fredag 30 december 2011

2012 – Vänsterns år?

Regeringen Reinfeldt har nått vägs ände. Det beror dels på att regeringen inte har egen majoritet i riksdagen. Men än mer beror det på att de så kallade nya moderaterna inte har något kvar att leverera. Deras enda egentliga politiska projekt – skattesänkningar – genomfördes 2007–2010. Nu finns det inga visioner kvar, om de inte ska kasta masken och bli de gamla moderaterna på nytt. Det är därför Fredrik Reinfeldt använde ordet "ansvar" 26 gånger i regeringsförklaringen i september. Hans enda hopp är att krisen i den internationella ekonomin ska hålla i sig, vilket gynnar den sittande regeringen opinionmässigt.

Kombinationen en svag regering och en svag opposition är mycket ovanlig i Sverige. Socialdemokratins problem är inte främst ett ledarskapsproblem utan en politisk identitetskris. Det blev tydligt i valrörelsen 2010 då en solklar rödgrön ledning schabblades bort i någon sorts Följa John-lek efter regeringen. Här tvingades också vänstern att delvis vika ner sig inför sina ängsliga rödgröna samarbetspartners. Men den som inte vågar utmana högern i skattepolitiken kommer aldrig att kunna besegra högern i ett val.

Tyvärr finns det för närvarande inga tecken på att Socialdemokraterna, eller för den del Miljöpartiet, ska omvärdera sin acceptans av huvuddragen i regeringens ekonomiska politik. De vågar helt enkelt inte röra de stora skattesänkningarna. Men till skillnad från S och MP verkar Vänsterpartiet ha lärt sig denna läxa. Mycket talar för att detta kan ge utdelning under 2012. Med en ny och vass ledning, som vågar och kan konfrontera regeringen i välfärdsfrågorna och den ekonomiska politiken, kan Vänsterpartiet mycket väl nå tvåsiffriga opinionstal före nästa årsskifte.

Därför bör Vänsterpartiet välja Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson till nya partiledare på kongressen 5–8 januari 2012.

* * * *
Uppdaterat 2011-12-31

DN hävdar i en ledare att den så kallade förnyelsen inom Vänsterpartiet i själva verket inte är någon förnyelse, och hänvisar till en intervju med Jonas Sjöstedt i Dagens Industri där denne menar att vissa skatter måste höjas för att klara välfärden och att välfärden ska vara fri från vinstintressen. Bra, eftersom själva definitionen av "förnyelse" på borgerliga ledarsidor är att acceptera högerpolitiken.

Länkat: AB; AB; AB; AB; AB; AB; SVT; SVT; SVT; Ex; SVD; SVD; SVD; SVD; DN; DN; DN; GP; SKD; SKD;

tisdag 20 december 2011

Lund mot stjärnorna?

Min hemstad Lund har egentligen oförskämt goda förutsättningar. Det beror framförallt på två saker: Universitetet och närheten till kontinenten. Dessa bägge faktorer skapar ett mer eller mindre konstant positivt tillväxtklimat som gör att staden blir en magnet för forskning och utveckling. Det ena ger det andra - dit människor vill flytta, dit vill också verksamheter och företag flytta.

Till och med negativa händelser, som Astra Zenecas nedläggning, vänds till något positivt då nya och än mer dynamiska verksamheter omedelbart etableras i dess spår. I nordöstra Lund håller Max IV på att byggas och ESS står runt hörnet. Igår meddelade Sony Ericsson att de flyttar sitt huvudkontor från London till Lund och idag står det klart att SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut etablerar sig på Ideon.

Detta skapar ekonomiska förutsättningar för ett gott liv åt alla medborgare, för vård, skola och hållbar samhällsutbyggnad. Vad mer är: tillväxten kräver en sådan god och aktiv offentlig samhällsplanering. Hur lever de styrande upp till detta?

I Region Skåne har de styrande sedan flera år bedrivit konstanta nedskärningar av resurserna till sjukvård, som gör att patientsäkeheten i många fall inte längre kan garanteras. Universitetssjukhuset har tvångsfusionerats med Malmö och väl fungerande specialistkliniker har slagits sönder och lämnats i ruiner. Genom det så kallade Hälsovalet urholkas resurserna till landstingets primärvård, som förväntas tävla med privata kliniker om patienternas gunst.

I Lunds kommun har det borgerliga styret inneburit årliga sparbeting på alla verksamhet med i genomsnitt cirka en procent per år. År 2012 blir det sjätte året i rad med neddragningar, något som verksamheterna nu börja lida svårt av. Det innebär färre lärare per elev, ökade barngruppsstorlekar i förskolan och otillräckliga resurser att bedriva en god äldreomsorg för alla. Svaret från de borgerliga har varit att spara pengar genom att överlåta omsorgen till riskkapitalbolag.

Ett omedelbart hot mot den goda tillväxten är bristen på bostadspolitik. Hyresrätten är en naturlig och överlägsen boendeform i en stad med en ung och rörlig befolkning, men detta är ingenting som de styrande i Lund vill satsa på. Det kommunal bostadsföretaget LKF har sedan flera år velat bygga minst 350 nya bostäder om året, men kommer inte ens upp till 100 under borgerligt styre, ombyggnad av äldreboenden oräknat. På de privata byggherrarna ställs inga krav, varken på hyresrätter eller sociala förturer. Lunds universitet säger idag att de inte kan expandera i Lund på grund av bristen på bostäder till studenterna.

På samma vill inte de styrande leverera hållbara infrastrukturlösningar som motsvarar den goda tillväxtens behov. Istället för snabbtåg satsar man på motorvägsutbyggnad och nya motorvägsavfarter, samtidigt som biljettpriserna på kollektivtrafiken chockhöjs. Till och med de uttalade ambitionerna att bygga spårväg från Lunds C till Brunnshög hotas av obeslutsamhet, förseningar och av att regeringen inte verkar vara beredd att skjuta till en endaste krona.  

De styrande i kommun och region förmår alltså inte att leva upp till stadens förutsättningarna och potential, ja, i många fall agerar de rakt emot den goda tillväxtens och dess invånares intressen.

Länkat: SKD; SKD; NSK;

måndag 19 december 2011

Åkesson störd av fakta


SD:s ledare är rosenrasande och tänker KU-anmäla integrationsministern. Varför?

Sveriges regeringen för ingen generös flyktingpolitik. Två av de fall som hittills uppmärksammats under vintern, Ganna Chyzhevska och familjen Danielian i Ånge, visar att den inte heller är human. 

Men regeringen ska i alla fall ha beröm på en punkt: Den försöker försvara invandrare i Sverige mot de myter och lögner som vissa grupperingar med tvivelaktiga motiv sprider. Idag lanserades på regeringens hemsida Vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter som lugnt och sakligt bemöter den typ av mytbildning som skapar rasism och främlingsfientlighet.

Vem blir förvånad när Jimmy Åksesson går i taket för detta? Han är väl inte rasist, eller ...? Faktum är att Åkessons och Sverigedemokraternas affärsidé är att försöka få oss att tro att vi på inga villkor kan leva tillsammans, att enda lösningen är ett rasrent Sverige. Fast av taktiska skäl talar de inte om 'ras' längre utan om 'kultur'; de går inte till attack mot rasblandningen utan kulturblandningen, mot det de kallar 'mångkulturen'. Skit samma, fast i andra skålar.

SD gnäller ofta över att fakta om invandringspolitiken sopas under mattan. Men när fakta om invandringspolitiken presenteras blir de livrädda och vill censurera. Genom sin anmälan visar Åkesson med all önskvärd tydlighet att fakta är rasisternas värsta fiende. 


Länkat: SVT; SR; DN; DNDNSVD; SVD; GP; SKD; D;

torsdag 15 december 2011

En lundaaffär som stinker

Skånska Dagbladet publicerar idag komprometterande uppgifter om hur kommunen kunde sälja mark på Klostergården till underpris.

Under hela den process som pågått har jag ställt mig frågan: Varför detta kryperi för Arne Paulsson, varför denna underdånighet från ledande politikers och tjänstemäns sida? Varför var det så bråttom att besluta om Arenan utan ens en kalkyl för årliga inkomster och utgifter? Varför skulle fotbollens matchplan bort till varje pris, så att den till och med kom närmare befintliga hus än de planerade husen? Varför ställdes inga krav på hyresrätter och sociala förturer? Varför blev priset så lågt? Skånskan avslöjar nu misstänkt vänskapskorruption och dolda uppgörelser.

