tisdag 13 maj 2014

Jämställda löner och sextimmarsdag i Lund?

I Lunds kommun ökar sjukskrivningarna och klyftorna mellan de yrken som domineras av män respektive kvinnor ökar. På arbetsgivarutskottet idag diskuterades personalstrategisk handlingsplan för kommande år. De borgerliga hade inga egna idéer om att lyfta personalpolitiken i Lund, men jag presenterade, med stöd av Anna-Lena Hogerud (S) nedanstående punkter. 

Under rubriken Attraktiv arbetsgivare, två nya punkter
  • Jämställ lönerna. För att jämställa lönerna i Lunds kommun ska en systematisk satsning på att öka de kvinnodominerade yrkenas lönenivåer genomföras med start 2015
  • Förbättrade arbetsvillkor. För att förbättra arbetsvillkoren ska alla som ofrivilligt arbetar deltid erbjudas heltid, timanställningar och bemanningsföretag minskas respektive fasas ut till förmån för riktiga anställningar och delade turer avskaffas. Inom en eller flera verksamheter ska försök med sex timmars arbetsdag initieras under 2015

Under rubriken Hälsa och arbetsmiljö, två nya punkter: 
  • Möjligheten till en timmes friskvård i veckan på arbetstid ska införas för samtliga anställda under 2015
  • Förbättrad kommunövergripande rehabilitering. Genom förbättrad rehabiliteringen och systematiskt arbetsmiljöarbete ska de som drabbas av ohälsa snabbare komma tillbaks i arbete. Antalet personer som förmås att avsluta sin anställning på grund av sjukdom ska minska kraftigt under 2015

De borgerliga ville inte fatta beslut utan återremitterade hela ärendet till sammanträdet i juni. Det ska bli spännande och se om de då förmår att formulera en enda självständig tanke om hur villkoren för att arbeta i Lunds kommun ska se ut. Det skulle i så fall vara första gången sedan de fick makten 2006.

Å andra sidan har den rödgröna oppostionen varit desto mer aktiv. Ovanstånde punkter kan ses som en avsiktsförklaring. Men det kommer att hänga på en rödgrön valseger i Lund i höst. 

söndag 4 maj 2014

Har S ändrat sig om EU nu?

Stefan Löfven och Marita Ulvskog presenterade i veckan Socialdemokraternas EU-valprogram. Precis som tidigare säger de att EU ska införa ett socialt protokoll för att ”löntagarnas rättigheter ska stärkas”. Det är naturligtvis utmärkt, men hur har de tidigare agerat i denna fråga?

EU består av 28 länder, varav många med högerregeringar. Sannolikheten att dessa plötsligt ska enas om att ens en gång sätta sig ner och förhandla om att stärka löntagarnas rättigheter är mikroskopiska. Enda chansen att få upp frågan på dagordning är i samband med fördragsförändringar, för då måste alla länder bli överens. Men då vill inte Socialdemokraterna agera alls.

Vänsterpartiet ville tillsammans med stora delar av LO att Sverige skulle kräva ett socialt protokoll i samband med att Lissabonfördraget skulle godkännas av riksdagen 2008. Det avvisades av Socialdemokraterna. Likadant var det vid fördragsändringen 2012 när den europeiska stabiliseringsmekanismen skulle godkännas: Vänsterpartiet ställde som krav att denna skulle kopplas till ett socialt protokoll, medan S återigen hävdade att det var ”fel tillfälle" och röstade med den borgerliga regeringen.

När nu Socialdemokraterna åter pratar om ett socialt protokoll är det svårt att ta dem riktigt på allvar. När det verkligen gäller så vågar de ju inte driva frågan gentemot de andra EU-länderna. Den som är intresserad av att stärka arbetarnas ställning inom EU bör nog istället förlita sig på Vänsterpartiet.