onsdag 27 januari 2010

Idrottsskandaler


I går gick den första stora valdebatten i Lund. Det var idrottsföreningarnas samorganisation som bjudit in för att höra kommunpolitikernas syn på idrottens villkor. Efter en ganska seg start (den första timmen ägnades åt att alla fick berätta hur bra de tyckte om idrott och hur viktig de tyckte idrotten var för Lund och för folkhälsan) hettade till när föreningsanslag och anläggningar kom i fokus.

När jag påpekade att den borgerliga majoriteten skurit ner anslagen till befintlig verksamhet inom idrotts- och kultursektorn fyra år i rad försökte de borgerliga kommunalråden avbryta mig med höga skrik om lögn. De försöker konsekvent mörka sina egna handlingar, vilket jag visat i tidigare inlägg. I detta fall visste dock alla närvarande i salen vem som ljög och vem som talade sanning. Otur för Helmfrid (M), Klette (FP) och Bergwall (C).

Det behöver kanske inte påpekas att när fotbollsarenans flytt och degradering till förmån för en privat byggentreprenörs intressen kom upp, då var det spel mot ett mål. Publiken ställde skarpa frågor som Mats Helmfrid hade mycket svårt att svara på. Här lämnades Helmfrid också helt utan stöd från sina borgerliga allianspartiers representanter. Inte ens Tove Klette (FP), som tidigare i debatten talat så mycket och så länge om vikten av att prioritera idrottens intressen, hade något att säga i denna fråga.

onsdag 20 januari 2010

Helmfrid och äpplena


Lokaltidningen hade i veckans nummer bett kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid kommentera min ganska vassa kritik av borgerlig nedskärningspolitik i Lund. Helmfrid har i sin artikel den dåliga smaken att upprepa samma menlösa påstående han nu gjort i fyra år: Vi har inte skurit ner på kommunens verksamhet.

Peps Persson sjöng om falsk matematik. Helmfrids matematik är förutom falsk dessutom direkt löjeväckande. Det är faktiskt inte speciellt svårt att förstå att resurserna per barn minskar om man den ena veckan har 20 barn som ska dela på 20 äpplen, men veckan därefter får 10 barn fler men bara ökar med 2 nya äpplen att fördela. Då ska 30 barn dela på 22 äpplen. Men Helmfrid försöker på fullt allvar få oss att tro att resurserna reellt har ökat med 2 äpplen.

Varje år räknas kommunens kostnader upp efter löne- och kostnadsutveckling, antalet barn i skola och förskola, antalet äldre, etc. Efter denna obligatoriska uppräkning har Lunds borgare dragit in mellan en och två procent varje år, allt sedan de kom till makten 2006. Helmfrid har försökt dölja detta sedan 2006 genom att bara visa bruttopåslaget, genom att bara visa de två äpplena. Detta kan ses som en innovation i branschen politiskt bedgrägeri, ett nytt och mycket ohederligt sätt att försöka dölja vad man egentligen gör.

Och om nu inga besparingar i Lund har skett, varför har då barngrupperna i förskolan blivit större, antalet lärare per skolelever blivit färre? Varför har Komvux nästan stängts? Varför har arbetsmarknadspolitiska åtgärder lagts ner, busstaxorna ökat och personaltätheten i vården minskat?

Helmfrid försöker skrämmas med att skatten behöver "höjas varje år" med vänsterpartiets förslag. I riksdagen föreslår de rödgröna att en del av skattesänkningarna för medel- och höginkomsttagarna går tillbaka för att åter få en anständig sjukförsäkring. I Lund föreslår de rödgröna att 2006 års skattenivå återställs, det är 40 öre plus.

Men det är ju inte det frågan handlar om här utan om hur man ska hantera verksamheten 2010 och det uppkomna överskottet på drygt 150 miljoner kronor. Det är lite beklämmande att kommunstyrelsens ordförande ägnar sig åt så pass billig debatteknik i stället för att säga något vettigt i denna fråga.

måndag 18 januari 2010

Bad med borgerligt förhinderÅr 2006 hade Lund tagit fram ett färdigt underlag för den nödvändiga ombyggnaden av Högevallsbadet. Beslutet sköts emellertid upp av en nytillträdd borgerlighet i vånda: Arenan fick komma före trots obefintlig ekonomisk kalkyl. För två år sedan drev man så igenom ett nerbantat badhusbeslut i fullmäktige. Beslutet byggde på en glädjekalkyl, borgerligheten strök bort sådant som skulle ge intäkter, bland annat en spa-anläggning, men räknade ändå in intäkter för exakt samma anläggning, något som bland annat vänsterpartiet noggrant påpekade.


