fredag 4 mars 2016

Två timmar om dagen är nog

Idag lämnade jag in nedanstående motion till Lunds kommunfullmäktige.


Under de senaste åren har inslaget av gatumusikanter ökat dramatiskt i Lunds stadsmiljö. På flera ställen i staden börjar det före sju på morgonen och håller på till kvällning eller senare – sex till sju dagar i veckan. Många lundabor upplever det som en ljudterror. Speciellt utsatta är butikspersonal och boende i centrum, men även pendlare och besökare. Det finns också risk att centrumhandeln går ner när människor inte längre finner trivsel i stadskärnan, utan söker sig till externa köpcentra.

När boende och affärsidkare hör av sig till kommunen eller polisen för att få en lättnad får de svaret att det inte finns något att göra, eftersom det inte finns några restriktioner i den lokala ordningsstadgan.

För oss som egentligen älskar gatumusik är detta ett dilemma. Men en del andra städer har infört tidsmässiga restriktioner och reglering av användande av ljudförstärkare, vilket har kunnat stävja det värsta missbruket. Två timmars spelande per dag på en och samma plats är alldeles nog.

Därför föreslår jag att följande tillägg görs till Lunds kommuns lokala ordningsstadga:

Gatumusiker får under en dag inte framföra musik under längre tid än högst två timmar på samma plats. Vid fortsatt framförande ska ny plats väljas utom hörhåll från tidigare plats. Ljudförstärkare och högtalare får inte användas utan särskilt tillstånd från polismyndigheten.