tisdag 18 december 2012

Lund - Årets Värmepumpskommun!

Värmepump
Lund har sedan det blev borgerligt 2006 genomfört årliga nedskärningar inom skola, vård, omsorg, fritid och socialt arbete. Detta har lett till att Lund försämrats vad gäller en rad nyckelfaktorer gentemot andra kommuner. 

Som vi tidigare konstaterat har Lund backat i rankingen som god skolkommun, speciellt vad gäller värden som har med lärartäthet och resurser att göra. Jämför man lundaelevernas studieresultat med förväntat resultat i förhållande till föräldrarnas utbildningsbakgrund är Lund numera en högst medioker skolkommun. 

På samma sätt rasade Lund i år från en föga hedrande plats 126 till plats 178 som ungdomskommun. KFUM jämför hur mycket Sveriges kommuner satsar på ungdomsverksamhet och där befinner sig Lund nu definitivt på den nedre halvan. 

Resursminskningen till Lunds skolor och ungdomsverksamhet fortsätter under 2013, det har den borgerliga majoriteten bestämt. 

Men plötsligt händer det: Lund har äntligen utsetts till Årets Värmepumpskommun 2012.

Från Lunds kommuns hemsida
På bilden ses kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) tillsammans med kommundirektören Anette Henriksson mottaga priset från SVEP, Svenska Värmepumpföreningen.

PS. Inte heller i Svenskt Näringslivs ranking över kommuner med gott företagsklimat går det bra för Lund, trots den borgerliga majoritetens alla ansträngningar. Eftersom en viktig faktor i denna mätning är andelen privatanställda i kommunen skulle vi behöva lägga ner såväl universitet som universitetssjukhus för att falla arbetsgivarföreningen på läppen.