söndag 28 oktober 2012

Regionledningen polisanmäls

Vår utgångspunkt är att de som beslutat om nedskärningar och minskning av vårdplatser hela tiden haft tillgång till information som visat att detta skulle leda till att patientsäkerheten inte kunnat upprätthållas. Detta har i sin tur lett till en ohållbar arbetssituation inom vården, att patienter inte fått tillräcklig eller adekvat vård vilket orsakat lidande - och ytterst - ett antal dödsfall.
 
Vår anmälan skedde i torsdags och har hittills mötts av bred uppslutning. Formuleringar som "Helt rätt", "På tiden" har dominerat i kommentarsfälten i sociala medier. På artikeln i Sydsvenskans nätupplaga har hittills 649 personer reagerat och 90 procent av dem uttrycker att de är glada över anmälan, medan 6 procent är arga. Vi har också fått flera uppskattande mail, både från folk som jobbar inom vården och sådana som inte gör det. Bara ett exempel från en boende i Staffanstorp:
Ett stort och varmt tack för ert engagemang för vår sjukvård. Jag är pensionär och har i alla år röstat höger. Men nu, efter alla galna nedskärningar, tänker jag rösta med dem som vågar sätta ner foten och hejda den galna skattepolitiken som alliansen företräder. Jag betalar mer än gärna mer skatt bara jag får valuta för min insats. Idag är valutan en utopi!
Fler och fler av våra allra bästa läkare och specialister hoppar av det galna tåg som alliansen trafikerar. Alliansen har överlevt sig själv! Nu får det vara nog!
En eloge till Anton Flink, Kurt Sjöström och Mats Olsson som polisanmält rådande situation.
Nu vill vi gå vidare, dels genom att medverka i kriskommissionen för skånsk sjukvård, dels genom att skriva inlägg där vi närmare förklarar orsaken till anmälan. Nedan följer hela anmälan inklusive bilagor. En likalydande anmälan har skickats till Justitieombudsmannen.


Till Polismyndigheten i Malmö

Undertecknade får härmed göra anmälan för misstänkt brott

Anmälan avser följande: 
Regionstyrelsen för region Skåne samt högste chef för verksamheten (ledamöter Pia Kinhult, Katarina Erlingson, Pontus Lindberg, Liliana Lindström, Carl Johan Sonesson, Birgitta Södertun, Gilbert Tribo och Anders Åkesson, Catharina Blixen-Finecke /innan hon i september 2012 avgick som regionråd och ordförande för vårdproduktionsberedningen/)

Hälso- och sjukvårdsnämnden för region Skåne samt högste chef för verksamheten (ledamöter Carl John Sonesson, Anders Åkesson, Karin Axelsson, Pia-Maria Bergius, Stefan Lamme, Lennart Nilsson, Gilbert Tribo samt Carina Wutzler).

Ärendet gäller:
Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden har genom nämnda beslutsfattare tillika med högsta ledningspersoner genom beslut avsiktligt undanhållit sjukvårdspersonalen resurser och därigenom
  1. förhindrat personalen att med tillgänglig vetenskap och praktisk erfarenhet genomföra syftet med Hälso- och sjukvårdslagen och inte uppfyllt kravet att leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till god vård.  Detta har vållat skada för patienterna och allmänheten
  2. avsiktligt förhindrat tillförsel av sådana resurser att författningarna om arbetsmiljön kunnat fullgöras, vilket varit till skada för personalen och patienterna
  3. avsiktligt undanhållit resurser för vården vilket kan ha medfört lidande för patienter men dessutom lett till att patienter, varibland minderåriga barn, avlidit. Ett exempel på följderna av resursbristen är att klinikchefen för barnsjukvården i Lund lämnade sin post eftersom hon inte längre kunde svara för patientsäkerheten.
Motivering för anmälan:
Som motivering för vår anmälan om misstänkt brott bifogas bilagor som visar
  • att det brister i genomförandet av Hälso- och sjukvårdslagens intentioner på sätt som kan vålla skada för patienter och allmänhet,
  • att de anmälda brutit mot arbetsmiljöförfattningarna och
  • att patienter avlidit på sådant sätt att misstanke föreligger, om att de anmälda avsiktligt medverkat till dödsfallen trots vetskap om de livshotande effekterna av resursbristen inom sjukvården.
Malmö den 24 oktober 2012

Anton Flink      Mats Olsson      Kurt Sjöström

Bilagor: 
Dödsfall beror på platsbrist 
Platsbrist kan kopplas till sex dödsfall på Sus
Ber om ursäkt efter dödsfall 
Barnsjukvården slår larm inför vintern 
Klinikchef hoppade av 
Inga förbättringar har genomförts
Lille Kevin blev offer för sjukvårdens sparnit
Barnakuten har fått spara kraftigt i åratal
Färre vårdplatser stänger avdelningar
Platsbrist bakom patienters död
Anställningsstopp på Sus
Skärpt kontroll av platsbrist
Fler akutplatser försvinner från Sus 

Länkat: SR; SDS; SKD;  

torsdag 25 oktober 2012

Sjukvårdens budget 2013

Har precis försökt läsa budgeten för Region Skåne som de borgerliga & mp presenterade idag. När de själva sammanfattar sin budget skriver de att sjukvården tillförs 714 miljoner.

Konstigt att man ska behöva leta sig ner till ett undanskymt ställe på sidan 48 innan man upptäcker att detta är löne- och kostnadsförändring (som dessutom är för lågt räknade) samt riktade anslag. I själva verket åläggs sjukvården ett sparbeting på ytterligare 391 miljoner, ovanpå 2011 och 2012 års nedskärningar.

Det är häpnadsväckande att läsa hur de har tänkt sig att en del av denna "effektivisering" ska ske:


Genom att samordna verksamhet och kompetens inom urologi och ögonsjukvård samt att optimera operationskapacitet skapas förutsättningar för att kunna erbjuda vård av hög kvalitet och en mer effektiv verksamhet. Effekten av samordningen beräknas till 120 miljoner kronor, varför hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag minskar med motsvarande.

Man undrar naturligtvis vilken planet regionstyrelsens majoritet egentligen befinner sig på när de talar om optimering av kliniker som de lämnat i ruiner...  

Nedskärningen 2013 är på 1,5 procent av sjukvårdens totala omslutning. Det betyder ännu färre vårdplatser och ytterligare press på en redan underbemannad sjukvårdspersonal.

Patientsäkerheten kan inte längre upprätthållas och det vet de styrande om. Socialstyrelsen har redan kopplat fem dödsfall på SUS till platsbrist. Att då dra ytterligare resurser från sjukvården borde likställas med vållande till annans död.

Länk till hela budgettexten

torsdag 11 oktober 2012

Sjukhuset och Lunds kommun


Idag lämnade jag in följande skrivelse till Lunds kommunfullmäktige. Förhoppningsvis kommer den att behandlas på nästa möte 25 oktober.


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid
 

I år har antalet vårdplatser på Skånes universitetssjukhus, SUS, minskat med 140 eller cirka 12 procent. Nedskärningarna i sjukvården och sammanslagningen till SUS har lett till att Skåne nu är ett av de områden i hela Europa som har minst antal vårdplatser per invånare.

Socialstyrelsen har kopplat fem dödsfall på SUS under 2011 till platsbrist och underbemanning och punktbevakar nu den skånska specialistvården. Men istället för att ta ansvar för patientsäkeheten är de styrande politikerna i Region Skåne i färd med att driva igenom nya nedskärningar och anställningsstopp har införts. Personalen går på knäna och känner daglig frustration att inte kunna ge den vård som krävs.

Av någon anledning verkar överflyttningar av kliniker och verksamhet från Lund till Malmö gå betydligt lättare än i andra riktningen, men att utnämna Malmö till någon sorts segrare i fusionen är felaktigt. Det handlar inte om att ge sig hän i en ovärdig stadsdragkamp. Sammanslagningen till SUS måste istället betecknas som ett vårdpolitiskt fiasko som har drabbat specialistvården i bägge städerna.

Ögonkliniken räknades tidigare till en av Nordens främsta. Flytten har inneburit personalflykt och kollaps och numera klarar man inte ens enkla starroperationer utan tvingas skicka såväl malmö- som lundabor till Varberg och Örebro för behandling. Cancervård och strålning koncentreras till Lund men samtidigt flyttas i stort sett all kirurgi till Malmö vilket innebär att kompetensen och möjlighet att ta emot patienter försvinner. Ja, nästa logiska steg kommer att bli att stänga akutmottagningen i Lund. Flyttkarusellerna hotar inte bara patientsäkerheten utan även forskningen, vilket fick prodekanus för medicinska fakulteten Kristian Riesbeck att avgå i september.

Sjukvården ligger utanför Lunds kommuns kompetensområde, men ändå måste kommunens representanter reagera när kommuninvånarnas grundläggande rätt till sjukvård är hotad. Därför frågar jag dig:

Vad gör du för att rädda Universitetssjukhuset i Lund?

Mats Olsson
Vänsterpartiet

tisdag 2 oktober 2012

Stäng John Bauer!

- Skolan borde läggas ner. Det enda man är ute efter är att tjäna pengar, säger Sebastian Persson, som i våras gick ut John Bauer-gymnasiet i Lund, till tidningen City

Denna skolkoncern är en av de största i Sverige och därmed i världen eftersom andra länder inte tillåter vinstdrivna skolor. Ägare är sedan 2008 det danska riskkapitalbolaget Axcel som på sin hemsida hyllar att Sverige håller på att "modernisera den offentliga sektorn" genom att släppa in de privata aktörerna och förvandla eleverna till kunder.  

- Branschen är väldigt spännande, sa Axcels Sverigechef i samband med köpet. Affärsidén är att köpa upp eller etablera nya skolor och därefter kunna sälja vidare koncernen med hög avkastning. Priset för denna spännande affärsidé är en undermålig skola som inte ger eleverna grundläggande behörighet för vidare studier.

Skolinspektionen riktar hård kritik mot John Bauer i Lund. Skolan saknar rutiner för särskilt stöd, har låga kunskapsresultat och gör inga analyser av varför det är så. Elever vittnar om otillräckligt stöd, inget bibliotek, ingen syo eller kurator, dåligt elevinflytande och obefintlig uppföljning av kunskapsresultaten. Hälften av eleverna gick ut med ofullständiga betyg. Skolan snålar in på allt, till och med på matportioner så att eleverna går hungriga från skollunchen.

Skolinspektionens kritik skedde efter en syn förra hösten. Rektorn säger att de redan (!) inlett förbättringsarbetet. Naturligtvis borde John Bauer-gymnasiet vara en av de första friskolekoncerner som läggs ner. Privata vinstintressen har inte i välfärd eller skola att göra.