torsdag 17 juni 2010

Trött borgerlighet i Lund

Första dagens kommunfullmäktige i Lund har varit en arena för en optimistisk och offensiv rödgrön opposition. Den har också avslöjat en trött borgerlighet.

De rödgröna partierna presenterade kraftfulla satsningar för att utveckla välfärden. De borgerligas ständiga budskap är:

- Nej, det går inte. Lunds skolor och förskolor är tillräckligt bra och tål att försämras lite till. Äldreboendena tål en personalminskning med 10 procent.

Inte konstigt att Lars Hansson (FP) tillstod att den borgerliga budgeten var "tråkig". De årliga nedskärningarna fortsätter inom skola, äldreomsorg och all annan kommunal verksamhet.

Den enda unika politiska satsningen som de borgerliga orkar med de kommande tre åren är att budgetera 2 miljoner för att införa vårdnadsbidrag i Lund 2012. Torsten Czernyson (KD) menade att det är helt OK att 90 procent av vårdnadsbidrag tas ut av kvinnor. Det beror enligt Czernyson på "naturliga skillnader som inte ens de rödgröna kan ändra på".


Länkat: SDS; SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar