onsdag 27 juli 2011

Mångkulturen och SD

- Hade det inte funnits några barn hade det inte funnits några pedofiler.

- Hade det inte funnits många kulturer hade det inte funnits några högerextrema massmördare.

Med sådan bländande logik skyller SD:are på det "multikulturella" samhället. Vad är det egentligen de vill säga? Så här såg det ut på en ledande SD:ares blogg i söndags:
I ett norsk Norge, där 68-vänsterns befängda drömmar om ett mångkulturellt samhälle inte slagit rot hade denna tragedi aldrig hänt. Om det inte funnits någon islamisering eller massinvandring hade det inte funnits något som triggade Behring Breivik att göra som han gjorde. Är det någon som ska känna skuld är det kosmopoliterna. För vad var det som egentligen drev Behring Breivik? I det dokument han skickade ut innan han skred till verket klargör han detta med all tydlighet: Oro. Oro för att mångkulturen och islamiseringen hotar den kristna västvärldens fortsatta existens.
Erik Hellsborn, SD:s ordförande i Varberg.

Detta var lite för grovt för SD-ordföranden Jimmy Åkesson, som tvingade Hellsborn att plocka bort inlägget och "ta paus" i bloggandet. Men så här kommenterade en SD-riksdagsman massmördarens agerande i en intervju i måndags: 
Om jag ska vara helt ärlig tror jag att en av anledningarna är den splittringspolitik som finns. Ett splittrat mångkulturellt samhälle fungerar inte utan ett samhälle måste bygga på gemenskap. Jag tror att det är en viktig förklaring. Grupper ställs mot grupper.
Riksdagsledamoten Richard Jomshof (SD) i Blekinge Läns Tidning måndag 25 juli 2011.

Jomshof tycker alltså exakt samma sak som Hellsborn, en uppfattning som för övrigt ständigt återupprepas av SD-anhängare, i kommentarsfälten i tidningarnas nätupplagor och på SD-anknutna bloggar. Påståenden om ett mer eller mindre öppet krig mot islam är otaliga från andra SD-riksdagsmän: Kent Ekeroth, Erik Almqvist, m.fl. Jimmy Åkesson skrev själv ett uppmärksammat debattinlägg i Aftonbladet 2009 där han varnade för konsekvenserna av det mångkulturella samhälle vi lever i. I januari hävdade han igen i en debatt i SVT att mångkulturen skapar just denna typ av splittring. Åkesson har mycket arbete framför sig om han ska lyckas dementera allt det som han själv och hela hans parti står för.

Under tiden hoppas vi andra på ett rejält opininsras för alla de nordiska partier som har som affärsidé att att ställa grupper mot varandra, att försöka skrämma oss att tro att vi inte kan leva tillsammans.


Länkat: SVT; SVT; SVTSR; SRDN; DN; DNSVD; SVD; SVD; AB; AB; Ex; Ex; GP; GP; SKD; NSK; HD;

lördag 23 juli 2011

Hatets konsekvens – Utøya

Ett dygn efter Utøya och Oslo fortsätter dödssiffrorna att stiga och chocken sitter kvar. Tankarna går till de drabbade, deras familjer och vänner. Våldet är meningslöst och blint men det har sina orsaker och motiv. 


Högerextremism, nationalism och främlingsfientlighet bär ansvaret för i stort sett alla terrorhandlingar med dödlig utgång i Norden de senaste 30 åren. Det finns ett tydligt mönster: Malexander-mördarna, John Ausonius, Peter Mangs och nu Anders Breivik var alla inspirerade av högerextremistiska idéer, de var starkt rasistiska och kallade sig själva för nationalister. De fick sin luft ur vardagsrasismen och de inbillade sig att de hade stöd för sina avskyvärda handlingar i någon sorts svensk, nordisk eller europeisk folkgemenskap eller "kultur".

Gärningsmannen Anders Breivik har i många år varit aktiv i Fremskrittspartiet, som är Sverigedemokraternas motsvarighet i Norge. Han hatade "vänstern" och "muslimerna". De främlingsfientliga partierna använder exakt samma sätt att argumentera som nazisterna gjorde på 1930-talet. De väljer ut en grupp, då var det judarna nu är det muslimerna, som de skyller de flesta verkliga eller inbillade samhällsproblem på. I går, innan gärningsmannens identitet var känd, pekade ledande Sverigedemokrater åter ut just muslimer som skyldiga. De drar sig inte för något. Rasister arbetar medvetet för att skapa hat och misstänksamhet mellan människor, eftersom hat och misstänksamhet är deras livsluft.

Hatets yttersta konsekvens såg vi i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011.Länkat: SVT; SVT; SVT; SVT; SR; SR; SR; DN; DN; DN; DN; DN; DN; DN; DN; DN; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; AB; AB; AB; Ex; Ex; Ex; Ex; Ex; SKD; SKD; SKD; NSK; GP; GP; GP; GP; GP; GP; GP; GD; HD; HD;

torsdag 21 juli 2011

En flugsvamp om dagen

Murdoch-skandalen sprider sig nu till USA. Högerextrema Fox News har i många år arbetat med liknande metoder som News Of The World: Telefonhackning, mailövervakning och avlyssning. 
Fox News påminner i övrigt ganska mycket om brittisk tabloidpress: Daglig konsumtion är som att äta en flugsvamp om dagen. Man blir förgiftad, inskränkt, elak, fördomsfull och dum i huvudet.

 
Här är Dennis Potter i en intervju 1994. Han har bara några månader kvar att leva. Efter att ha berättat att han gett sin cancer namnet Rupert fortsätter han: 
- That man, Murdoch - if I had the time, there's writing to do and so on - I'd shoot the bugger. There is no one person more responsible for the pollution of what already was a fairly polluted press. And the pollution of the British press is an important part of the pollution of British political life.  

Synd att inte fler orkade lyssna på Dennis Potters varningar ... Roger Taylor i Queen gav i alla fall ungefär samtidigt ut Dear Mr Murdoch och Looptrooprapparen Mårten ”Promoe” Edh gjorde en grundlig uppföljning 2007 med Murder Murdoch... 

Tilläggas kan att Murdoch, förutom sina kompisar i den brittiska högerregeringen, idag fick stöd av en saudisk prins som investerat miljoner i hans medieimperium - och av svenska SD-bloggare.

Tidigare: Palin och Fox News
 
Länkat: SVT; SVT; SVD; SVD; SVD; SVD; DN; DN; DN; DN; GP; GP; GP; GP; SKD; SKD; NSK; E24; HD; HD; Ex; D;

Se också Svenskbladet: Murdoch oskyldig - han är för rik

torsdag 14 juli 2011

Restips till kungafamiljen

Hassanal Bolkiah och Karl XVI Gustaf 2004
Hovet håller på att planera det kungliga resprogrammet 2012 och har nu skickat ut en vädjan om hjälp. Vad ska monarken ta sig för under nästa år? Här på bloggen vill vi gärna hjälpa till med ett par fräscha förslag. 


1. Back in Brunei. Vid det senaste besöket 2004 var kungen alldeles begeistrad över kollegan, sultanen och diktatorn Hassanal Bolkiah. Kungen lovordade öppenheten och den "kolossala närhet" som fanns mellan sultanen och det bruneiska folket. Vid ett återbesök skulle kungen kunna fördjupa sina varma relationer med sultanen och kanske få några tips om hur en monark bäst vinner folkets tillgivenhet och okritiska kärlek.  


2. Stekta Sparvar-tour. Kungen har ju i ett jultal gett handfast råd till sina undersåter hur de ska reda upp sina liv med det berömda uttalandet: 
Det gäller att ha kraft att ta tag i sitt eget liv. Det kommer inga stekta sparvar flygande om Du inte själv bemödar Dig om att göra Ditt bästa. 
Kungen möttes då av elakheter och oförståelse, han har ju förvisso själv fötts med arv och titel. Men efter studiebesök bland alldeles vanliga framgångsrika människor i några av världens mest exklusiva miljonärsparadis kunde kungen fördjupa sin rådgivning till svenska folket. Besök till exempel de strävsamma existenser som befolkar Avenue Princesse Grace i Monaco och Fifth Avenue i New York och ta reda på hur de gör sitt bästa för att de stekta sparvarna ska komma. Därefter kunde kungen rikta sin rådgivning till speciellt utsatta grupper, t.ex. hemlösa eller utförsäkrade.


