tisdag 30 mars 2010

Nya spår - då krävs regimskifte

Regeringsrepresentanterna såg onekligen lite bortkomna ut i vita och blå kapsyler på presskonferens på Malmö central idag. De kände kanske att de hade förirrat sig till fel landskap för att presentera sina så kallade infrastuktursatsningar fram till 2021. Skåne är klart missgynnat gentemot övriga storstadsregioner, och de nödvändiga spårutbyggnader som krävs för att i alla fall komma närmare miljömålen saknas. Nästan alla pengar är redan uppbundna i beslutade och pågående projekt eller i underhåll.

Under senaste socialdemokratiska regeringen gick två tredjedel av de statliga satsningarna till järnväg och en tredjedel till väg. Vänstern och miljöpartiet tryckte på för ännu starkare inriktning på spår. Den borgerliga regeringen har nu kastat om dessa siffror, två tredjedelar går till vägarna. För Lunds del prioriterar till exempel de borgerliga motorväg på hela E22:an mot Kristianstad, ny motorvägsavfart vid Östra Torn och utbyggnad av Lunds södra motorvägsavfart framför spår på Lundalänken, Simrishamnsbanan och Diagonalspåret Lund-Kristianstad. Det måste tydligen satsas väldigt mycket på ökad bilism innan någonting kan satsas på nya spårlinjer i alliansens Sverige. Detta är ett skamligt vägval.


Länkat till detta inlägg:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar