fredag 17 september 2010

Hyresrätter blev bostadsrätter

– Hyresrätterna blev bostadsrätter i 3 – 4,5 miljonersklassen.

Lunds kommun hade som markägare alla möjligheter att påverka utformningen av de lägenheter som nu byggs i korsningen Trollebergsvägen - Donatus väg. Så sent som i våras skrevs exploateringsavtal med Paulssons fastighetsbolag. Marken såldes för 5,3 miljoner kronor. Hyresrätt angavs som upplåtelseform, fem procent av dessa skulle skulle stå till kommunens förfogande för sociala ändamål. Vid ett vite om 3 miljoner kronor skulle alla lägenheter förbli hyresrätter i 10 år.

Vad är det då som gått snett? Paulsson väljer nu helt enkelt att krångla sig ur avtalet genom att betala böterna på 3 miljoner kronor. En kvalificerad gissning är att detta belopp redan lagts på toppen vid försäljningen av de 38 bostadsrätterna, det blir knappt 100 000 kronor extra per lägenhet.

Hela denna historia är en provkarta på den havererade borgerliga bostadspolitiken, i Lund och i Sverige. Några viktiga punkter som direkt påverkat i detta fall är:

* Lunds komun ställer bara krav på sociala bostäder av den som bygger hyresrätter. För bostadrätter ställs inga som helst krav.

* Lunds kommunen använder inte markpriset som ett medel att styra produktionen mot en social bostadspolitik. Mats Helmfrids (M) påstående om motsatsen i söndagens tidning är anmärkningsvärt. De som säljer kommunal mark, exploateringsenheten, vet i alla fall inte om det i så fall.

* Lunds kommun tvingar genom sin parkeringsnorm byggherren att förse de boende med parkeringsplatser. I detta fall ett underjordiska garage vilket ökar byggkostnaden betydligt.

* Lunds kommun använder sig inte av så kallade kopplade avtal för att främja en social bostadpolitik, avtal som till exempel villkorar mark för villor och bostadrätter till att det också byggs hyresrätter och tas socialt ansvar.

* När planerna först drogs upp för dessa bostäder fanns det statligt stöd till bygge av hyresrätter, något som den borgerliga regeringen avskaffade från och med 1 januari 2007.

Alla dess punkter bär Lunds borgerliga styre ansvar för, utom den sista som beror på deras lika borgerliga regering. Vad gäller de fortsatta affärerna med Paulsson måste historien dessutom bli en rejäl läxa för kommunen. Paulsson vill ju bland annat bygga 400-500 lägenheter på kommunens mark på Klostergårdens idrottsplats. Alla dessa ska bli bostadsrätter.


Ska Lunds kommun verkligen hålla fast vid opålitliga fastighetsbolag som hellre betalar viten än tar ansvar för innehållet i ett avtal?

Och hur hjälper dessa svindyra bostadsrätter Lunds studenter, ungdomar och bostadlösa att hitta en lägenhet?


Länkat: SDS; SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar