måndag 28 juli 2014

Ta tillbaka vården i Lund

Det är ingen hemlighet att vänstern vill sätt stopp för riskkapitalbolagen och deras framfart inom Lunds äldreomsorg och LSS-verksamhet. Liksom de flesta lundabor har vi fått nog av Carema (numera Vardaga) och Attendo.
 
Vad som kanske inte är lika känt är att Vänsterpartiet samtidigt tänker genomföra en ambitiös satsning på att lyfta vård, omsorg och rehabilitering: Mer resurser för att öka personaltätheten, ökning av vårdtagarnas frihet att välja aktivitet och insatser, förbättra vårdyrkets attraktivitet genom höjda löner, försök med kortad veckoarbetstid samt utbildningssatsning, m.m. Ja, V är i särklass det parti som vill satsa mest på att öka vårdkvalitén i Lund.

Så här i valtider säger naturligtvis alla partier att de vill satsa på vården. Men de som har makten bör inte dömas efter sina ord utan sina gärningar. De borgerliga har styrt Lund sedan 2006. Under denna tid har antalet vårdplatser minskat liksom personaltätheten på de som finns kvar. Majoritetspolitikerna har egentligen bara haft två bärande tankar under alla dessa åtta år: Årliga nedskärningar och privatiseringar.

De har satt skattesänkningar före de äldres och de funktionshindrades behov. De lade så sent som förra året ner kommunens personlig assistentverksamhet och minskade därigenom valfriheten genom att hänvisa alla till privata bolag. Nu vill de snabbt, innan valet, genomföra en ny upphandling av en tredjedel av Lunds äldreboenden och LSS-boenden. De vill knyta upp kommunen i långa kontrakt så att en rödgrön majoritet inte ska kunna rubba riskkapitalbolagen.

De handlar rakt emot kommuninvånarnas intresse och vilja. Fyra av tio lundabor vill minska privat äldrevård, endast en av tio vill öka den. Anmärkningsvärt är också att SD:s väljare i Lund ogillar privat äldrevård, men deras företrädare i kommunfullmäktige har konsekvent stött de borgerliga i dessa frågor.

Bland rödgöna väljare är siffrorna ännu tydligare: 62 procent vill ta tillbaka privatiseringar och endast 5 procent vill öka på dem. Tyvärr går inte heller ledningarna för Socialdemokraterna och Miljöpartiet riktigt i takt med sina väljare i dessa frågor.

Vid en valseger i höst kommer S, V och MP ha ett tydligt mandat från lundaborna att satsa på vård och omsorg och ta tillbaka den i kommunal regi. Men den enda garanten för att det verkligen kommer att bli så är Vänsterpartiet.

måndag 21 juli 2014

Skånsk sjukvård ska räddas

Region Skåne - nu sämst i landet enligt SKL
Efter åtta år med de borgerliga + miljöpartiet i regionledningen har Skåne landets sämsta sjukvård. Många av oss  har nära och kära som drabbats av oavbrutna omorganiseringar, nedskärningar och privatiseringar. Vi har anat detta länge. Det borde inte vara så, utgångsläget är utmärkt, men en arrogant och ideologisk höger har tillsammans med MP lyckats rasera det mesta.

I höst har vi äntligen chansen att börja vända skutan rätt igen. Tyvärr inser inte sossarna riktigt vad som behöver göras, men med en förstärkt vänster kan vi sätta en ny dagordning:

  • Börja satsa på vården
  • Återupprätta sjukvårdspersonalens stolthet och ära
  • Dra in privatiseringarna
  • Sparka regiondirektör Rastad åt Häcklefjäll
Om inte förr så ses vi vid valurnan 14 september. Den skånska sjukvården ska räddas - till varje pris!