måndag 7 augusti 2017

Liberalerna måste älska bostadssegregation

Liberalerna i Lund går i taket när kommunen äntligen försöker sprida sociala förturer och bostäder för nyanlända till de bostadsområden där liberalerna själva bor. Nedan mitt svar till Philip Sandberg och Inger Tolsved Rosenkvist om Lunds kommuns köp av bostadsrätter för att lösa sociala förturer. Sydsvenskan tog in ett annat svar istället, helt OK det med.


* * * *
De bägge liberalernas argument är försåtligt populistiska men motsägelsefulla och på flera punkter direkt felaktiga. De försöker skapa en motsättning mellan dem som lånar för att köpa bostadsrätt och dem som av olika orsaker är i akut behov av en bostad. Men kommunen köper inte några ”lägenheter åt andra” utan åt sig själv, för att lösa ett omedelbart bostadspolitiskt problem. Det har kommunen lagstadgad skyldighet att göra. När det lättar förutsätts att kommunen säljer lägenheterna igen.

Sandberg och Tolsved Rosenkvist skriver om den långa kön till hyresrätter i Lund. Det är en kö som deras eget parti till stor del skapat genom att i riksdagen slå undan benen för byggande av hyresrätter och, i Lund, genom att vägra anvisa mark till LKF 2006–12. 


Men de gillar uppenbarligen inte när kommunen försöker minska den ensidiga belastningen på hyresrätter (och därmed minskar kön till hyresrätter) genom att sprida en del sociala förturer till andra områden. Mån det vara för att de själva och deras prioriterade väljargrupper bor i dessa andra områden? Hur som helst måste de älska bostadssegregation.

De menar vidare att kommunen trissar upp priset på bostadsrätter. Men varför skulle just denna rännil, kanske några procent av alla bostadsrättsköp i Lund, vara trendsättande för priserna? Prisnivån påverkas av marknaden som helhet – utbud och efterfrågan i Lund och dess omgivning. 


På lång sikt påverkar kommunens köp inte priserna alls. När kommunen om några år säljer bostadsrätterna igen uppstår ett precis lika stort överskott på bostadsrätter som det tidigare underskottet, vilket då verkar i motsatt riktning – prissänkande.

Dessutom har Liberalerna inte några egna verksamma förslag hur bostadssituationen ska lösas. De menar att vi ska vädja till privata hyresvärdar att ta ansvar. Men just detta var allt Liberalerna förmådde göra under sina åtta år vid makten i Lund. Det var ett rop i natten.

tisdag 20 juni 2017

Årets ohederligaste?

I ett flygblad som sprids i Lund berättar Socialdemokraterna att de är stolta över att deras budgetförslag för 2018 i huvudsak antogs av kommunfullmäktige. Må så vara, men i bladet försöker S få lundaborna att tro att de fått igenom 110 miljoner till bättre skola och 90 miljoner till bättre omsorg. Det vore i så fall avsevärda belopp.Men detta är antagligen årets ohederligaste text.

Det S visar fram är nämligen siffrorna för årlig inflationsuppräkning och kostnadsökningar för att det blivit fler barn och gamla i kommunen. I själva verket har S tillsammans med MP (och med gott stöd av borgerligheten) drivit igenom en ny våg av tuffa sparbeting på just skola, vård och omsorg, totalt på 72 miljoner.

Det innebär större barngrupper i förskolan, lägre lärartäthet och färre händer i vård och omsorg – precis samma politik som S kritiserade när det var borgerligt styre i Lund 2006–2014. Fast de borgerliga vågade bara lägga 1 procent sparbeting per år på skola och omsorg när de styrde, S och MP lägger 1,5 procent per år.  

Det finns skäl att ställa två frågor till Socialdemokraterna i Lund.

  1. Varför försöker ni dölja att ni skär ner på välfärd och skola? 
  2. Är en socialdemokratisk nedskärning på 1,5 procent bättre än en borgerlig på 1 procent?