. Någon som vill hålla emot?


Uppdaterat 11.06

Tur ingen hann sätta emot. Volkswagen fick näringsministerposten istället. 


Länkat: AB; AB; SVT; SVT; SVT; SVTSR; DN; DN; DN; DN; SVD; SVD; GP; GP; GP; GP; HD; SKD; SKD; SKD; NSK; NSK; GD;

måndag 26 september 2011

Hemlig rekryteringsprocess

Lund håller på att rekrytera ny kommundirektör. Den som är intresserad kan vända sig till kommunkontoret. Fast kanske ändå inte.

Lund har för första gången valt att lägga hela rekryteringsprocessen av ny kommundirektör i händerna på ett privat rekryteringsföretag, det stockholmsbaserade Transearch International Sweden AB. Därigenom bryter kommunen inte bara mot sina hittillsvarande demokratiska principer om bred medverkan i rekryteringen. Offentlighetsprincipen sätts också ur spel eftersom alla kandidater hanteras inom rekryteringsföretagets privata hägn. 

Argumentet för att hantera saken på detta sätt kommer från detta rekryteringsföretag och går ut på att ingen med rätt kompetens skulle söka om det hanterades öppet. Men det stämmer inte med Lunds kommuns hittillsvarande erfarenhet. Vid chefstillsättningar har kommunen tidigare hanterat konfidentiella ansökningar med framgång och lokala medier har också förstått och respekterat skälen till att inte läcka namnen på dem som av hänsyn till sina nuvarande arbetsgivare velat bli behandlade konfidentiellt.

Vid alla hittillsvarande rekryteringar av chefer i Lunds kommun har kommunstyrelsens arbetsutskott varit referens- och intervjugrupp. Nu inskränks gruppen till tre kommunalråd. Övriga kommer inte att få reda på något förrän valet av person redan är gjort. De ställs inför valet - take it or leave it. Detsamma gäller representanter för verksamhet och fackföreningar. Informationen kommer till dem när valet av ny kommundirektör redan är gjort. 


Den rödgröna oppositionen var beredd att kompromissa och inskränka gruppen politiker till fyra personer. Detta ville den politiska majoriteten inte gå med på, som genomdrev sin linje med röstsiffrorna tre mot två på kommunstyrelsens arbetsgrupps möte i eftermiddag. Man kan säga att rekryteringen av ny kommundirektör kunde ha fått en bättre start.


Länkat: SKD som bara har ett litet fel i sin artikel. Normalt brukar samtliga partier i kommunstyrelsens arbetsutskott, alltså även Vänsterpartiet och KD, delta i rekryteringsarbetet när nya chefer ska tillsättas i Lunds kommun.  

söndag 25 september 2011

Varför kris i sjukvården?

I veckan "upptäcktes" att Region Skåne går med ett underskott på en miljard kronor. Sjukvården står för närmare 90 procent av regionens budget. Eftersom sjukvården saknar resurser och på flera ställen går på knäna kan underskottet framstå som ett stort mysterium. Var blir pengarna av? 

Regionstyrelsens moderata ordförande Pia Kinhult försöker lugna genom att påstå att det nu ska sparas in på byråkraterna i Region Skåne, precis som om det skett en ohämmad tillväxt på den sidan. Visst torde man kunna spara in några tjänster här och där, men Kinhult vet mycket väl att detta varken förklarar eller löser någonting i grunden. Det är spel för galleriet.

Orsaken till underskottet och sjukvårdens kris stavas istället skattesänkningar. Årskostnaden för jobbskatteavdragen är 70 miljarder och för övriga skattesänkningar som regeringen genomfört 30 miljarder. Hur hänger det samman med Skånes sjukvård?

Jo, det betyder att Skånes befolkning betalar drygt 13 miljarder mindre i skatt 2011 än 2006, allt annat lika. Den alternativa användningen av merparten av dessa 13 miljarder är naturligtvis sjukvård och annan välfärd. Detta, och inget annat, är grundorsaken till att primärvården inte förmår fylla sin uppgift, till krisen och överbeläggningarna på sjukhusen, till att det ena vårdupproret efter detta andra startat det senaste året.

Den krassa sanningen är att för några hundralappar mer i månaden (för oss som jobbar) håller vi på att montera ner sjukvården och den generella välfärdspolitiken. Man behöver inte vara speciellt konspiratorisk för att inse att detta är en medveten strategi från de så kallade nya moderaternas sida. Redan i början av 1990-talet uttryckte de sig så här:
Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre-fyra decennierna. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.
Finansminister Anders Borgs i “Generell välfärdspolitik – bara magiska ord” 1992.
Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd./…/  Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt./…/  Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.
Statsminister Fredrik Reinfeldt i “Det sovande folket” 1993.

Det är denna ideologi som nu förverkligas i praktisk handling. Dess fruktansvärda pris ser vi dagligen, bland annat i den skånska sjukvården.

Tidigare om sjukvården i Skåne: Kvinnolöner ska gälla; Despotism på Sus   
Länkat: SKD; SKD; NSK; NSK; NSKSVD;
Citaten från Ett hjärta rött

lördag 24 september 2011

Att USA är ett U-land märks på...

Att USA är ett U-land märks på - dricksen. Jag ska inte trötta läsaren med reserapporter, men bara berätta att jag är nyss hemkommen från en ekonomisk-historisk konferens i Boston. 

Den lagstadgade minimilönen varierar mellan delstaterna, i Massachusetts är den 8 dollar, men detta gäller inte serviceyrken. Killen i hotellobbyn och tjejen på caféet går här för 2,63 dollar, knappt 19 kronor timmen, i andra delar av USA ännu mindre. Mellanskillnaden förväntas de tjäna in genom just dricksen.

Oavsett om servicen varit bra eller dålig på restaurangen förväntas man lägga i alla fall 15-20 procent extra på notan. Systemet bygger på att de anställda inte kan leva på sina ordinarie löner utan är beroende av kundernas gunst. Arbetsmarknadsförsäkringar och fackföreningar existerar praktiskt taget inte här.

Detta har inte bara gett upphov till den frasrika artighetskultur som präglar den amerikanska servicesektorn, drickskulturen blir naturligt nog allt mer aggressiv. Tip or die. Allt fler tycks gå på dessa svältlöner, alltså blir allt fler beroende av gästernas generositet.

Det brukar ju sägas att man ska ta seden dit man kommer, och visst gör man det. Som turist eller konferensresenär ska man inte vara ogin. Men en vistelse i USA påminner allt mer om Kambodja eller något annat fattigt land. Besökaren förväntas genom sin eventuella välvilja försörja dem som passar upp och serverar.

tisdag 20 september 2011

Fyra kandidater i Malmö

Ulla Andersson, Jonas Sjöstedt, Rosanna Dinamarca och Hans Linde på Moriskan tillsammans med utfrågaren Petter Larsson.
Vänsterns partiledarval engagerar. Nästan 500 personer hade trängt ihop sig i Moriskan i Malmö Folkets Park för att se och höra de fyra kandidaterna. Petter Larsson från Efter Arbetet skötte utfrågandet, kunnigt, rappt och med glimten i ögat vilket bidrog till att stämningen var god och arrangemanget som helhet måste betraktas som en succé. Alla kandidaterna gjorde sympatiska framträdanden. De verkade överens om stora delar av politikens innehåll, men viktiga skillnader framkom likväl mellan kandidaterna, inte minst vad gäller politisk bredd och kunskap.

Ett riktigt lågvattenmärke var när Rosanna Dinamarca passade en fråga om reglering av bankväsende och finansspekulation. Rosanna berättade helt enkelt att hon inte kunde något om detta och hänvisade till att partiet har talespersoner inom olika sakområden. Detta är naturligtvis ett fullständigt ohållbart svar från en blivande partiledare som kommer att konfronteras med betydligt svårare frågor än så ifrån massmedia och politiska motståndare.

Jonas Sjöstedt menade att Vänsterpartiet borde utveckla medlemsdemokratin, till exempel genom medlemsomröstningar i viktiga frågor som regeringsmedverkan. Detta avvisades kategoriskt av Rosanna som istället hävdade partistyrelsens makt mellan kongresserna.

Några av de starkare svaren och inläggen stod Jonas för. Han var den ende av kandidaterna som betonade miljö- och klimatpolitiken. På frågan om vad som egentligen skiljer Vänsterpartiet och Socialdemokraterna svarade han: Vi är socialister. Vi vill utsträcka demokratin till den ekonomiska politiken. Det har det socialdemokratiska partiet i praktiken gett upp och förvandlat till pynt i partiprogrammet. Gör också Vänsterpartiet det har partiet inget existensberättigande, menade Jonas som var öppet kritisk mot att den nuvarande partiledningen har slutat prata om socialismen. 

De i Skåne som eventuellt velat se Rosanna som ny partiledare för vänstern fick onekligen något att tänka på denna kväll, samtidigt som de tre andra, och kanske då speciellt Jonas, stärkte sin kandidatur. Kongressen i januari 2012 avgör.


Tack Vänsterpartiet Malmö för arrangemanget.
Hela debatten finns att beskåda på Bambuser.

Länkat: SDS; SKD;