onsdag 16 juni 2010

Lund Marathon

Veckan avslutas med budgetmöte i Lunds kommunfullmäktige, ett årligt marathonmöte som pågår mellan 08.30 och 22.30 i två dagar. I år står två mycket tydliga alternativ mot varandra.

Det borgerliga alternativet innebär fortsatta nedskärningar på all kommunal verksamhet. Det rödgröna alternativet innebär rejäla satsningar på kärnverksamheterna, speciellt skola, förskola och social service.

De borgerliga lägger ett budgetförslag som på sista raden visar ett underskott på 41 miljoner, detta trots att de lagt in en smygbesparing på 16 miljoner kronor genom att inte kompensera fullt för löneökningar. De rödgröna visar ett överskott på 2 miljoner kronor, trots full kompensation för ökade löner och trots de stora satsningarna på välfärdsutbyggnad. Hur är detta möjligt?

Jo, först och främst genom en kommunal skattehöjning med 40 öre, vilket ger 81 miljoner. Därmed återställs den skattenivå Lund hade 2006, senast det var rödgrönt styre. För det andra räknas med gott samvete in ökat statsbidrag med rödgrön regering (preciserat i förslaget till vårbudget) vilket mycket försiktigt räknat ger Lund 45 miljoner.

Det enda borgerliga nytillskottet är att de säger sig vilja införa vårdnadsbidrag i Lunds kommun från och med 2012, vilket de prognosticerar en kostnad på 2 miljoner om året för. Det ska jämföras med de rödgrönas 100 nya lärare i Lunds skolor redan 2011 och andra satsningar inom äldreomsorg, kultur och idrott, miljöarbete, bostadsbyggande, mot hemlöshet, m.m.

Prognosen är att de rödgröna kommer att vinna varenda debatt, ömsom på poäng ömsom på knock. Trots det kommer de rödgröna förslagen att falla i varenda omröstning. Men det intressanta med budgetdebatten under ett valår är att om oppositionen vinner i september kan budgeten därefter justeras inför 2011. Allt vi säger från talarstolen kan alltså bli verklighet redan nästan år.

Det gäller alltså bara att rösta bort borgarna.


Debatten kan följas på Steve eller på denna länk.

Tidigare om budget 2011: Rödgrön budget för Lund; Oärlig borgerlighet i Lund; Kultur på svältkur; Skattehöjning nog nödvändig

Länkat: SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar