tisdag 18 december 2012

Lund - Årets Värmepumpskommun!

Värmepump
Lund har sedan det blev borgerligt 2006 genomfört årliga nedskärningar inom skola, vård, omsorg, fritid och socialt arbete. Detta har lett till att Lund försämrats vad gäller en rad nyckelfaktorer gentemot andra kommuner. 

Som vi tidigare konstaterat har Lund backat i rankingen som god skolkommun, speciellt vad gäller värden som har med lärartäthet och resurser att göra. Jämför man lundaelevernas studieresultat med förväntat resultat i förhållande till föräldrarnas utbildningsbakgrund är Lund numera en högst medioker skolkommun. 

På samma sätt rasade Lund i år från en föga hedrande plats 126 till plats 178 som ungdomskommun. KFUM jämför hur mycket Sveriges kommuner satsar på ungdomsverksamhet och där befinner sig Lund nu definitivt på den nedre halvan. 

Resursminskningen till Lunds skolor och ungdomsverksamhet fortsätter under 2013, det har den borgerliga majoriteten bestämt. 

Men plötsligt händer det: Lund har äntligen utsetts till Årets Värmepumpskommun 2012.

Från Lunds kommuns hemsida
På bilden ses kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) tillsammans med kommundirektören Anette Henriksson mottaga priset från SVEP, Svenska Värmepumpföreningen.

PS. Inte heller i Svenskt Näringslivs ranking över kommuner med gott företagsklimat går det bra för Lund, trots den borgerliga majoritetens alla ansträngningar. Eftersom en viktig faktor i denna mätning är andelen privatanställda i kommunen skulle vi behöva lägga ner såväl universitet som universitetssjukhus för att falla arbetsgivarföreningen på läppen.

onsdag 28 november 2012

Med Michael i bunkern...någon kris i den skånska sjukvården har vi inte...
...ägnar er åt att sprida det värsta falsarium jag har varit med om i mina 20 år i politiken...
...enstaka mejl från anställda... 
...tidningsankor...


Så löd det purfärska regionrådets försvar av resursfördelningen till sjukvården. Michael Sandin (M) är nog det geni som sjukvården har väntat på; han vet bäst redan under sin första dag på jobbet. Alla andra har fel. Nåja, hans företrädare Catharina Blixen-Finecke brukade säga ungefär samma saker, fast kanske lite mer inlindat. 

Ja, alla verkar vara emot regionledningen: Patienterna, personalen, klinikcheferna, facken, massmedia, Socialstyrelsen. De har det inte lätt. Ingen verkar tro dem när de säger att 390 miljoner i ny indragning 2013 inte är någon indragning bara man kallar det effektivisering. Ingen tror dem när de säger att Socialstyrelsens koppling mellan fem dödsfall och resursbrist är nys. Ingen verkar tro att allt egentligen är bra i sjukvården, eller överhuvudtaget på någonting de säger längre... De borgerliga och miljöpartistiska regionråden kan numera bara lita på sig själva och de chefer de har handplockat för att genomdriva deras politik.

Det finns ett namn för det här syndromet: bunkermentalitet. De borgerliga och MP i regionen visar numera upp en fulländad bunkermentalitet och Michael Sandin är mannen som är kapabel att definitivt försegla utgången.

Tidigare: Dubbelt fokus på Sus

Länkat: SVTSKD;
PS Ett stort grattis till patienter och anställda på onkologen. Personalens modiga kamp har tvingat sjukhusledningen att backa från planerade neddragningar av kliniken. Men några ökade resurser från regionen är det inte tal om vilket gör att andra får ta smällen när nedskärningsbudgeten ska genomdrivas. Ergo: Alla måste göra som personalen och cheferna på onkologen. Ta kampen! 

onsdag 21 november 2012

Dubbelt fokus på Sus

Kritiken mot förhållandena på Skånes universitetssjukhus har de senaste veckorna breddats och tilltagit i styrka. Den politiska majoriteten i Region Skåne, bestående av de borgerliga partierna och miljöpartiet, har lagt en budget med nya neddragningar, kallade "effektiviseringar" av sjukvården på 390 miljoner kronor 2013. 

Redan befintliga neddragningar har lett till en ohållbar situation: 

  • Urholkad patientsäkerhet där fem dödsfall kopplade till resursbrist bara är toppen på isberget
  • Minskning av antalet vårdplatser och stängning av avdelningar trots oförändrat eller ökande vårdbehov
  • Kraftigt försämrad arbetsmiljö för stora personalgrupper som i frustration över att inte kunna ge adekvat vård slutar eller hotar med massuppsägning

Socialstyrelsen punktmarkerar numera Sus. Trots det tvingar den politiska majoriteten fram nya neddragningar som under hösten har lett till anställningsstopp. Chefen för kvinnokliniken har sagt upp sig i protest. Hälften av akutläkarna i Lund hotar att säga upp sig. Från onkologen utmanar tolv chefer en regionledning som inte tvekar att fortsätta urholka deras verksamhet. Detta ledde till ett patetiskt och totalt olagligt försök från sjukhusledningen att hota dem med degradering om de inte höll tyst. Från den politiska ledningen hörs inga försök att ta till sig kritiken. Det är precis som om de levde i en annan värld.

Just nu är fokus starkt på de politiskt beslutade neddragningarna. Det är rätt, men samtidigt måste den huvudlösa fusionen Lund-Malmö ånyo ifrågasättas. 
Kolossen Sus är inte kostnadseffektiv, den är svårstyrd, inbjuder till revirstrider och leder till ständiga kollisioner mellan vårdens behov och misslyckade effektiviseringar genom flyttning och sammanslagning av kliniker. Den sönderslagna ögonkliniken bär syn för sägen. I den fortsatta processen har naturliga och fungerande vårdflöden slagits sönder på bägge sjukhusen. 

Fokus måste alltså hållas på två saker samtidigt, dels att ge skånsk sjukvård de resurser som krävs, dels att återupprätta sjukhusen i Lund och Malmö. 


Tidigare: Regionledningen polisanmäls; Sjukvårdens budget 2013

torsdag 15 november 2012

Lunds skolor i vasken

Lund har med viss rätt varit stolt över sina skolor och förskolor. I Lärarförbundets ranking har Lund tio år i rad placerats bland de fem bästa skolkommunerna i landet. Nu backar Lund i rankingen, i år ner till nionde plats. Varför?

Varje år sedan det blev borgerligt styre 2006 har det skurits i skolans budget, cirka en procent per elev varje år. Vad gäller sådana mätfaktorer som har med tilldelning av resurser att göra har följaktligen Lund rasat mest. Jämfört med rankingen 2007, som återspeglar förhållandena 2006 som var det senaste året det var rödgrönt, har Lund rasat från plats 1 till plats 57 när det gäller hur mycket resurser som läggs per elev. Vad gäller lärartäthet har Lund under samma period backat från plats 22 till plats 128. Från att ha varit bland de absolut främsta i landet tillhör alltså Lund nu den nedre halvan vad gäller lärarresurser per elev.

Att Lund satsar mindre och mindre per elev jämfört med andra kommuner ger också konsekvenser i form av försämrade resultat. När det gäller andelen elever som gick ut med godkända betyg, räknat med hänsyn taget till föräldrarnas utbildningsbakgrund, har Lund halkat ner från plats 90 till plats 162. Om man i stället räknar det totala meritvärdet har Lund rasat från plats 20 till plats 108.

Det enda som fortfarande håller uppe Lunds kommun är att andelen med högskolebehörighet och som går vidare till högskola är bland de högsta i Sverige, något som naturligtvis hänger samman med att Lund är och förblir Sveriges mesta universitetsstad. Men vad gäller övriga resultat är det bara att se sanningen i vitögat: Lund är ingen speciellt bra skolstad längre. Sex år av borgerliga nedskärningar har satt sina spår - skolan har gått i vasken när den politiska ledningen istället prioriterat skattesänkningar.

Vad som ger hopp för Lunds del är att det fortsatt finns en stor enighet i den rödgröna oppositionen att efter valet 2014 åter genomföra en ordentlig satsning på Lunds skolor och förskolor. 

Samtidigt stärks nu kraven på att åter förstatliga skolan. Skillnaderna mellan skolornas kvalitet ökar och allt fler frågar sig med rätta om barnens framtidsutsikter ska avgöras av vilken kommun de råkar bo i. 

Länkat: Lärarförbundets ranking; AB

måndag 12 november 2012

S och MP satsar på vinstdrivna skolor

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu enats om att fortsatt stödja vinstdrivna skolor. Samtidigt vill de inte ge tillåtelse till kommuner att säga nej till etableringar av nya vinstdrivna skolor, istället vill de att kommunerna ska tvingas till ett långtgående samarbete med de riskkapitalbolag som driver de flesta friskolekoncerner. 

Det tål att sägas igen: Sverige är det enda land i världen, förutom Chile, som tillåter vinstdrivande företag att bedriva skolverksamhet. I alla andra länder har en sådan barock tankegång avvisats eller aldrig ens kommit på tal. Flera svenska skolforskare menar att en bidragande orsak till försämrade skolresultat de senaste åren är uppsplittringen av skolan och undermålig undervisningskvalitet från företag som istället lockar elever med sockrade betyg.

En majoritet av svenska folket tycker inte att skattepengar som var avsedda för vård eller skola ska användas för att berika aktieägare. De har nu definitivt bara ett parti som företräder dem...

Läs också: Stäng John Bauer!; Skolbarn byter ägare; Elevpengen till Jersey

Länkat: DN; DN; SVT; GP; SVD; HD;

torsdag 8 november 2012

Attendo fakturerar vård av avliden

Förra hösten skedde en rad avslöjanden av hur det fungerar inom vinstdriven vård och omsorg. Rapporterna om vanvård och systematiskt fusk ledde till något av en folkstorm. Till och med de borgerliga politikerna fick lova att nu skulle det ställas krav på dem som vårdar mormor.

Vårdföretagen fungerar precis som alla andra företag - kostnadsnedskärning och vinsmaximering är i fokus. Detta är inget problem när det är skjortor eller stolar som produceras, i alla fall för konsumenterna. Tvärtom, för produktion av konsumtionsvaror är marknadsekonomi ett hittills oöverträffat sätt att främja kvalitet och utveckla nya produkter, det kunde redan Karl Marx berätta.

Problemet uppstår när det inte är gäller en vara utan en vårdinsats eller en annan process där "konsumenten" är utlämnad till företagets agerande. Vård och omsorg går ju per definition inte att mäta eller exakt beskriva i förväg och det är naturligtvis lika omöjligt att i efterhand kontrollera om önskad kvalitet har uppnåtts. 

Därför bestämdes tidigt under 1900-talet - i största enighet i Sverige - att vinstdrivande företag i princip inte skulle syssla med samhällsfinansierad vård och omsorg. Kommunerna hade under föregående sekel försökt övervaka de "entreprenörer" som erbjöd sig att ta hand om de fattiga och värnlösa, men fusket var omfattande och vanvård var vanligt. Ändå har kapitalet sedan 1990-talet släppts in i vården.

I veckan rapporterade TT att Attendo Care, sedan de tagit över hemtjänsten i Ystad, har krävt betalt för vård hos personer som flyttat, varit inlagda på sjukhus eller till och med avlidit. Trots att vårdjätten på detta sätt försökt blåsa skattebetalarna på 690 000 kronor låter kommunen udda vara jämt och drar tillbaka stämningen. I stället har Attendo Care stämt Ystad kommun på 3,4 miljoner för "uteblivna intäkter". 

Vänsterpartiet har hela tiden varnat för konsekvenserna och en del av oss trodde kanske att förra årets avslöjanden av Carema och Attendo skulle leda till en omprövning. Men inte ens Socialdemokraterna, än mindre Miljöpartiet eller de borgerliga har lärt sig något av detta. De pratar fortfarande om att bli bättre på att göra privata upphandlingar och bevaka kvalitén, precis som om detta var något nytt, precis som inte all seriös forskning visar att det i praktiken är omöjligt.

Allt är med andra ord som vanligt igen.

Tidigare: Betyder Carema valfrihet?; Varför förmår bara vänstern? 

Länkat: SKD; GP; HD

söndag 28 oktober 2012

Regionledningen polisanmäls

Vår utgångspunkt är att de som beslutat om nedskärningar och minskning av vårdplatser hela tiden haft tillgång till information som visat att detta skulle leda till att patientsäkerheten inte kunnat upprätthållas. Detta har i sin tur lett till en ohållbar arbetssituation inom vården, att patienter inte fått tillräcklig eller adekvat vård vilket orsakat lidande - och ytterst - ett antal dödsfall.
 
Vår anmälan skedde i torsdags och har hittills mötts av bred uppslutning. Formuleringar som "Helt rätt", "På tiden" har dominerat i kommentarsfälten i sociala medier. På artikeln i Sydsvenskans nätupplaga har hittills 649 personer reagerat och 90 procent av dem uttrycker att de är glada över anmälan, medan 6 procent är arga. Vi har också fått flera uppskattande mail, både från folk som jobbar inom vården och sådana som inte gör det. Bara ett exempel från en boende i Staffanstorp:
Ett stort och varmt tack för ert engagemang för vår sjukvård. Jag är pensionär och har i alla år röstat höger. Men nu, efter alla galna nedskärningar, tänker jag rösta med dem som vågar sätta ner foten och hejda den galna skattepolitiken som alliansen företräder. Jag betalar mer än gärna mer skatt bara jag får valuta för min insats. Idag är valutan en utopi!
Fler och fler av våra allra bästa läkare och specialister hoppar av det galna tåg som alliansen trafikerar. Alliansen har överlevt sig själv! Nu får det vara nog!
En eloge till Anton Flink, Kurt Sjöström och Mats Olsson som polisanmält rådande situation.
Nu vill vi gå vidare, dels genom att medverka i kriskommissionen för skånsk sjukvård, dels genom att skriva inlägg där vi närmare förklarar orsaken till anmälan. Nedan följer hela anmälan inklusive bilagor. En likalydande anmälan har skickats till Justitieombudsmannen.


Till Polismyndigheten i Malmö

Undertecknade får härmed göra anmälan för misstänkt brott

Anmälan avser följande: 
Regionstyrelsen för region Skåne samt högste chef för verksamheten (ledamöter Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Pontus Lindberg, Liliana Lindström, Carl Johan Sonesson, Birgitta Södertun, Gilbert Tribo och Anders Åkesson, Catharina Blixen-Finecke /innan hon i september 2012 avgick som regionråd och ordförande för vårdproduktionsberedningen/)

Hälso- och sjukvårdsnämnden för region Skåne samt högste chef för verksamheten (ledamöter Carl John Sonesson, Anders Åkesson, Karin Axelsson, Pia-Maria Bergius, Stefan Lamme, Lennart Nilsson, Gilbert Tribo samt Carina Wutzler).

Ärendet gäller:
Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden har genom nämnda beslutsfattare tillika med högsta ledningspersoner genom beslut avsiktligt undanhållit sjukvårdspersonalen resurser och därigenom
  1. förhindrat personalen att med tillgänglig vetenskap och praktisk erfarenhet genomföra syftet med Hälso- och sjukvårdslagen och inte uppfyllt kravet att leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till god vård.  Detta har vållat skada för patienterna och allmänheten
  2. avsiktligt förhindrat tillförsel av sådana resurser att författningarna om arbetsmiljön kunnat fullgöras, vilket varit till skada för personalen och patienterna
  3. avsiktligt undanhållit resurser för vården vilket kan ha medfört lidande för patienter men dessutom lett till att patienter, varibland minderåriga barn, avlidit. Ett exempel på följderna av resursbristen är att klinikchefen för barnsjukvården i Lund lämnade sin post eftersom hon inte längre kunde svara för patientsäkerheten.
Motivering för anmälan:
Som motivering för vår anmälan om misstänkt brott bifogas bilagor som visar
  • att det brister i genomförandet av Hälso- och sjukvårdslagens intentioner på sätt som kan vålla skada för patienter och allmänhet,
  • att de anmälda brutit mot arbetsmiljöförfattningarna och
  • att patienter avlidit på sådant sätt att misstanke föreligger, om att de anmälda avsiktligt medverkat till dödsfallen trots vetskap om de livshotande effekterna av resursbristen inom sjukvården.
Malmö den 24 oktober 2012

Anton Flink      Mats Olsson      Kurt Sjöström

Bilagor: 
Dödsfall beror på platsbrist 
Platsbrist kan kopplas till sex dödsfall på Sus
Ber om ursäkt efter dödsfall 
Barnsjukvården slår larm inför vintern 
Klinikchef hoppade av 
Inga förbättringar har genomförts
Lille Kevin blev offer för sjukvårdens sparnit
Barnakuten har fått spara kraftigt i åratal
Färre vårdplatser stänger avdelningar
Platsbrist bakom patienters död
Anställningsstopp på Sus
Skärpt kontroll av platsbrist
Fler akutplatser försvinner från Sus 

Länkat: SR; SDS; SKD;  

torsdag 25 oktober 2012

Sjukvårdens budget 2013

Har precis försökt läsa budgeten för Region Skåne som de borgerliga & mp presenterade idag. När de själva sammanfattar sin budget skriver de att sjukvården tillförs 714 miljoner.

Konstigt att man ska behöva leta sig ner till ett undanskymt ställe på sidan 48 innan man upptäcker att detta är löne- och kostnadsförändring (som dessutom är för lågt räknade) samt riktade anslag. I själva verket åläggs sjukvården ett sparbeting på ytterligare 391 miljoner, ovanpå 2011 och 2012 års nedskärningar.

Det är häpnadsväckande att läsa hur de har tänkt sig att en del av denna "effektivisering" ska ske:


Genom att samordna verksamhet och kompetens inom urologi och ögonsjukvård samt att optimera operationskapacitet skapas förutsättningar för att kunna erbjuda vård av hög kvalitet och en mer effektiv verksamhet. Effekten av samordningen beräknas till 120 miljoner kronor, varför hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag minskar med motsvarande.

Man undrar naturligtvis vilken planet regionstyrelsens majoritet egentligen befinner sig på när de talar om optimering av kliniker som de lämnat i ruiner...  

Nedskärningen 2013 är på 1,5 procent av sjukvårdens totala omslutning. Det betyder ännu färre vårdplatser och ytterligare press på en redan underbemannad sjukvårdspersonal.

Patientsäkerheten kan inte längre upprätthållas och det vet de styrande om. Socialstyrelsen har redan kopplat fem dödsfall på SUS till platsbrist. Att då dra ytterligare resurser från sjukvården borde likställas med vållande till annans död.

Länk till hela budgettexten

torsdag 11 oktober 2012

Sjukhuset och Lunds kommun


Idag lämnade jag in följande skrivelse till Lunds kommunfullmäktige. Förhoppningsvis kommer den att behandlas på nästa möte 25 oktober.


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid
 

I år har antalet vårdplatser på Skånes universitetssjukhus, SUS, minskat med 140 eller cirka 12 procent. Nedskärningarna i sjukvården och sammanslagningen till SUS har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare.

Socialstyrelsen har kopplat fem dödsfall på SUS under 2011 till platsbrist och underbemanning och punktbevakar nu den skånska specialistvården. Men istället för att ta ansvar för patientsäkeheten är de styrande politikerna i Region Skåne i färd med att driva igenom nya nedskärningar och anställningsstopp har införts. Personalen går på knäna och känner daglig frustration att inte kunna ge den vård som krävs.

Av någon anledning verkar överflyttningar av kliniker och verksamhet från Lund till Malmö gå betydligt lättare än i andra riktningen, men att utnämna Malmö till någon sorts segrare i fusionen är felaktigt. Det handlar inte om att ge sig hän i en ovärdig stadsdragkamp. Sammanslagningen till SUS måste istället betecknas som ett vårdpolitiskt fiasko som har drabbat specialistvården i bägge städerna.

Ögonkliniken räknades tidigare till en av Nordens främsta. Flytten har inneburit personalflykt och kollaps och numera klarar man inte ens enkla starroperationer utan tvingas skicka såväl malmö- som lundabor till Varberg och Örebro för behandling. Cancervård och strålning koncentreras till Lund men samtidigt flyttas i stort sett all kirurgi till Malmö vilket innebär att kompetensen och möjlighet att ta emot patienter försvinner. Ja, nästa logiska steg kommer att bli att stänga akutmottagningen i Lund. Flyttkarusellerna hotar inte bara patientsäkerheten utan även forskningen, vilket fick prodekanus för medicinska fakulteten Kristian Riesbeck att avgå i september.

Sjukvården ligger utanför Lunds kommuns kompetensområde, men ändå måste kommunens representanter reagera när kommuninvånarnas grundläggande rätt till sjukvård är hotad. Därför frågar jag dig:

Vad gör du för att rädda Universitetssjukhuset i Lund?

Mats Olsson
Vänsterpartiet

tisdag 2 oktober 2012

Stäng John Bauer!

- Skolan borde läggas ner. Det enda man är ute efter är att tjäna pengar, säger Sebastian Persson, som i våras gick ut John Bauer-gymnasiet i Lund, till tidningen City

Denna skolkoncern är en av de största i Sverige och därmed i världen eftersom andra länder inte tillåter vinstdrivna skolor. Ägare är sedan 2008 det danska riskkapitalbolaget Axcel som på sin hemsida hyllar att Sverige håller på att "modernisera den offentliga sektorn" genom att släppa in de privata aktörerna och förvandla eleverna till kunder.  

- Branschen är väldigt spännande, sa Axcels Sverigechef i samband med köpet. Affärsidén är att köpa upp eller etablera nya skolor och därefter kunna sälja vidare koncernen med hög avkastning. Priset för denna spännande affärsidé är en undermålig skola som inte ger eleverna grundläggande behörighet för vidare studier.

Skolinspektionen riktar hård kritik mot John Bauer i Lund. Skolan saknar rutiner för särskilt stöd, har låga kunskapsresultat och gör inga analyser av varför det är så. Elever vittnar om otillräckligt stöd, inget bibliotek, ingen syo eller kurator, dåligt elevinflytande och obefintlig uppföljning av kunskapsresultaten. Hälften av eleverna gick ut med ofullständiga betyg. Skolan snålar in på allt, till och med på matportioner så att eleverna går hungriga från skollunchen.

Skolinspektionens kritik skedde efter en syn förra hösten. Rektorn säger att de redan (!) inlett förbättringsarbetet. Naturligtvis borde John Bauer-gymnasiet vara en av de första friskolekoncerner som läggs ner. Privata vinstintressen har inte i välfärd eller skola att göra.


söndag 23 september 2012

Kriskommission för skånsk sjukvård

I lördags arrangerade V-Lund ett öppet möte om situationen på sjukhusen i Lund och Malmö. Från opinionsgruppen Rädda Universitetssjukhuset i Lund inledde Eva Lenander och Anders Biörklund. Från vänsterns regiongrupp talade Vilmer Andersson och Saima Jönsson Fahoum. Vilmer föreslog en kriskommission för den skånska sjukvården. Mötet antog följande uttalande:

Socialstyrelsen kopplade nyligen fem dödsfall på Skånes universitetssjukhus till platsbrist och underbemanning. Nedskärningarna i sjukvården och tvångssammanslagningen till Sus har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare.

Istället för att ta ansvar för patientsäkeheten är de styrande borgerliga och miljöpartistiska politikerna i färd med att pressa igenom nya nedskärningar och anställningsstopp har införts. Personalen går på knäna och känner daglig frustration att inte kunna ge den vård som krävs.

Sammanslagningen till Sus är ett vårdpolitiskt fiasko som har drabbat specialistvården i så väl Malmö som Lund. Ändå verkar det inte finnas några planer att ompröva tvångsfusionen.

Vi bjuder härmed in till en offentlig kriskommission för den skånska sjukvården. Vi uppmanar de styrande: Kom ut ur ert elfenbenstorn! Se verkligheten och det kaos ni har skapat. Återupprätta sjukhusen i Lund och Malmö och ge vården de resurser som behövs.
Formerna för kriskommissionens arbete kommer att bestämmas snart, men vänstern vill fortsätta att arbeta brett med dessa frågor. En viktig händelse 20 oktober blir demonstrationen i Malmö mot nedskärningar i sjukvården och mot Susionen.

måndag 17 september 2012

Bildt twittrar

Ibland slår jag en flukt på utrikesminister Carl Bildts tweets. Inte för att de brukar vara speciellt roliga, mest en massa innehållslösa meddelande från en man med ett stort ego som reser mycket och tycker om att berätta vilka han träffar. Den som söker efter substantiella uttalanden om Lundin Oil, Etiopien eller annat söker förgäves. Men ibland dyker det ändå upp små guldkorn.

Idag 16:57 meddelar Carl Bildt att han precis har träffat Sydafrikas finansminister Pravin Gordhan och diskuterat den globala ekonomin.
 

Jag är ingen expert på diplomatins fikonspråk, men kan verkligen Sveriges relation till Republiken Sydafrika reduceras till "Försiktigt förtroende - inte mer"? Här är i alla fall inte diplomatin speciellt tyst.
 
Två timmar senare berättar Carl Bildt att han har diskuterat EU:s framtid, oklart med vem. Bildt skriver att han "fortfarande tror att vi måste bygga en federation av nationalstater" och att detta är en "nödvändig utveckling för att möta nya utmaningar."


En federation betyder gemensam skattepolitik och i praktiken därmed också att besluten om välfärdsstatens storlek och inriktning förs över till Bryssel. Det är naturligtvis helt OK att Carl Bildt som privatperson eller politiker tycker att det är en bra idé att bygga ett federalistiskt EU, men sedan när blev detta svensk utrikespolitik?


Tidigare: Bildt skriver brev
Länkat: SVD; SVD; GP;

lördag 15 september 2012

Betyder Carema valfrihet?

Äldreminister Maria Larsson (KD) hotar att tvinga alla kommuner att öppna för vinstdriven vård 2014. De kommuner som demokratiskt har beslutat att driva äldrevård och annan omsorg i egen regi ska köras över med en tvångslagstiftning. Detta påstår ministern ska öka valfriheten.

Men vad händer egentligen med valfriheten när de borgerliga privatiserar verksamheten? Låt mig ta två exempel från min egen kommun, Lund.

1. Efter anbudsupphandlingar tog Carema 2008 över sex befintliga äldreboenden och Attendo Care tog över fem befintliga LSS-boenden i Lund. Personalen eller kommunen själv tilläts inte att lägga anbud. Ingen av de berörda eller deras anhöriga på dessa boenden tillfrågades om de ville utsättas för anbudsupphandling eller hamna hos något av vårdbolagen. De boende följde med i uppköpet. De som hade möjlighet att yttra sig protesterade men vad hjälpte det, allt skulle ju privatiseras till varje pris. Det första de bägge vårdbolagen gjorde var att skära ner personalen med mellan 20 och 30 procent.

2. Av dem som anlitar personliga assistenter har cirka 30 procent valt kommunen som utförare i Lund. Våren 2012 genomdrev den borgerliga majoriteten, med stöd av miljöpartiet, att deras valfrihet ska upphöra. Kommunens assistansverksamhet ska läggas ner och alla ska tvingas välja ett privat företag för att få stöd och service från och med 1 januari 2013.

Dessa bägge exempel visar att argumentet om valfrihet är genomfalskt. I själva verket har valfriheten kraftigt beskurits när de borgerliga privatiserat. Verklig valfrihet handlar om god kvalitet och individuell utformning efter behov och önskemål inom vård och omsorg, samt att ha så pass mycket resurser, platser och personal att detta kan genomföras i praktiken. En sådan valfrihet kostar. Därför är de borgerliga politikerna inte intresserade av att satsa på den.

* * * *
Uppdaterat 17 september
 
Läs också Jonas Sjöstedts svar till Maria Larsson på DN Debatt. Samtidigt tog den socialdemokratiska arbetarkommunen i Malmö ikväll ett enhälligt beslut att privata vinster i välfärdssektorn bör förbjudas.

Tidigare: Kvar i Caremas bur
Länkat: DN; SVD;

måndag 3 september 2012

Det blir tomträtt i Lund - 2014

- Äntligen tomträtt!
Tomträtt är ett alternativ till att sälja kommunal mark till privatpersoner eller fastighetsbolag. Marken upplåts som ett långsiktigt arrende mot fast avgift. Vänsterpartiet i Lund har i många år förespråkat detta. I dess äldre form infördes detta för att möjliggöra för människor utan förmögenhet att kunna bygga ett eget hus.

Men nu gäller det flerfamiljshus. Fördelen med tomrätt är här trefaldig. 

1. Kostnaden vid överlåtelsen hålls nere vilket minskar boendekostnaden. 

2. Fastighetsspekulation förhindras effektivt.

3. Kommunen kan långsiktigt säkra önskad upplåtelseform, till exempel hyresrätt.

Efter förra veckans kommunfullmäktigemöte står det klart att Lund kommer att återinföra tomträtt i denna form. Visserligen röstades Vänsterpartiets motion ner av den borgerliga majoriteten (med stöd av SD), men de rödgröna partierna var eniga: När vi vinner valet 2014 blir det tomträtt! Nu gäller det bara att fixa den detaljen också...

Tidigare: Leve tomträtten!

onsdag 29 augusti 2012

Hyckleri om dödsfall på Sus

Socialstyrelsen skärper nu kontrollen av vårdplatsläget i Skåne sedan fem dödsfall har kunnat kopplas till platsbrist. Nedskärningarna i sjukvården och tvångssammanslagningen till Sus har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare.

De ansvariga politikerna försöker värja sig.
– Vi ser oerhört allvarligt på det här och vi kommer att göra en djup utvärdering av detta, säger regionrådet Catharina Blixen-Finecke (M), till Sydsvenskan. Enligt Yngve Petersson (MP), vice ordförande i vårdproduktionsberedningen, är det här första gången som det kommer signaler om att sparbetingen hotar patientsäkerheten.
– Om det visar sig att dödsfallen skulle ha med det att göra, då kommer det i ett annat läge och då måste vi givetvis reagera på det, säger han.

Men dessa uttalanden måste betraktas som rent hyckleri. Det är inte alls första gången det kommer signaler om att sparbetingen hotar patientsäkerheten. Redan i januari signalerade en granskning av 2011 års Lex Maria-anmälningar att platsbrist och stressig arbetsmiljö bidragit till att sex patienter dog i förtid. Två av dem var små barn. Reaktionen var då lika förvånad från de ansvariga borgerliga och miljöpartistiska politikerna.

Rent konkret ser det ut så att de anställda nu underrättas om nya sparbeting som leder till ännu större personalbrist och att antalet vårdplatser dras ner ytterligare. Kommunal påtalar i ett brev till politikerna, daterat 29 augusti, att detta sker...  
...trots det skriande behovet av vårdplatser som vi redan påtalat att vi har. Vi har ett antal anmälningar gällande stora arbetsmiljöproblem på bl.a. akutkliniken som beror på de redan tidigare lagda orealistiska sparbetingen. Personalen på flera arbetsplatser berättar om olika fysiska och psykiska åkommor som är arbetsmiljörelaterade. Den omflyttningscirkus som pågår för att jaga kostnader ter sig helt obegriplig i medarbetarnas ögon.
Istället för att ta ansvar för patientsäkeheten är alltså de styrande borgerliga och miljöpartistiska politikerna just nu i färd med att pressa igenom nya nedskärningar i den skånska sjukvården.

Tidigare: Hypnosis i Region Skåne


torsdag 16 augusti 2012

Ingen social bostadspolitik i Lund


De borgerliga i Lund tar inte ansvar för bostadspolitiken. De överlåter helt åt  marknadskrafterna att bestämma hur mycket som ska byggas och under vilka upplåtelseformer. De vägrar anvisa mark till LKF, vilket resulterar i att LKF kan färdigställa 70-80 lägenheter om året istället för målsättningen 300. De borgerliga vill inte heller ställa några som helst sociala krav på dem som bygger bostadsrätter och äganderätter i Lund.

Därför blev jag glatt överraskad att en majoritet i Tekniska nämnden (de rödgröna partierna med stöd av Centerpartiet) äntligen tycktes var beredd att ställa om till en bostadspolitik värd namnet när de härförleden behandlade förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram för de närmaste åren. 

Nämnden föreslog att av minst 60 procent av de bostäder som planeras ska vara hyresrätter och därtill ville de konkret peka ut tre områden med klara anvisningar att bygga hyresrätter. Tekniska nämnden vill också äntligen börja ställa krav på avsättning av lägenheter till sociala ändamål i samtliga exploateringsavtal som kommunen tecknar med dem som vill bygga i Lund.

Men glädjen blev kort. På samtliga dessa punkter hade Centerpartiet ändrat sig när frågan behandlades i kommunstyrelsen 10 augusti. De röstade tillsammans med sina borgerliga kumpaner bort alla ansatser till en social bostadspolitik. 

Lunds olycka är dubbel: Vi har en regeringen som inte kan stava till bostadspolitik och en kommunledning som med öppna ögon sviker Lunds ungdomar, studenter och bostadslösa – ja, alla bostadssökande.

torsdag 9 augusti 2012

Bildt skriver brev

Utrikesminister Carl Bildt försöker knäppa svenska domstolar på näsan och gå Rysslands ärende i en fastighetstvist på Lidingö. Bakgrunden är en ekonomisk tvist mellan ryska staten och en tysk affärsman som efter beslut i Nacka tingsrätt och Högsta domstolen ska resultera i att fastigheten går på exekutiv auktion. Ryska staten har försökt hävda diplomatiskt immunitet, något som de svenska domstolarna prövat och avvisat. I juli 2012 skriver så Carl Bildt ett brev till Kronofogdemyndigheten i Stockholm, i vilket han som utrikesminister för­söker avbryta försäljningen med hänvisning till diplomatisk immunitet.

Bildt har i utrikespolitiska frågor gjort sig känd som en efter svenska mått ovanligt lojal påhejare av amerikansk utrikespolitik. Han medverkade bland annat i styrelsen för Committee for the Liberation of Iraq, som förespråkade den invasionen av Irak som Bush genomförde under falska förespeglingar 2003. Som ständig medlem i Bilderberggruppen har Bildt vidare visat att han anser att internationella affärer bäst görs upp i ett slutet och insynsskyddat elitsällskap.

Visst var det många som lyfte på ögonbrynen när Fredrik Reinfeldt tog in sin gamle företrädare Carl Bildt som utrikesminister för snart sex år sedan. Kritiken lät inte vänta på sig. Bildt har vid flera tillfällen misstänkts låta sina egna ekonomiska intressen och uppdrag i privata företag styra Sveriges relationer till andra stater, till exempel Sudan och Ryssland. Det finns också en osökt misstanke att regeringens flata agerande gentemot Etiopien då de fängslade och dömde journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye hänger samman med just det som journalisterna var i regionen för att undersöka: Lundin Oils och Carl Bildts agerande där.

Carl Bildts inblandning i fastighetstvisten på Lidingö ger termen ministerstyre en ny dimension: Att i en främmande stats intresse försöka förhindra verkställandet av beslut i svenska domstolar.

Kan Carl Bildt sitta kvar som utrikesminister efter detta är det definitivt något ruttet i konungariket Sverige.

Se även Mark Klambergs blogg
Länkat: DN; DN; SR; SVDSVD;

onsdag 1 augusti 2012

Tillväxtverkets tillväxt


Varför är någon förvånad över Tillväxtverkets agerande?

Alliansregeringens uttalade ambition med sänkt restaurangmoms är att vi ska dricka och äta oss ur krisen. I brist på andra vettiga arbetsuppgifter har regeringens Tillväxtverk tagit detta ad notam. 

Länkat: DN; DNSR; SVD; SKD

Allt dyrare kollektivtrafik

I en kartläggning visar Sveriges Radio att taxorna i kollektivtrafiken ökat kraftigt i hela landet. Sedan 2003 har det i genomsnitt blivit 43 procent dyrare att lösa månadskort medan den allmänna inflationen var 13 procent.

Under samma period har det blivit billigare att använda bilen. Visserligen har bensinpriset ökat ungefär lika mycket men bilarna har blivit bränslesnålare vilket i praktiken gett en oförändrad eller sänkt kostnad per kilometer.

Trots allt tal om miljövänliga transporter gynnar alltså samhället fortsatt privatbilism framför kollektivtrafik. De ökade avgifterna på buss och tåg innebär att andelen av kostnaden som betalas gemensamt, via skatten, minskar. Det innebär samtidigt en ekonomisk omfördelning från låginkomsttagare till höginkomsttagare och därtill från kvinnor till män eftersom kvinnor i högre grad nyttjar kollektivtrafik. 

En undersökning tidigare i år visade att det skulle kosta 102 öre på skatten att införa nolltaxa i hela Skånes kollektivtrafik. Efter Arbetet visar att i stort sett all pendlare (förutom en liten grupp som tjänar över 75 000 kronor i månaden) skulle tjäna på detta. Samtidigt skulle merkostnaden att i stället köra bil, cirka 2000 kronor i månaden i genomsnitt, bli tydlig och kännbar för alla. 

Vänsterpartiet har föreslagit att Skåne ska bli försöksregion för nolltaxa i kollektivtrafiken. Tyvärr har inget annat parti stött detta förslag. I stället har de styrande borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet ökat priset för månadskorten med 35 procent i Skåne. Att detta skulle motiveras av bättre kvalitet och tätare trafik har grundligen motbevisats av motsatsen: Personalneddragningar på tågen och indragna busslinjer

Oavsett om man gillar idén med nolltaxa eller inte borde i alla fall taxeökningarna stoppas nu.

Tidigare: Medveten försämring av tågtrafiken

Länkat: SR; DN; DNSVD; HD;

onsdag 4 juli 2012

Nattliga hjältar med hälsoproblem

Reinfeldt sa i sitt almedalstal att moderaternas hjältar är nattarbetare. Samtidigt visar flera studier att människor blir sjuka av att arbeta på nätterna eller i skift. Riskerna för hjärtinfarkt, diabetes och bröstcancer ökar till exempel med mellan 40 och 70 procent. Nattarbete bör naturligtvis inskränkas till ett minimun, till de nödvändiga samhällsfunktioner som måste upprätthållas. 

Men istället har vi fått se en kraftig ökning av nattarbete inom den privata servicesektorn under senare år. I Danmark, där det rimligen också finns nödvändiga samhällsfunktioner att upprätthålla, jobbar 4 procent av arbetskraften skift eller på nätterna, i Sverige 23 procent. Gillar moderaterna detta?

Reinfeldt talade om OB-bidrag. Vadå OB-bidrag? Är det i så fall när man kallas till arbetsförmedlingen för jobbcoaching klockan två på natten? Eller är det ett förslag att subventionera mensskydd? Nej, statsministern kallade lönetilläggen vid obekväm arbetstid för bidrag. Var det en freudiansk felsägning eller bara dålig koll?

I stället för att göra något åt problemen för den växande gruppen nattarbetare försöker Reinfeldt ta åt sig äran av deras arbete samtidigt som han förvandlar deras lön till ett bidrag. Det är något osunt med det nya arbetarpartiet.


Länkat: SVT; DN; DN; SVD; SKD

tisdag 3 juli 2012

Desperata moderater

En viss desperation omger numera alltid Fredrik Reinfeldts framträdanden, liksom andra moderata toppolitikers. Deras ekonomiska politik är fast i det borgska kamerala träsk, vilket alla ledande ekonomer menar har permanentat den höga arbetslösheten. Några nya större skattesänkningar att locka med är inte i sikte och vad gäller övriga politiska sakfrågor saknas vilja eller förmåga att uttrycka någon mening eller driva någon linje. Den lanserade "jobbpakten", med tveksamt framtida resultat, har tidigare avvisats av moderaternas egna samarbetspartier.

Samtidigt har de all statistik emot sig: Arbetslösheten ökar liksom ojämlikheten i samhället, nya utförsäkringar av sjuka står runt hörnet, privatiseringarna är impopulära och beskrivs numera allt som oftast i termer av katastrofer, oppositionen leder alla opinionsmätningar, ett eller flera allianspartier riskerar att rasa ur riksdagen...

Visst kan man kritisera oppositionen, i alla fall S och MP, för bristande alternativ till högerns ekonomiska politik och för dålig konsekvens i synen på privata vinstintressen i välfärd och skola. Men här står moderaterna och alliansen än mer tomhänta. Det är ju trots allt de som styr.  

Försöket att åter kalla in Per Schlingmann som valstrateg var inte oväntat, men ett för partiet lyckat resultat är långt ifrån givet. Schlingmann verkar vilja försöka dra temat om arbetarparti ännu ett varv: Det nya arbetarpartiet (2006), Det enda arbetarpartiet (2010), Det moderna arbetarpartiet (2014). Sanningen är att detta var tröttsamt redan 2010. Jag tror folk i allmänhet förknippar begreppet arbetarparti med solidaritet med de svaga i samhället, alltså raka motsatsen till allt vad moderaterna står för.  

Moderaterna vann inte valet 2010 på egna meriter (eller på floskeln om arbetarparti) utan på att oppositionen under de sista fem månaderna innan valet lyckades schabbla bort en given vinst genom att ängsligt anpassa alla sina utspel och förslag till vad regeringspartierna redan gjort.. 

Det misstaget gör de rödgröna partierna knappast om.

Länkat: SR; DN; DN; DN; DN; DN; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; AB; AB; AB; AB; AB; AB; AB; HD; SKD; GP; GP; GP;

torsdag 21 juni 2012

När de slutat argumentera

Vad är det egentligen som har hänt med den politiska diskussionen i Sverige? 

Jag lyssnade ett tag på riksdagsdebatten på SVT Play i veckan. Ulla Andersson (V) pekade på att vinstuttaget ur privata vårdbolag är cirka 8 miljarder kronor, vilket motsvarar lönen för 20 000 vårdanställda. Anders Borg (M) svarade med att skrämma dem som till äventyrs inte vill ha vinstdrivna bolag i skattefinansierad vård och omsorg med att anställda i dessa bolag kommer att bli arbetslösa om vänstern får som den vill.

Borgs argumentation är naturligtvis fullständigt orimlig och skulle inte passera ens i en debatt i en förskoleklass. Men så talar alltså Sveriges finansminister i riksdagen och därtill i en fråga som varit hett debatterad allt sedan Caremaskandalerna i höstas.

I veckan har också ordföranden i vård- och omsorgsnämnden i Lund varit i argumentationstagen. I en insändare i Sydsvenskan hävdar Lars Johansson (M) att vänsterns förslag att låta Lund bli en riskkapitalfri zon skulle hota de forskningsbaserade företagen på Ideon och annorstädes. Eftersom vänsterns förslag är att låta riskkapitalet syssla med det de bör göra, investera i innovationsföretag, men avsluta Caremas och Attendos engagemang i skattefinansierad vård och omsorg i Lund, kan man inte se Johanssons argumentation som något annat än ett alldeles medvetet försök att vilseleda läsarna.

Detta är bara två små exempel på att svensk borgerlighet har slutat argumentera för sin sak och istället försöker vilseleda och misstänkliggöra de politiska motståndarnas avsikter. Detta ger å ena sidan blanka kvitton på att de inte kan möta vänstern med argument, vilket man möjligen kan se som positivt, men å andra sidan ger det farhågor om den politiska diskussionens framtid i Sverige. För kan de komma undan med sådant, då kan de komma undan med snart sagt vad som helst.


onsdag 13 juni 2012

Vårt behov av Elinor

Elinor Ostrom är död. Hon var professor i statsvetenskap vid Indiana University. Hon är den första och hittills enda kvinna som tilldelats ekonomipriset till Alfred Nobels minne.

Elinor Ostroms stora betydelse ligger i hennes analys av möjligheten till kollektiv ekonomisk organisering. Ostrom utmanade den bland ekonomer förhärskande synen om privata äganderätter som den enda vägen. I en artikel i Science 1968 - The Tragedy of the Commons - hade Garrett Hardin angett tonen för decennier framöver. Artikeln behandlar upplösningen av de engelska allmänningarna under 1700- och 1800-talen och har nog vunnit mer inflytande genom sin spektakulära titel än sin vetenskapliga empiri. Men slutsatsen om kollektivets omöjlighet blev till en dogm, under 1980- och 90-talet understödd av en nyliberal väckelserörelse som nådde djupt in i den akademiska världen.

Elinor Ostroms viktigaste bok kom 1990 och dess titel är en direkt kontring gentemot Hardin: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (på svenska 2009 med titeln Allmänningen som samhällsinstitution). Ostroms utgångspunkt är att varken privatisering eller statliga direktiv är nyckeln till en hållbar resurshantering utan att kollektivet självt utarbetar och upprättar kontrakt om ett reglerat resursuttag. Ostrom visar att detta är möjligt, men samtidigt komplicerat, med exempel från schweiziska bondesamhällen på branta sluttningarna, japanska byar, spanska konstbevattningsanläggningar och filippinska vattenförsörjningssystem. 

Häri ligger den stora betydelsen i Elinor Ostroms forskargärning. Behovet av att hitta hållbara sätt att styra allmänningarna finns kvar, oavsett om det gäller att hejda utfiskningen av världshaven eller rädda jordens klimat. Ostrom visar att detta är möjligt och måste ske genom att ge utrymme för människor att tillsammans styra de gemensamma tillgångarna.


Länkat: SR; DN

torsdag 7 juni 2012

Barnuppfostran eller ekonomisk politik?

Dagens konstaterande på Aftonbladets ledarsida är det bara att instämma i: Anders Borgs ekonomiska politik är en katastrof för Europa. Och tyvärr lallar socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson (S) på samma visa. Deras ekonomiska analys är obefintlig, den grundar sig i billiga moraliska argument om att spara och slösa, precis som om det var barnuppfostran och inte ekonomisk politik de sysslade med.

I den svenska politiska debatten är det faktiskt bara Vänsterpartiet som förmår att presentera en något så när vettig analys av krisens orsaker och peka på möjliga lösningar. Men under senare tid har vänsterns ståndpunkt fått omfattande indirekt stöd bland flera ekonomer och på de stora tidningarna ledarsidor. Jonas Sjöstedt kallade det för en ny beskrivning av den ekonomiska krisen på sin blogg. Nu talar ledande ekonomer och liberala debattörer om en felaktig finans- och penningpolitik, eurons skuld i krisen och överskottsmålet i offentliga finanser som absurt.
 
Europas problem är inte i första hand slösaktiga regeringar och för stora offentliga utgifter utan brist på investeringar och hög arbetslöshet. Anders Borgs och Magdalena Anderssons svar på detta är fortsatta strypningar av ekonomin och därmed ännu lägre tillväxt och ännu högre arbestlöshet. Kan man svälta sig ur krisen? Svaret på denna fråga ser vi idag i Grekland, Spanien och på Irland. 

Ja, även i Sverige, som egentligen har ett extremt gynsamma läge, biter sig massarbetslösheten fast på grund av otillräcklig investeringstakt och kontinuerlig strypning av vård, skola och omsorg.

Länkat: AB; DN;

onsdag 6 juni 2012

Dagens flaggkod
Idag flaggar vi på halv stång. 

Den andra halvan är privatiserad och såld till ett skumt riskbolag.

(Crister Enander 2012-06-06)

Länkat: DN; DN; SVD; SVD; SVD; AB; GP; GP;   

måndag 4 juni 2012

Färre lärare i Lund

Skoldebatten i Lund handlar sedan 2007 om hur stor den årliga försämringen ska bli, aldrig om hur skolan ska utvecklas och förbättras. Lund har unikt goda förutsättningar, dels på grund av dess sociala struktur med en högutbildad befolkning, dels genom de stora satsningar som gjordes på skola och förskola senast det var rödgrönt i kommunen 2002-2006.

Men sex år av oupphörliga nedskärningar sätter nu sina spår. Den totala lärartätheten har minskat drastiskt, förskolans barngrupper ökar och möjligheterna att stödja de barn som behöver det mest minskar.

Idag fokuserar Sydsvenskan på en jämförelse av antalet behöriga lärare per hundra elever. Sedan 2007 har antalet lärare minskat från 9,4 till 8,7 i de kommunala skolorna i Lund samtidigt som denna siffra legat i stort sett stilla i jämförbara kommuner. För Lunds friskolor har siffran dock stigit, vilket till största delen beror på ett orättvist resursfördelningssystem: De får samma lokalersättning även om de inte har samma lokalkostnader, de får samma elevpeng trots att de inte har samma kostnader och inte behöver ta ansvar för att ta hand om alla Lunds elever. Rektorn för en av friskolorna varnar nu för utarmning av den kommunala skolan.

Men det skolansvariga kommunalrådet Tove Klette (FP) är nöjd med hur systemet fungerar och ordföranden för en av barn- och skolnämnderna Carolina Nordbeck (FP) ser inga problem med utvecklingen. Ingen av dem andas minsta tillstymmelse till självkritisk reflektion över minskningen av antalet lärare i den kommunala skolan. I förra veckan beslutade de i kommunstyrelsen om nya indragningar till Lunds skolor inför 2013.

Lund är ett gott exempel på borgerlig skolpolitik i allmänhet och folkpartistisk sådan i synnerhet. Den går kort ut på att å ena sidan berätta hur viktig skolan är, och å andra sidan stadigt minska resurserna till skolan genom att strunta i att ge årlig kostnadstäckning. Om man på vägen kan lyckas öka ojämlikheten och gynna de privata är det bara ett extra bonus.

* * * *
Läs också en färsk norsk forskningssammanställning om utvecklingen av den svenska skolan under de senaste 20 åren. Sverige är numera ett avskräckande exempel på hur man på kort tid lyckats rasera en väl fungerande skola som gav likartade förutsättningar för de flesta elever.


Tidigare: Protester mot nedskärningar i skolan; Våga satsa på Lund
Länkat: SDS;

söndag 3 juni 2012

En bal på slottet


Ett fortfarande populärt inlägg på denna blogg är Den fantastiska jordaffären, som jag skrev i mars förra året. Den handlar om hur fideikommissarien på Björnstorp-Svenstorps gods gjorde sitt livs klipp när Region Skåne skulle komma över mark till ESS-anläggningen nordöst om Lund. Tillsammans med Björn af Kleen skrev jag en artikel i SDS på samma tema. Ingen av de inblandade har på något sätt kommenterat skandalen.
 
Ja, vad är egentligen en bal på slottet jämfört med nöjet att få avslöja det moderna kryperiet för dem som äger slotten?

torsdag 31 maj 2012

Tydliga skillnader i äldrevården

Socialstyrelsen presenterade igår rapporten Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? Den sägs visa att det inte finns några tydliga skillnader mellan kvaliteten i kommunal och privat driven äldreomsorg, något som nu okritiskt basuneras ut på en del tidningars ledarsidor.

En närmare granskning av rapporten visar att detta är en mycket tveksam slutsats. På alla tunga mätbara jämförelsepunkter är kvaliteten sämre hos privata utförare. Figuren ovan visar Socialstyrelsens jämförelse mellan kommunala och privata särskilda boenden.

Det är färre och sämre utbildad personal per äldre hos de privata. Personal slutar oftare där och jobbar oftare på timanställning. Mönstret ser likadant ut i hemtjänsten. Vidare är andelen äldre som har eget rum samt kokmöjligheter lägre hos de privata boendena. Rapporten visar också att allra sämst vad gäller bemaning är vinstdrivande vårdbolag.

Övriga granskade punkter är sådant som har med den egna beskrivningen av verksamheten att göra, hur rutinerna framställs på pappret. Eftersom de privata aktörerna vunnit upphandlingar där just denna typ av beskrivning är en viktig del av underlaget är utfallet inte oväntat. Orsaken till att Carema, Attendo och en handfull andra vårdkoncerner vinner alla konkurrensupphandlingar är att de lägger stora resurser på att formulera anbud och beskriva sin verksamhet efter sådana mallar som beställarna efterfrågar.

Vad som emellertid visades under höstens Caremaskandaler var att rutinerna hos vårdbolagen ofta inte följs, i stort som i smått. De drar sig inte ens för att systematiskt ljuga om bemanning och personalutbildning för att få verksamheten att se bättre ut än den i själva verket är.

Socialstyrelsen värderar inte de olika kvalitetmåtten i undersökningen mot varandra och det har med rätta ifrågasatts om till exempel att välja mellan olika maträtter ska väga lika tungt som personaltätheten och personalens utbildning/kompetens. De senare är ju helt avgörande för möjligheten att utföra god vård och omsorg. Slutligen återanvänds i rapporten en av Socialstyrelsens egna statistitiker redan hårt kritiserade enkät från 2010 om vad de äldre tycker om äldreomsorgen.

Slutsatsen är att det spelar en stor roll om vården sker i kommunal regi eller hos privata vinstdrivande företag. Framförallt är den praktiska möjligheten att kontinuerligt kontrollera de privata mycket små, det visade amerikansk forskning redan på 1980-talet. Det vet redan det svenska folket, det visar alla attitydundersökningar. Nu väntar vi på att något annat seriöst parti, förutom Vänsterpartiet, ska nå fram till denna insikt.

Länkat: SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; SVDDN; SR; GP; GP; GP;