3. Se Neapel! Kungen har ju haft för vana att förlustiga sig på illegala klubbar som drivs av kända gangstrar i Stockholm. Detta har skapat en viss negativ publicitet. Bland annat har det visat sig svårt att få tyst på människor som har varit vittnen till de kungliga utsvävningarna. I Neapel har de löst alla sådana problem genom ett effektivt samarbete mellan myndigheterna och Camorran. Det mesta som är olagligt är i själva verket lagligt där och problem med vittnen är obefintliga. 

Länkat: SVT; AB; SVD; GP; DN; AB

Kvinnolöner ska gälla


Region Skåne anser att naturliga jämförelsegrupper för Vårdförbundets medlemmar utifrån arbetsuppgifter och utbildning är andra kvinnodominerade grupper i vården med medellång högskoleutbildning.
Så formulerade sig förhandlingschefen i Region Skåne i protokollet för löneöversyn i måndags. Regionen vill med detta ytterligare öka löneskillnaden mellan läkare och sjuksköterskor. Idag är specialistläkarnas månadslön i Skåne drygt dubbelt så hög som sjuksköterskornas.

Man frågar sig omedelbart: Vad har detta med kvinnodominans i yrkesgrupper är  att göra? Enligt svensk lagstiftning inte alls, eftersom könsmässiga hänsyn vid lönesättning är förbjuden. Arbetsgivarna har tvärtom ett lagstadgat ansvar att kartlägga och åtgärda eventuella diskriminerande löneskillnader på arbetsplatsen.

Protokollet vittnar om en djupt diskriminerande inställning från arbetsgivarens sida. Det sägs klart och tydligt att det är andra kvinnodominerade yrken som ska utgöra jämförelsegrupp. Det faktum att kvinnodominerade yrken är lägre betalda används som argument för att den aktuella gruppen (sjuksköterskorna) inte ska kunna förbättra sitt relativa löneläge.

Detta är bara ännu ett bevis för att något är ruttet i Region Skåne.


Uppdaterat 15 juli

Idag rapporterar SDS om regiondirektör Sören Olofssons löneutveckling. Redan tidigare var han den i särklass bäst betalde landstingsdirektören i landet. Med ett lönelyft på 15 000 kronor 2011 (9 procent) landar månadslönen på 175 000 kronor + 35 000 i månaden i pensionspremie, 37 semesterdagar, förmånsbil samt årskort på flyget Malmö - Stockholm. Pia Kinhult (M) säger att majoritetspartierna (M, FP, KD, C och MP) i Region Skåne är överens om lönelyft och förmåner. Man kan lugnt konstatera att här är det i alla fall inte jämförelse med "kvinnodominerade grupper" som gäller ... 

Länkat: SDS; SVDSKD; SKD; SKDNSK; NSK; HD; HD; HDAB; GP; D;

onsdag 13 juli 2011

Tungt mot jobbskatteavdrag

Regeringens avsikt att införa ett femte jobbskatteavdrag 2012 får tungt mothugg av Lars Calmfors på DN-debatt. Den förre ordföranden i regeringens finanspolitiska råd anför tre argument: 
  1. Effekterna på sysselsättningen är osäkra. Calmfors klamrar sig visserligen fast vid de mikrosimuleringar som påvisar ökat arbetskraftutbud och sänkta löner, men påminner om att detta bara är teoretiska beräkningar.
  2. Försäkringsskyddet urholkas ytterligare. Calmfors visar att år 2006 utgjorde a-kasseersättningen efter skatt 82 procent för en arbetslös person som tidigare tjänat 20.000 kronor i månaden. 2010 hade denna effektiva ersättningsgrad sjunkit med 13 procentenheter till 69 procent. Alliansregeringens jobbskatteavdrag svarade för hälften av denna sänkning.
  3. Effekten på de offentliga finanserna. Calmfors visar att egenfinaniseringen av ett femte jobbskatteavdrag i praktiken inte blir mer än 20 procent och att det enligt regeringens egna beräkningar kommer att medföra en betydande nettoförsvagning av de offentliga finanserna.
Lars Calmfors poäng är att detta är en målkonflikt mellan å ena sidan ännu starkare drivkrafter för hög sysselsättning och å andra sidan fungerande försäkringsskydd och att skapa utrymme för ökade offentliga utgifter: Större investeringar i infrastruktur, satsningar på skola och forskning – vilka Calmfors påpekar hittills bara uppgått till en bråkdel av vad jobbskatteavdragen kostat – mer resurser till vård och äldreomsorg och så vidare.

Man kan hålla med Calmfors om att det är en målkonflikt, men jag blir ändå förvånad att han fortsatt hävdar att det är sysselsättningen som befinner sig i den ena vågskålen. Enligt Anders Borgs mest optimistiska gissning har hittillsvarande jobbskatteavdrag ökat sysselsättningen med 75 000 nya jobb, en beräkning som få, om någon, seriös ekonom skulle skriva under på (jfr Daniel Swedin i AB). Skattesänkningarna har kostat 70 miljarder, vilket i så fall gör en miljon kronor per skapat arbete. Om motsvarande summa istället hade satsats inom skola, omsorg och sjukvård hade det omedelbart skapats 150 000 nya jobb, alldeles på riktigt. Jämfört med alternativet blir alltså sysselsättningsnettot av regeringens stora paradnummer negativt även med de rosigaste av glädjekalkyler.

Oavsett detta kommer Calmfors fram till att regeringen håller på att driva sin grundidé in absurdum och att det finns starka argument emot att minska försäkringsskyddet för dem som inte har arbete genom att använda knappa resurser för fler jobbskatteavdrag.Länkat: DN; SR; SVD

tisdag 12 juli 2011

Skolbarn byter ägare

En ny storaffär inom skolområdet blev känd idag. Academedia köper Pysslingen Förskolor och Skolor. Därigenom byter 12 500 barn och elever ägare tillsammans med 2 400 anställda. Riskkapitalbolaget EQT köpte förra året Academedia, som redan då var Sveriges största privata skolkoncern med en omsättning på 2,1 miljarder kronor. Pysslingen har i sin tur ägts i endast två år av det danska riskkapitalbolaget Polaris. 


Torbjörn Isacson på E24 konstaterar:
Vård, skola och omsorg har blivit glödheta branscher för riskkapitalbolagen. Det ger säkra skattepengar in i en verksamhet där kostnader kan kapas.
För att komma undan beskattning redovisar EQT sina vinster på Jersey.

Academedia gjorde sig under förra året känt genom att kräva tystnadsplikt av de anställda. Företaget tvingar lärare och andra anställda att underteckna ett avtal att aldrig yppa eventuella missförhållanden till någon utanför företaget. I kommunala skolor har personalen obetingad rätt att när som helst och för vem som helst påtala sådant de upplever som brister eller missförhållanden.

Kombinationen skola – vinsdrivande företag är en borgerlig innovasion som är ganska unik för Sverige. Till och med i kapitalismens högborg USA är det otänkbart att ett företag ska få lov att driva en skola, än mindre med skattemedel.

Skolinspektioner fann anledning att kritisera 111 av 116 friskolor vid förra årets tillsyn. Representanter för Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlar nu med utbildningsminister Jan Björklund – om att tillsätta en utredning. Något vinststopp för privatägda skolor är dock inte aktuellt för utbildningsministern som tycker att det räcker med vaga direktiv om att förhindra "dåliga skolor" från att dela ut vinst. Eftersom friskolorna till stor del konkurrerar genom att utlova bra betyg lär eventuella åtgärder bli fullständigt tandlösa.Länkat: SVT; DN; SVD; E24; GP; SkD; SkD; NSk; HD;

onsdag 6 juli 2011

Värna allemansrätten!


Sveriges så kallade miljöminister Andreas Carlgren (C) vill inskränka allemansrätten. Han anser att den som utnyttjar mark för kommersiella ändamål, typ för bärplockning eller vildmarksturism, ska kunna krävas på hyra av markägaren. Carlgren säger sig med detta vilja "skydda det personliga ägandet".

Men var går gränsen mellan kommersiell och ideell verksamhet i skog och mark? Om en bärplockare säljer några av sina lingon- eller hjortronburkar genom ett företag måste bärplockaren avgjort klassas som kommersiell. Alltså är varje bär- och svampplockare potentiellt kommersiell och bör i så fall kunna kontrolleras och eventuellt avkrävas hyra eller avhysas. En organiserad bussutflykt kan säkert klassas som både kommersiell och ideell, beroende på organisatör och betalningsformer.
Ska deltagarna kunna uppvisa ett intyg att de inte deltar i kommersiell verksamhet?

Vilken skogsvandrare som helst kommer alltså att kunna bli antastad och kontrollerad av nitiska markägare som inte vill ha folk på sina marker. Vem kan för övrigt njuta av söndagsutflykten när ens närvaro i naturen är ifrågasatt, när någon när som helst kan dyka upp och fråga vad man har för ärende?

Förslaget innebär naturligtvis, om det genomförs, början till slutet för allemansrätten. Svenskt friluftsliv påpekar att LRF bedriver en hätsk kampanj, med ett litet antal markägare i spetsen som inte gillar att ha folk på sina marker. För att gå dem till mötes är tydligen miljöministern beredd att offra en av våra dyraste tillgångar - allemansrätten.

Håll naturen ren - kasta Carlgrens förslag i papperskorgen!

Länkat:
SVT; SVT; SR; Ex; DN; SVD; SKD; SKD; HD; NSk; GD; LT; D;

tisdag 5 juli 2011

V: Hopp om liv efter jul

När man lyssnat på Lars Ohlys tal i Almedalen är det svårt att inte hålla med retorikexperten Elaine Bergqvist i AB: - Bästa talet hittills i Visby. Flera tunga huvudbudskap, retoriskt skickligt, stort engagemang och inslag av självkritik.

Problemet är att vi har sett och hört det förut. Lars Ohly är en alldeles lysande talare och debattör. Han gjorde en strålande valrörelse 2010 och han blev den partiledare som tillsammans med Reinfeldt och Sahlin fick mest massmedialt utrymme månaden innan valet, vilket är ganska enastående med tanke på partiets storlek. Lars Ohlys problem är av ett annat slag: Det handlar om folkets förtroende och tillit.

Jag har tidigare frågat om mitt parti saknar självbevarelsedrift när det efter fem förlustval i rad och usla opinionssiffror inte på allvar reser frågan om nytt ledarskap. Nu gjorde Dagens Nyheter det istället genom att ringa runt till v-distrikten. 14 av 23 distriktsordföranden vill ha en ny partiledare, och lika många föredrar delat ledarskap - varav minst en kvinna.

Samtidigt meddelar Jonas Sjöstedt att han kandiderar som ny partiordförande för Vänsterpartiet på kongressen i januari, gärna som en i ett tudelat ledarskap. Det kanske finns hopp om ett liv efter jul för vänstern trots allt...Uppdaterat 6 juni

Flamman redovisar nu uppgiften att Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson, också kandiderar som partiledare för Vänsterpartiet. Flamman skriver också att sex av sju medlemmar i partiets verksällande utskott ska ha uppmanat Ohly att avgå. De bägge uppgifterna stärker ytterligare förhoppningen att kongressen i januari 2012 kan innebära en nytändning för vänstern.

Tidigare av mig: Saknar V självbevarelsedrift?

Andra bloggar: Jonas Sjöstedt

Länkat: DN; DN; DN; DN; DN; DN; AB; AB; AB; AB; AB; AB; SVD; SVD; SVD; SVD; GP; GP; GP; GP; SVT; SVT; SR; SR; SR; SR; Ex; Ex; Ex; Ex; Ex; HD; SmP; SKD; SKD;