måndag 17 maj 2010

FΣTA LÄRDOMAR


En opinionsundersökning visar att 60 procent av svenskarna nu skulle rösta nej till euron, medan bara 29 procent skulle rösta ja. Om de 11 procent som säger sig vara osäkra fördelas eller avstår skulle nej-sidan vinna en folkomröstning med 67 procent mot 33.

Förra året vacklade opinionen under inverkan av finanskrisen. En del mindre nogräknade politiker och opinionsbildare försökte då utnyttja kronans försvagning för att påstå att Sverige skulle tjäna på att skrota den.

Det var och är precis tvärtom. Den obundna kronkursen och den självständiga räntan hjälper Sverige snabbare ur krisen. Detta inser nu svenska folket, vilket bland annat den grekiska lärdomen medverkat till. Spanien, Portugal, Italien och Irland står nu på tur, bundna till händer och fötter av eurokursen och den av europeiska centralbanken bestämda räntan.

Folkpartiets och Kristdemokraternas vältajmade försök att på nytt få Sverige att överge kronan, redan under nästa mandatperiod, är visserligen tragiska. Man frågar sig om de inte begriper bättre. Men det är samtidigt ett perfekt argument mot att ge dessa totalt verklighetsfrånvända partier regeringsförtroende i höstens val.Länkat
SVD; SVT;
SDS; GP; GD; HD
; HD; TTELA; EKUR; VLT; BLT; DPS; ST; SKD

Tidigare inlägg om EMU
Euron skapar och fördjupar krisen;
Euron tvingar Grekland till konkurs; De sista EMU-fanatikerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar