torsdag 28 oktober 2010

Ingen mer vindkraft

Numera har kommunerna vetorätt mot anläggande av vindkraftverk. Detta är naturligtvis en rättighet som ska användas med stor försiktighet, i de fall då det finns starka invändningar mot en föreslagen placering.

Några sådana invändningar finns inte mot de tre verk som planerats norr om Lund, vid Hoby. De är optimalt placerade i landskapet och ligger på minst 500 meters avstånd från närmaste bebyggelse. Att etableringen ligger nära en fastighetsgräns är knappast kommunens sak att föra utan en sak mellan markägarna. Alla invändningar faller platt till marken. Kan man inte bygga vindkraft här kan man faktiskt inte bygga någonstans i sydvästra Skåne.

Trots detta beslutade den borgerliga majoriteten i Lunds kommunstyrelse idag att använda det kommunala vetot för att sabotera utbyggnaden av förnyelsebar energi i kommunen.

Länkat: SKD

onsdag 27 oktober 2010

Medicinpriset
Det är mycket snack om vem som ska få gå på Nobelfesten eller inte just nu, men ett allvarligt förbiseende, av betydligt större dignitet, är det förvånansvärt tyst om:

Årets Nobelpris i medicin borde naturligtvis gått till statsminister Fredrik Reinfeldt för hans upptäckt att inga svåra sjukdomar behöver vara längre tid än ett år – en upptäckt utan motstycke i medicinens historia och desto mer anmärkningsvärd eftersom den gjorts av en medicinskt oskolad.


Tack Lena och Tim för tipset.
Länkat: DN; DN; SVD; Ex; GP

måndag 18 oktober 2010

Bättre med kristet?

På Sydsvenskans ledarsida skriver ibland Carl Rudbeck i en spalt som kallas Brännpunkten. Tidigare i år hävdade Rudbeck att malmöbor och andra som inte har varg inpå knuten ska sitta still i båten och låta de som bor i skogslänen bestämma om de ska skjuta av sina vargar eller ej. Inför valet var FRA-motståndaren Rudbeck ansatt av ruelse eftersom de partier som kallade sig liberala inte var liberala. Det rödgröna alternativet avfärade han dock raskt med att en röst på S är en röst på "det gamla kommunistpartiet" (gäsp). Bättre var Rudbeck i en spalt 22 september då han ville värna den sekulära demokratins överordning gentemot all religion.

I dagens spalt tillkännager Rudbeck att alla religioner inte är lika bra. Rudbeck deklarerar visserligen att han själv inte är troende, men försöker leda i bevis att det är något alldeles särskilt med kristendomen. Ur detta särskilda vill Rudbeck sedan härleda det mesta som är gott i världen: humanismen, den vetenskapliga revolutionen och den moderna demokratin.

Många historiker skulle påstå att det är först när kristendomen till slut får ge vika för ett mer sekulärt tänkande som humanistiska, vetenskapliga och demokratiska idéer får fäste. Historiker skulle också kunna påvisa fantastiska framsteg inom flera av dessa områden i icke kristna delar av världen, samtidigt som kristendomen under århundranden aktivt förhindrade utvecklingen i Europa.

Det är med andra ord ingen överdrift att påstå att Rudbecks ståndpunkt är kontroversiell bland historiker. Men Rudbeck går ett steg längre. Han menar att det är fegt av utbildningsministern att värdemässigt likställa religionerna. I sin förlängning innebär detta att historie- och religionslärarna ska tvingas ta ställning för Rudbecks tolkning, och lära ut kristendomens överlägsenhet. Ridå.

söndag 17 oktober 2010

Bostad - var god dröj

En gång för mycket länge sedan fanns det något som hette en social bostadspolitik. Den utgick från den numera nästan utdöda tanken att eftersom alla måste bo någonstans bör bostaden vara en social rättighet. Därför inrättades en rad åtgärder: Statliga stöd till byggande av hyreslägenheter, ränteavdrag för den som skuldsatt sig för att köpa en lägenhet eller ett hus, bostadsförmedling och en lag om bostadsanvisning som tvingade även privata fastighetsägare att ta ett socialt ansvar.

Under 1990-talet avvecklades alla beståndsdelarna i denna sociala bostadspolitik, alla utom ränteavdragen för den som köpt sin bostad. Samtidigt började i allt snabbare takt befintliga hyreslägenheter omvandlas till bostadsrätter. Med borgerligt styre har de kommunala bostadsbestånden i många kommuner sålts ut.

Ett begränsat samhälligt stöd för byggande av hyresrätter återinfördes visserligen av socialdemokratiska regeringar under 2000-talet, men avskaffades igen så fort det blev borgerligt styre 2006.


Kvar av bostadspolitik är - ingenting. Konsekvenserna av detta har varit tydliga under det senaste årtiondet.


  • För det första ökar hemlösheten och det blir svårare och svårare för kommunernas socialtjänster att hitta lägenheter för behövande.
  • För det andra har det för varje ungdomskull blivit svårare att hitta en första bostad. Allt fler bor kvar hemma allt längre.
  • För det tredje har akut bostadsbrist uppstått i storstadsområden och på universitetsorter.
Nu varnar forskare för att tillväxten i landet hotas av att det är svårt och dyrt att få tag i en bostad. Som akut orsak anges det nya bolånetaket, att lånet inte ska överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde, men den verkliga och underliggande orsaken är naturligtvis hyresrättens tillbakagång. Hyresrätten hade varit alternativet för dem som nu inte kan inleda sin bostadskarriär med en skuldsättning upp över skorstenen.

Ansvaret för den icke existerande bostadspolitiken faller tungt på den borgerliga regeringen. Alla förslag från oppositionen, bland annat om återinförande av stöd till byggande av hyresrätter och studentlägenheter, har hittills avvisats.

Länkat: Studentkårernas tips till nye bostadsministern; SVT om bostadsbrist; GP; DN; SDS

Tidigare:
Hyresrätter blev bostadsrätter; Fart i myrboet

fredag 15 oktober 2010

Skandalernas region

Skandalen kring den lagvidriga sammanslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund fick i veckan en ny dimension. Förvaltningsrätten upphävde ju regionledningens beslut på demokratiska grunder. Folkpartiet i Lund kritiserar nu öppet beslutet och deras regionråd medger skamset att de inte hanterat ärendet på rätt sätt. I Skånskan erkänner de nu att beslutet medvetet kuppats igenom för att undvika för mycket diskussioner. Beslutet sägs ha forcerats fram för att kunna köra över "småpåvarna". Samtidigt körde man utan att blinka över de förtroendevalda, de anställda och allmänheten.

Regionstyrelsens ordförande Jerker Swanstein (M) anser dock att allmänheten inte har något att göra med vad som händer i Region Skåne. Bakläxan från förvaltningsrätten ser Swanstein bara som "irriterande". Från Miljöpartiet, som tillsammans med de fyra borgerliga partierna röstade igenom det lagvidriga beslutet, hörs inte ett pip.

* * * * *

Samtidigt vägrar de ansvariga politikerna i Region Skåne att kommentera den hårt kritiserade privatisering av psykiatrins öppenvård och psykosvården. Varken Swanstein eller något av de andra ansvariga regionråden Sydsvenskan talat med ville uttala sig. Till slut fick tidningen fatt i Liliana Lindström (M) som är ordförande i regionens avtalsutskott.

Många patienter är oroliga. De har inte fått någon information och många blir tvungna att bryta relationer och byta läkare och psykolog. Sydsvenskans reporter frågade: Vems fel är det?

- Lille vän, jag vill inte tala i termer om att något är någons fel.

Liliana Lindströms inledande "lille vän" torde säga allt om den nuvarande regionledningens människosyn och demokratiska talanger.


Tidigare: Swanstein - (M)aktens arrogans

Länkat: SKD; SKD; SDS; SDS

torsdag 14 oktober 2010

Kultur för alla?

Medan flera av de ledande kommunpolitikerna i Lund igår kväll kunde njuta av körfestivalens galaföreställning på Arenan kämpar Lunds barn- och ungdomskultur för att överleva. Valet står mellan att lägga ner verksamheter eller att chockhöja avgifterna.

Lunds Kulturskola är redan en av landet dyraste. Nu vill de borgerliga politikerna öka avgifterna med ytterligare 13 procent från och med nästa år. För instrumentundervisning ska avgiften till exempel öka från från 975 kronor till 1 100 kronor per termin. Med instrumenthyra landar räkningen på en bit över 3 000 kronor om året per barn.

I Lund finns redan en stark social snedrekrytering till Kulturskolan. Det är väldigt få barn som inte har akademikerföräldrar. Den borgerliga kulturpolitiken förstärker detta ytterligare.

Fyra år i rad, allt sedan 2007, har kultur, fritid och idrott i Lund fått sänkta anslag till verksamheten. Pengarna har dragits in för att sänka kommunalskatten med 40 öre och indragningarna hjälper nu till att skapa rekordstora överskott i den kommunal resultaträkningen.