Sedan dess har lundaborna väntat i två år på att ombyggnaden ska komma igång. Badhuset är underdimensionerat och nerslitet, alla vet att vattenreningsanläggningen sjunger på sista versen och kan packa ihop i princip när som helst. Den uteblivna byggstarten har bland annat skyllts på undersökning av några pelare. I måndags dök ärendet oväntat upp på nytt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu har en häpen borgerlighet upptäckt att beslutet för två år sedan byggde på en glädjekalkyl. De begär nu in nya beräkningar över badets intäkter. I själva verket begär de in nya bevis på sin egen vacklan och inkompetens, medan lundaborna får fortsätta vänta på sitt bad.


lördag 16 januari 2010

Genomrutten människosyn


Jag har precis sett Uppdrag granskning - Brevet till Mari-Louise på svtplay. Ord är egentligen överflödiga. Hur fick vi en regering med en så pass genomrutten människosyn? Finns det så många kallhamrade egoister i det här landet, eller visste inte folk vad de röstade på 2006?

onsdag 13 januari 2010

Attentat mot stadsvallen?


Lund omgavs en gång av en stadsvall. Den var till för att att styra resande till de bestämda tullplatser där vägarna in till staden gick. Där fanns ett hål i vallen, en bom och en tullstation för att ta upp den så kallade Lilla Tullen. Denna tull på inrikes varutransport till städerna avskaffades 1810 och då blev vallen överflödig. En liten rest av stadsvallen blev dock kvar - i Stadsparken. Få städer har kvar rester av stadsvallen. Den är unik och skyddad av fornminneslagen.

Idag tittade jag närmare på utvecklingsplanen för Lunds Stadspark. En större satsning inför 100- årsjubileumet 2011 är på gång. Det är bra. Men av skissen framgår att minst tio meter av Stadsvallen är tänkt att schaktas bort för att öppna upp en öst-västlig axel (se länken till Lunds hemsida med större karta, den del av Stadsvallen som på skissen är bortschaktad är precis öster om Musikpaviljongen).

Förhoppningsvis är attentatet mot stadsvallen bara ett hugskott från landskapsarkitekten som ritat skissen. För inte tänker väl någon lundapolitiker på fullt allvar försöka genomdriva ett beslut som innebär att en del av Lunds medeltida stadsvall schaktas bort?

måndag 11 januari 2010

De oansvarigas revansch …

I juni förra året antog Lunds fullmäktige budget för 2010, den fjärde nedskärningsbudgeten i rad. Alla områden inom välfärds- utbildnings- och kulturpolitiken skar borgerligheten ner på ytterligare en gång. Arbetsmarknadsåtgärder lades ner, boende för hemlösa kvinnor konkurrensutsattes och sköts upp, busstaxan höjdes, nödvändigt underhåll och investeringar i skolor och andra fastigheter drogs in.


Vi som hävdade att ytterligare pengar till kommunerna måste komma från riksdagen hånades och bespottades som ekonomiskt oansvariga. Vänsterpartiet menade till exempel att det är den offentliga sektorns plikt att hålla uppe välfärdssektor och investeringar i krisen och vi lade ett budgetförslag som enligt den dåvarande prognosen visade ett underskott på 95 miljoner kronor.


Nu har kommunkontoret reviderat beräkningarna av intäkter och utgifter 2010. De innebär en resultatförbättring med 183 miljoner kronor jämfört med den budget som togs förra året.


Detta visar för det första att det var Vänsterpartiet som i själva verket hade den mest realistiska budgeten av alla partier. Hade kommunfullmäktige stött vårt budgetförslag hade vi kunnat undvika nedskärningarna i välfärdssektorn och ändå haft ett överskott på mellan 50 och 100 miljoner kronor.


Det visar också att de paniknedskärningar som borgerligheten håller på att genomdriva är onödiga. De gör ingen människa glad, utom möjligen den som tycker att skola, äldreomsorg och kultur ska svältas ut för möjliggöra framtida skattesänkningar. De rödgröna partierna har gemensamt krävt att budgeten 2010 ska göras om. Vad gör Lunds borgerlighet?