måndag 6 december 2010

Lundamodellen mot hemlöshet?

Den så kallade boendetrappan fungerar inte. De hemlösa halkar oftare ner för den än de lyckas kravla sig uppåt. Den enda kommunala bostadsgarantin i Lund idag, som man för övrigt knappt lyckas leva upp till, är sängplats på ett härbärge, en totalt misslyckad utgångspunkt att starta någonting nytt och bättre på. I stället har antalet hemlösa ökat markant.

Detta har Hemlösas förening vetat sedan länge och forskare på socialhögskolan i Lund har också de senaste åren visat detta på ett övertygande sätt. Om annan stöd, hjälp och behandling ska lyckas måste bostadssituationen vara löst, bostaden måste komma först. Utifrån konceptet Bostad först har man på socialhögskolan lanserat Lundamodellen. I Malmö, Helsingborg och Stockholm har de nu börjat försöka ställa om till denna modell.

För över ett år sedan lämnade jag tillsammans med representanter för de andra rödgröna partierna i Lund in en skrivelse till kommunstyrelsen. Vi föreslog att Lund skulle börja arbeta efter Lundamodellen. Nu har Lunds borgerliga majoritet äntligen lyckats samla sig till ett svar på vårt förslag. Beslutet från de borgerliga är:

  • att uppmana socialnämnden att följa utvecklingen och de erfarenheter som dras utifrån arbetet med Bostad först enligt Lundamodellen i omgivande kommuner.
Tidigare har jag i denna blogg visat att Lunds styrande borgerlighet reflexmässigt sätter privata fastighetsägares intressen framför de hemlösas behov av bostad. På samma sätt var det viktigare när boendet för hemlösa kvinnor skulle inrättas att privatisera det och spara in någon miljon genom anbudsupphandling än att få det klart i tid och med en rätt ambitionsnivå.

Nu har de borgerliga åter satt ner foten: Ingen Lundamodell i Lund.


* * * * *

Tillägg: Idag på tisdagen redovisar Skånska Dagbladet ny statistik från socialförvaltningen som bekräftar det alarmerande läget i Lund. Antalet hemlösa ökade från 75 personer 2008 till 126 personer 2010, och då har man ändå räknat lågt och inte använt alla socialstyrelsens kriterier.

Någon ljusning i den borgerliga inställningen tycks inte heller vara i sikte. Göran Wallén (M), som är socialnämndens ordförande säger att han ska "...prata med de privata fastighetsägarna för att se om de kan avvara några bostäder." Lycka till!


Tidigare: Hemlöshet och sociala frågor; Hemlösa versus fastighetskapitalet: Gissa vad borgarna väljer?

Länkat: SKD; SKD; HD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar