söndag 23 september 2012

Kriskommission för skånsk sjukvård

I lördags arrangerade V-Lund ett öppet möte om situationen på sjukhusen i Lund och Malmö. Från opinionsgruppen Rädda Universitetssjukhuset i Lund inledde Eva Lenander och Anders Biörklund. Från vänsterns regiongrupp talade Vilmer Andersson och Saima Jönsson Fahoum. Vilmer föreslog en kriskommission för den skånska sjukvården. Mötet antog följande uttalande:

Socialstyrelsen kopplade nyligen fem dödsfall på Skånes universitetssjukhus till platsbrist och underbemanning. Nedskärningarna i sjukvården och tvångssammanslagningen till Sus har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare.

Istället för att ta ansvar för patientsäkeheten är de styrande borgerliga och miljöpartistiska politikerna i färd med att pressa igenom nya nedskärningar och anställningsstopp har införts. Personalen går på knäna och känner daglig frustration att inte kunna ge den vård som krävs.

Sammanslagningen till Sus är ett vårdpolitiskt fiasko som har drabbat specialistvården i så väl Malmö som Lund. Ändå verkar det inte finnas några planer att ompröva tvångsfusionen.

Vi bjuder härmed in till en offentlig kriskommission för den skånska sjukvården. Vi uppmanar de styrande: Kom ut ur ert elfenbenstorn! Se verkligheten och det kaos ni har skapat. Återupprätta sjukhusen i Lund och Malmö och ge vården de resurser som behövs.
Formerna för kriskommissionens arbete kommer att bestämmas snart, men vänstern vill fortsätta att arbeta brett med dessa frågor. En viktig händelse 20 oktober blir demonstrationen i Malmö mot nedskärningar i sjukvården och mot Susionen.

måndag 17 september 2012

Bildt twittrar

Ibland slår jag en flukt på utrikesminister Carl Bildts tweets. Inte för att de brukar vara speciellt roliga, mest en massa innehållslösa meddelande från en man med ett stort ego som reser mycket och tycker om att berätta vilka han träffar. Den som söker efter substantiella uttalanden om Lundin Oil, Etiopien eller annat söker förgäves. Men ibland dyker det ändå upp små guldkorn.

Idag 16:57 meddelar Carl Bildt att han precis har träffat Sydafrikas finansminister Pravin Gordhan och diskuterat den globala ekonomin.
 

Jag är ingen expert på diplomatins fikonspråk, men kan verkligen Sveriges relation till Republiken Sydafrika reduceras till "Försiktigt förtroende - inte mer"? Här är i alla fall inte diplomatin speciellt tyst.
 
Två timmar senare berättar Carl Bildt att han har diskuterat EU:s framtid, oklart med vem. Bildt skriver att han "fortfarande tror att vi måste bygga en federation av nationalstater" och att detta är en "nödvändig utveckling för att möta nya utmaningar."


En federation betyder gemensam skattepolitik och i praktiken därmed också att besluten om välfärdsstatens storlek och inriktning förs över till Bryssel. Det är naturligtvis helt OK att Carl Bildt som privatperson eller politiker tycker att det är en bra idé att bygga ett federalistiskt EU, men sedan när blev detta svensk utrikespolitik?


Tidigare: Bildt skriver brev
Länkat: SVD; SVD; GP;

lördag 15 september 2012

Betyder Carema valfrihet?

Äldreminister Maria Larsson (KD) hotar att tvinga alla kommuner att öppna för vinstdriven vård 2014. De kommuner som demokratiskt har beslutat att driva äldrevård och annan omsorg i egen regi ska köras över med en tvångslagstiftning. Detta påstår ministern ska öka valfriheten.

Men vad händer egentligen med valfriheten när de borgerliga privatiserar verksamheten? Låt mig ta två exempel från min egen kommun, Lund.

1. Efter anbudsupphandlingar tog Carema 2008 över sex befintliga äldreboenden och Attendo Care tog över fem befintliga LSS-boenden i Lund. Personalen eller kommunen själv tilläts inte att lägga anbud. Ingen av de berörda eller deras anhöriga på dessa boenden tillfrågades om de ville utsättas för anbudsupphandling eller hamna hos något av vårdbolagen. De boende följde med i uppköpet. De som hade möjlighet att yttra sig protesterade men vad hjälpte det, allt skulle ju privatiseras till varje pris. Det första de bägge vårdbolagen gjorde var att skära ner personalen med mellan 20 och 30 procent.

2. Av dem som anlitar personliga assistenter har cirka 30 procent valt kommunen som utförare i Lund. Våren 2012 genomdrev den borgerliga majoriteten, med stöd av miljöpartiet, att deras valfrihet ska upphöra. Kommunens assistansverksamhet ska läggas ner och alla ska tvingas välja ett privat företag för att få stöd och service från och med 1 januari 2013.

Dessa bägge exempel visar att argumentet om valfrihet är genomfalskt. I själva verket har valfriheten kraftigt beskurits när de borgerliga privatiserat. Verklig valfrihet handlar om god kvalitet och individuell utformning efter behov och önskemål inom vård och omsorg, samt att ha så pass mycket resurser, platser och personal att detta kan genomföras i praktiken. En sådan valfrihet kostar. Därför är de borgerliga politikerna inte intresserade av att satsa på den.

* * * *
Uppdaterat 17 september
 
Läs också Jonas Sjöstedts svar till Maria Larsson på DN Debatt. Samtidigt tog den socialdemokratiska arbetarkommunen i Malmö ikväll ett enhälligt beslut att privata vinster i välfärdssektorn bör förbjudas.

Tidigare: Kvar i Caremas bur
Länkat: DN; SVD;

måndag 3 september 2012

Det blir tomträtt i Lund - 2014

- Äntligen tomträtt!
Tomträtt är ett alternativ till att sälja kommunal mark till privatpersoner eller fastighetsbolag. Marken upplåts som ett långsiktigt arrende mot fast avgift. Vänsterpartiet i Lund har i många år förespråkat detta. I dess äldre form infördes detta för att möjliggöra för människor utan förmögenhet att kunna bygga ett eget hus.

Men nu gäller det flerfamiljshus. Fördelen med tomrätt är här trefaldig. 

1. Kostnaden vid överlåtelsen hålls nere vilket minskar boendekostnaden. 

2. Fastighetsspekulation förhindras effektivt.

3. Kommunen kan långsiktigt säkra önskad upplåtelseform, till exempel hyresrätt.

Efter förra veckans kommunfullmäktigemöte står det klart att Lund kommer att återinföra tomträtt i denna form. Visserligen röstades Vänsterpartiets motion ner av den borgerliga majoriteten (med stöd av SD), men de rödgröna partierna var eniga: När vi vinner valet 2014 blir det tomträtt! Nu gäller det bara att fixa den detaljen också...

Tidigare: Leve tomträtten!