Medan 15 miljoner har satsats på körfestivaler och andra häftiga projekt har drygt 20 miljoner dragits in från kultur och frititids ordinarie budget. De borgerliga politiker som igår kväll minglade på Arenan borde ta sig en rejäl funderare på vart de styr Lunds kulturliv.

Tidigare: Kultur på svältkur i Lund

Länkat: SKD; SKD; SDS

Golfbana till avgörande?

Lunds kommuns sjuåriga förhalning av golfbanan på Ladugårdsmarken är eventuellt över. I förra veckan lämnade jag in en interpellation till fullmäktige i vilken jag ställer frågor kring när planen kommer upp till avgörande. Enligt uppgifter i Sydsvenskan idag kommer planen att behandlas i Byggnadsnämnden den 9 december.

Jag har vid flera tillfällen uttryckt misstanken att den långa förhallningprocessen kan ha ett samband med att flera strategiskt placerade politiker och tjänstemän i Lunds kommun samtidigt är medlemmar i Lunds Akademiska Golfklubb, en klubb som skulle kunna uppleva en folkgolfbana som en konkurrent. Jag har dock hela tiden betonat att jag inte har några bevis för detta. Jag heller aldrig pekat ut någon av de i Sydsvenskans artikel namngivna personerna.


Mina misstankar kan vara ogrundade, men det verkar ändå som om de har hjälpt till att sätta fart i myrstacken.
Hur det förhåller sig med detta lär vi aldrig få reda på. Det viktiga nu är emellertid att den skamliga hanteringen löses upp och att planen äntligen kan komma till avgörande.

Tidigare: Golfbana med förhinder

Länkat: SDS

Otänkbart med SD

Man upphör aldrig att förvånas. Idag rapporteras att i smålandska Värmano planerar Miljöpartiet och Vänsterpartiet valtekniskt samarbete med SD för att skaffa sig inflytande i nämnder och styrelser. Medan MP och V har vardera ett mandat i fullmäktige har SD tre. Genom att vid val av nämnder slå ihop dessa till fem skulle de tre partierna kunna hävda platser i nämnder, vilka de sedan kan fördela mellan sig.

Vänsterpartiets partisekreterare Anki Ahlsten avråder bestämt från att ingå ett sådant samarbete. I lika stor utsträckning som det skulle öka MPs och Vs inflytande över politiken skulle det ju ge SD ökat inflytande.

Naturligtvis har Anki Ahlstedt rätt. Allt samarbete med SD är otänkbart. Ingen nämndspost i någon kommun i Sverige är så viktig eller åtråvärd att den kan vinnas genom att samtidigt stärka SD. Om man gjort ett svagt valresultat och lokalt har misslyckats med att förhandla med Socialdemokraterna eller andra demokratiska partier om inflytande i nämnder, då får man avstå från nämndsplatser.
Om vänsterpartisterna i Värnamo inte förstår det bör de faktiskt se sig om efter ett nytt parti.

Heder åt den 66-årige man i Lomma som mot sin vilja blivit invald i fullmäktige för SD och nu avsäger sig sin plats. Intervjuad i Sydsvenskan idag motiverar han detta på följande sätt:

– De är ny­nazister och det har jag sagt till dem rakt ut. Jag vill inte ha med dem att göra och jag vill absolut inte förknippas med det partiet.


Länkat: FN; SDS; SKD;DN; SVD; GP; AB

onsdag 13 oktober 2010

Egna höjningar går snabbt

Lunds kommun har sedan flera år ett bra system för justering av de förtroendevaldas arvoden. De är kopplade till de anställdas löner. Om lönerna i kommunen ökar med till exempel 4 procent, då ska också arvodena öka med 4 procent. Kommunalrådslönerna, som redan är mycket högre än snittet, justeras dock bara upp med tre fjärdedelar, det vill säga i detta fall med 3 procent.

Nu har borgerligheten brytit denna överenskommelse och beslutat sig för att i ett enda slag skruva upp politikernas arvoden med 10 procent. Tyvärr har de fått med sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet på stora delar av ökningarna. I kommunstyrelsen var det bara Vänsterpartiet som höll fast vid den gällande principen för att sätta arvoden.

Lunds borgerliga politiker är beryktade för sin senfärdighet och sin oförmåga att komma till beslut. Men när det gäller att fatta beslut om höjningar av de egna arvodena är allt vankelmod som bortblåst.

Tidigare: Höga arvoden = dåliga politiker

Länkat: SDS

Inte ens Marieholm

Trafikverket meddelar att man inte kan öppna trafiken på Marieholmsbanan. Detta trots att spåren redan finns och att Eslövs kommun och Region Skåne är beredda att satsa vardera 40 miljoner kronor. Trafiken skulle ha startat redan nästa år.

Orsaken är att regeringen prioriterar vägtrafik framför järnvägstrafik. Trafikverket klarar inte av att sköta banan. Med en minskande budget för underhåll måste de först och främst försöka klara underhållet av de banor man redan har.

Regeringens svek mot järnvägen får allt mer bisarra konsekvenser. Klarar man inte ens en gång av att öppna Marieholmsbanan, med kraftig medfinansiering från kommun och region, då klarar man ingenting.

Tidigare: Sveket mot tåget

Länkat: SKD; NSK

måndag 11 oktober 2010

Enorma kommunala överskott

Septemberprognosen visar att Lunds kommun 2010 kommer att gå med ett ekonomiskt överskott på 235 miljoner kronor. Det motsvarar över 3 procent av hela kommunens kostnader. Samtidigt ökar gruppstorlekarna i förskolan, det blir färre lärare per elev i skolorna och resurserna till äldreomsorgen har minskat kraftigt. Därtill är arbetslösheten fortsatt hög. Är det då stora offentliga överskott vi vill ha?

Mönstret ser likadant ut för kommuner i stora delar av landet. Som Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ulla Andersson visat har regeringen skapat den här situationen genom att göra de extra kommunbidragen ettåriga. Det har minskat viljan att anställa folk och långsiktigt planera för att stärka välfärd och utbildning.

I Lund förvärras situationen av att den borgerliga kommunledningen vägrar att se problemen. Kritik mot tillståndet i skola, förskola och äldreomsorg viftar de bort med förnekelse och skönmålning samt genom att hänvisa till historiska meriter. Trots de stora överskotten verkar borgarna fortsatt inställda på att skära ner istället för att satsa på välfärden i Lund.


Tidigare: En kompetent finansminister?; Oärlig borgerlighet i Lund

lördag 9 oktober 2010

Sveket mot tåget

Nya flaskhalsar i tågtrafiken i södra Sverige. När Citytunneln invigts och spårutbyggnaden mellan Malmö och Lund är klar uppstår kapacitetsproblem på nya ställen. Det visar järnvägsexperten Lennart Serder idag i en rapport. Stora investeringar måste redan nu beslutas för att järnvägen ska kunna hålla måttet och utgöra ett framtida alternativ till flyg, privatbilism och lastbilar.

Men detta struntar regeringen i. I april i år presenterade de fyra borgerliga partiledarna under stort buller sina så kallade infrastruktursatsningar fram till 2021. Med tanke på vad de hade att säga är det mycket märkligt att de hade mage att förlägga jippot till Malmö centralstation. De hade inte en enda positiv nyhet att komma med för södra Sverige. Inte ett öre till nya spår- och järnvägar, snabbtågsförbindelser skjuts på framtiden men fortsatt utbyggnad av motorvägar fanns det pengar till.

I Reinfeldts nya ministär har Åsa Torstensson (C) fått silkessnöret som infrastrukturminister och efterträtts av Catharina Elmsäter-Svärd (M). Denne verkar dock bara vara inställd på att administrera de otillräckliga beslut som redan är fattade. Sveket mot tåget fortsätter.


Tidigare:
Nya spår - då krävs regimskifte; Välj!

Länkat: SDS; DN; HD; KB; Ex

torsdag 7 oktober 2010

Swanstein – (M)aktens arrogans

Beslutet att slå samman universitetssjukhusen i Lund och Malmö var olagligt. Det slår nu förvaltningsrätten fast och ger därmed de borgerliga och Miljöpartiet i Region Skåne en kraftig bakläxa. Ett så pass övergripande beslut måste allmänheten ta del av i förväg så att folk har en möjlighet att reagera. Men de hade inte ens en gång brytt sig om att annonsera ut att regionfullmäktigemötet skulle fatta ett sådant beslut.

Hur reagerar då regionstyrelsens moderate ordförande Jerker Swanstein? Intervjuad i Dagens Medicin menar Swanstein att förvaltningsrättens beslut mest är irriterande, att det handlar om formalia och att ett nytt beslut ska tas vid första bästa tillfälle. Allmänheten lagliga rätt att ta del i förslaget innan det klubbades avfärdar han med orden:

Allmänheten har inget att göra med vad som händer i regionfullmäktige eftersom vi inte har någon direktdemokrati, så det argumentet känns inte så tungt.

Man häpnar redan över att regionstyrelsens ordförande på fullt allvar hävdar att allmänheten inget har att göra med vad som händer i regionfullmäktige. Swanstein har dessutom fräckheten att framhärda i detta synsätt efter det att förvaltningsrätten slagit fast motsatsen – att allmänheten visst har att göra med vad som händer i regionfullmäktige.

Så talar maktens arrogans. Det ska bli intressant att se om Miljöpartiet i Region Skåne delar Jerker Swansteins demokratisyn, eller om det även för dem är business as usual.


Tidigare: Rent från vettet; Regionledningen dementerar;

Länkat: DM; SDS; SDS; SKD; SKD; SKD; SKD; NSK; HD

tisdag 5 oktober 2010

Spontant rasister

Det krävdes inte mer än några allmäna ord om alla människors lika värde för att det skulle koka över i SD:s riksdagsgrupp. Vad var det då som biskop Eva Brunne sa i Storkyrkan, som var så fruktansvärt att de inte kunde stanna kvar?

Vi som tror på människors värdighet och lika värde, oavsett vilket land vi är födda i, oavsett vilket kön eller vilken ålder vi har, oavsett hur vår sexuella orientering tar sig uttryck, vi tror och hoppas att ni har den fortsatta förmågan att säga: Jag vill tala med dig, och den fortsatta längtan att ställa frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Och känna den stora glädjen i de förändringar som detta kan göra.

Igår kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Det är inte möjligt för troende människor att göra skillnad på människor. Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor.

Man frågar sig onekligen hur sådana människor är funtade som känner sig träffade och utpekade av dessa ord. Partiledare Åkesson menar att SD:s reaktion var "väldigt spontan". Det är alltså när de är spontana som SD visar vilka de i själva verket är.


Tidigare om SD: Rasistiska clowner

Länkat: SVT; SVT; SDS; SDS; SKD; AB; Ex; DN; SVD; GP; HD

söndag 3 oktober 2010

Bäst på miljö i Skåne

Partiernas miljöpolitik i Skåne de senaste fyra åren
efter SNF:s granskning
(grönt=2 poäng, gult=1 och rött=0).

Naturskyddsföreningen gjorde inför valet några undersökningar av hur bra de politiska partierna egentligen är i miljöfrågor. I Skåne granskade föreningen hur partierna agerat i 40 miljöärenden som behandlats under perioden 2006 till 2010. Bedömningen gjordes enligt en trafikljusskala: Grön och glad min för bra miljöagerande, gul för passiv/neutral samt röd och ledsen för dåligt miljöagerande.


Naturskyddsföreningen kom fram till att Vänsterpartiet under den gångna fyraårsperioden varit det överlägset bästa miljöpartiet i Skåne. Ur bedömningen:

Vänsterpartiet har varit mycket aktivt i miljörelaterade frågeställningar. När det gäller glada miner är man överlägsen övriga partier – 30 stycken. När det gäller ledsna miner så har inga sådana utdelats!

Överfört till siffror ser partiernas praktiska miljöpolitik ut enligt diagrammet ovan
. Vänsterpartiet hamnar i en klass för sig, följt av Miljöpartiet och därefter Socialdemokraterna. Precis som i motsvarande riksundersökningar hamnar de borgerliga långt efter oppositionen. Ingen torde heller bli förvånad över att Centerpartiet, under valet lanserat som "Alliansens gröna röst", är sämst på miljöpolitik i Skåne.

Intressant är också att det enda som räddar Miljöpartiet från att bli slagna av Socialdemokraterna är deras motstånd mot lokaliseringen av ESS till Lund. Om motstånd mot denna forskningsanläggning verkligen är god miljöpolitik kan diskuteras. Hursomhelst har detta givit totalt åtta pluspoäng till Miljöpartiet. Utan dem skulle de hamnat på 45 poäng jämfört med Socialdemokraternas 49.

Naturskyddsföreningen konstaterar att det är samarbetet med de borgerliga partierna som gör att Miljöpartiet "...inte vill eller
– i enlighet med interna uppgörelser – inte får gå med på än mer gröna förslag från oppositionen."

Resultatet borde ha gett Miljöpartiet en rejäl tankeställare innan de nu åter kastar sig i armarna på de borgerliga partierna i Region Skåne.

Länk: SNFs granskning