fredag 18 juni 2010

Hemlöshet och sociala frågor

Socialpolitiken har blivit en politisk stridsfråga i Lunds kommun. Tidigare fanns det en ganska bred samsyn över blockgränsen om inriktning och medel. Så är det inte längre. Vad har hänt?

Antalet hemlösa i Lund har ökat dramatiskt, från tidigare 20-30 till nästan 100. Den så kallade boendetrappan, i vilken de hemlösa förväntas kvalificera sig för ett eget boende, fungerar inte. De rödgröna vill införa konceptet Bostad Först. De borgerliga avvisar detta och menar att de resurser som läggs räcker.

Måndag till torsdag stänger Lunds socialtjänst 17.00, men inte de sociala problemen. De rödgröna kräver en bättre social jour, men de borgerliga säger blankt nej.

Drogproblemen i Lund ökar - då skär de borgerliga ner på det drogförbyggande arbetet. Under ett år har Lund inte haft någon antidrogsamordnare alls, nu tillsätt en på halvtid. De rödgröna vill ge ordentliga resurser till detta.

Så är det på punkt efter punkt - barn och unga, psykiatri, missbruksvård, arbetet mot kvinnovåld - de rödgröna ser problemen och vill utveckla och förbättra kommunens arbete och vill anslå resurser. Det gör inte Lunds borgerlighet.

Mer från Lunds kommuns budgetmöte: Trött borgerlighet i Lund; Lund Marathon


Länkat: SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar