onsdag 29 augusti 2012

Hyckleri om dödsfall på Sus

Socialstyrelsen skärper nu kontrollen av vårdplatsläget i Skåne sedan fem dödsfall har kunnat kopplas till platsbrist. Nedskärningarna i sjukvården och tvångssammanslagningen till Sus har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare.

De ansvariga politikerna försöker värja sig.
– Vi ser oerhört allvarligt på det här och vi kommer att göra en djup utvärdering av detta, säger regionrådet Catharina Blixen-Finecke (M), till Sydsvenskan. Enligt Yngve Petersson (MP), vice ordförande i vårdproduktionsberedningen, är det här första gången som det kommer signaler om att sparbetingen hotar patientsäkerheten.
– Om det visar sig att dödsfallen skulle ha med det att göra, då kommer det i ett annat läge och då måste vi givetvis reagera på det, säger han.

Men dessa uttalanden måste betraktas som rent hyckleri. Det är inte alls första gången det kommer signaler om att sparbetingen hotar patientsäkerheten. Redan i januari signalerade en granskning av 2011 års Lex Maria-anmälningar att platsbrist och stressig arbetsmiljö bidragit till att sex patienter dog i förtid. Två av dem var små barn. Reaktionen var då lika förvånad från de ansvariga borgerliga och miljöpartistiska politikerna.

Rent konkret ser det ut så att de anställda nu underrättas om nya sparbeting som leder till ännu större personalbrist och att antalet vårdplatser dras ner ytterligare. Kommunal påtalar i ett brev till politikerna, daterat 29 augusti, att detta sker...  
...trots det skriande behovet av vårdplatser som vi redan påtalat att vi har. Vi har ett antal anmälningar gällande stora arbetsmiljöproblem på bl.a. akutkliniken som beror på de redan tidigare lagda orealistiska sparbetingen. Personalen på flera arbetsplatser berättar om olika fysiska och psykiska åkommor som är arbetsmiljörelaterade. Den omflyttningscirkus som pågår för att jaga kostnader ter sig helt obegriplig i medarbetarnas ögon.
Istället för att ta ansvar för patientsäkeheten är alltså de styrande borgerliga och miljöpartistiska politikerna just nu i färd med att pressa igenom nya nedskärningar i den skånska sjukvården.

Tidigare: Hypnosis i Region Skåne


torsdag 16 augusti 2012

Ingen social bostadspolitik i Lund


De borgerliga i Lund tar inte ansvar för bostadspolitiken. De överlåter helt åt  marknadskrafterna att bestämma hur mycket som ska byggas och under vilka upplåtelseformer. De vägrar anvisa mark till LKF, vilket resulterar i att LKF kan färdigställa 70-80 lägenheter om året istället för målsättningen 300. De borgerliga vill inte heller ställa några som helst sociala krav på dem som bygger bostadsrätter och äganderätter i Lund.

Därför blev jag glatt överraskad att en majoritet i Tekniska nämnden (de rödgröna partierna med stöd av Centerpartiet) äntligen tycktes var beredd att ställa om till en bostadspolitik värd namnet när de härförleden behandlade förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram för de närmaste åren. 

Nämnden föreslog att av minst 60 procent av de bostäder som planeras ska vara hyresrätter och därtill ville de konkret peka ut tre områden med klara anvisningar att bygga hyresrätter. Tekniska nämnden vill också äntligen börja ställa krav på avsättning av lägenheter till sociala ändamål i samtliga exploateringsavtal som kommunen tecknar med dem som vill bygga i Lund.

Men glädjen blev kort. På samtliga dessa punkter hade Centerpartiet ändrat sig när frågan behandlades i kommunstyrelsen 10 augusti. De röstade tillsammans med sina borgerliga kumpaner bort alla ansatser till en social bostadspolitik. 

Lunds olycka är dubbel: Vi har en regeringen som inte kan stava till bostadspolitik och en kommunledning som med öppna ögon sviker Lunds ungdomar, studenter och bostadslösa – ja, alla bostadssökande.

torsdag 9 augusti 2012

Bildt skriver brev

Utrikesminister Carl Bildt försöker knäppa svenska domstolar på näsan och gå Rysslands ärende i en fastighetstvist på Lidingö. Bakgrunden är en ekonomisk tvist mellan ryska staten och en tysk affärsman som efter beslut i Nacka tingsrätt och Högsta domstolen ska resultera i att fastigheten går på exekutiv auktion. Ryska staten har försökt hävda diplomatiskt immunitet, något som de svenska domstolarna prövat och avvisat. I juli 2012 skriver så Carl Bildt ett brev till Kronofogdemyndigheten i Stockholm, i vilket han som utrikesminister för­söker avbryta försäljningen med hänvisning till diplomatisk immunitet.

Bildt har i utrikespolitiska frågor gjort sig känd som en efter svenska mått ovanligt lojal påhejare av amerikansk utrikespolitik. Han medverkade bland annat i styrelsen för Committee for the Liberation of Iraq, som förespråkade den invasionen av Irak som Bush genomförde under falska förespeglingar 2003. Som ständig medlem i Bilderberggruppen har Bildt vidare visat att han anser att internationella affärer bäst görs upp i ett slutet och insynsskyddat elitsällskap.

Visst var det många som lyfte på ögonbrynen när Fredrik Reinfeldt tog in sin gamle företrädare Carl Bildt som utrikesminister för snart sex år sedan. Kritiken lät inte vänta på sig. Bildt har vid flera tillfällen misstänkts låta sina egna ekonomiska intressen och uppdrag i privata företag styra Sveriges relationer till andra stater, till exempel Sudan och Ryssland. Det finns också en osökt misstanke att regeringens flata agerande gentemot Etiopien då de fängslade och dömde journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye hänger samman med just det som journalisterna var i regionen för att undersöka: Lundin Oils och Carl Bildts agerande där.

Carl Bildts inblandning i fastighetstvisten på Lidingö ger termen ministerstyre en ny dimension: Att i en främmande stats intresse försöka förhindra verkställandet av beslut i svenska domstolar.

Kan Carl Bildt sitta kvar som utrikesminister efter detta är det definitivt något ruttet i konungariket Sverige.

Se även Mark Klambergs blogg
Länkat: DN; DN; SR; SVDSVD;

onsdag 1 augusti 2012

Tillväxtverkets tillväxt


Varför är någon förvånad över Tillväxtverkets agerande?

Alliansregeringens uttalade ambition med sänkt restaurangmoms är att vi ska dricka och äta oss ur krisen. I brist på andra vettiga arbetsuppgifter har regeringens Tillväxtverk tagit detta ad notam. 

Länkat: DN; DNSR; SVD; SKD

Allt dyrare kollektivtrafik

I en kartläggning visar Sveriges Radio att taxorna i kollektivtrafiken ökat kraftigt i hela landet. Sedan 2003 har det i genomsnitt blivit 43 procent dyrare att lösa månadskort medan den allmänna inflationen var 13 procent.

Under samma period har det blivit billigare att använda bilen. Visserligen har bensinpriset ökat ungefär lika mycket men bilarna har blivit bränslesnålare vilket i praktiken gett en oförändrad eller sänkt kostnad per kilometer.

Trots allt tal om miljövänliga transporter gynnar alltså samhället fortsatt privatbilism framför kollektivtrafik. De ökade avgifterna på buss och tåg innebär att andelen av kostnaden som betalas gemensamt, via skatten, minskar. Det innebär samtidigt en ekonomisk omfördelning från låginkomsttagare till höginkomsttagare och därtill från kvinnor till män eftersom kvinnor i högre grad nyttjar kollektivtrafik. 

En undersökning tidigare i år visade att det skulle kosta 102 öre på skatten att införa nolltaxa i hela Skånes kollektivtrafik. Efter Arbetet visar att i stort sett all pendlare (förutom en liten grupp som tjänar över 75 000 kronor i månaden) skulle tjäna på detta. Samtidigt skulle merkostnaden att i stället köra bil, cirka 2000 kronor i månaden i genomsnitt, bli tydlig och kännbar för alla. 

Vänsterpartiet har föreslagit att Skåne ska bli försöksregion för nolltaxa i kollektivtrafiken. Tyvärr har inget annat parti stött detta förslag. I stället har de styrande borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet ökat priset för månadskorten med 35 procent i Skåne. Att detta skulle motiveras av bättre kvalitet och tätare trafik har grundligen motbevisats av motsatsen: Personalneddragningar på tågen och indragna busslinjer

Oavsett om man gillar idén med nolltaxa eller inte borde i alla fall taxeökningarna stoppas nu.

Tidigare: Medveten försämring av tågtrafiken

Länkat: SR; DN; DNSVD; HD;