Affären riggades och prisnivån fastslogs i praktiken redan för sex år sedan i en hemlig uppgörelse som tar sin början när Gösta John Bredberg (FP) är Arne Paulsson gäst i hans villa i Landeck, Österrike. Kommunstyrelsens dåvarande ordförande Lennart Prytz (S) undertecknade i mars 2006 en avsiktsförklaring mellan kommunen och Paulsson, men där stod ingenting om prisnivåer. Sedan skötte kommundirektör Jan-Inge Ahlfridh i praktiken förhandlingarna om pris och andra villkor, detta samtidigt som han hade en vänskapsrelation med motparten och i förhandlingarnas slutskede var Arne Paulsson gäst i villan i Landeck.


Intressant är också att exploateringschef Hans de Maré erkänner att priset för marken blev för lågt. Det ska jämföras med Tekniska nämndens ordförande Ronny Johannessen (M) som hävdar att kommunen fick "mycket bra betalt" av Paulsson.

Hela affären stinker av korruption och otillbörligt gynnande av enskild.


Tidigare: Lärdomar av fastighetssvindelBortskänkes: Attraktiv kommunal mark; De kan inte stava till bostadspolitik; ... och Lunds borgare bockar; Hyresrätter blev bostadsrätter

Länkat: SKD; SKD; SKD

onsdag 14 december 2011

Ganna ut – till varje pris

Vi som i oktober trodde att humanismen hade segrat i fallet Ganna Chyzhevska var kanske lite för godtrogna mot regeringens avsikter. Vi borde fattat misstankar redan för en månad sedan när de borgerliga och Miljöpartiet röstade ner ett initiativ i riksdagen för att möjliggöra för människor i just Gannas situation att få stanna i Sverige. Regeringen vill nu till varje pris få ut den 91-åriga kvinnan ur landet.

Daniel Swedin sammanfattar i Aftonbladet kronologin de senaste två månaderna:
18 oktober 2011: Europadomstolen stoppar akut utvisningen av dementa, synskadade, hjärtsjuka Ganna Chyzhevska, en 91-åring som Sverige vill skicka till ett Ukraina där hon inte längre har någon släkt.

10 november 2011: Borgarna och Miljöpartiet stoppar ett utskottsinitiativ för att ändra migrationslagarna så att människor som Ganna kan få stanna i Sverige.

14 december 2011: Regeringen skriver ett 15 sidor långt dokument till Europadomstolen där man berättar hur rätt man gör som utvisar Ganna.
Regeringen försöker dessutom lägga över ansvaret på släktingar, som i humanismens namn "erbjuds följa med den gamla och vara med henne en månad och hjälpa henne att anpassa sig". Hur man nu tror att en 91-årig dement kvinna kan "anpassa sig...". Nu blir det alltså upp till släktingarna om de har samvete att lämna kvinnan i det för henne numera främmande landet. Fy fan!!

Flyktingbloggen skriver Kalle Larsson att det är så här det brukar gå till när det ibland blir breda folkliga protester mot utvisningsärenden. Myndigheter och politiker backar ett halvt steg för att när sedan protesterna lagt sig ta två steg framåt och genomföra utvisningen och fler därtill.

Förutom att engagera sig i enskilda ärenden gäller det alltså att kämpa än hårdare för en omläggning till en mer human flyktingpolitik.

För allt vad vi håller dyrt och kärt:
Låt Ganna stanna!


Länkat: AB; SVT;

tisdag 13 december 2011

Vinsten är problemet

Som förväntat försöker Carema nu rädda vad som räddas kan, allt för att få lov att fortsätta tjäna pengar på svensk äldreomsorg. Nu säger de att de fortsättningsvis kommer att betala skatt på sina vinster. Caremas uppoffring för att rädda ansiktet är dock begränsad, effekten på deras vinst är försumbar.

Även om skatteflykten i sig har varit stötande kvarstår huvudinvändningen mot Carema, Attendo med flera: Privata vinstintressen har inget i vården att göra (och för övrigt inte i skolan heller). Enda sättet för dessa vårdbolag att tjäna pengar är att omvandla de skattemedel som var avsedda för de äldres omvårdnad till vinst. Att detta regelmässigt sker genom att dra in på personal och andra resurser har med all önskvärd tydlighet visats under denna höst. Nu står de där med sina pudelögon och bedyrar att det aldrig ska ske igen...

Problemet är alltså vinsten - inte skatten.

* * * *
Uppdaterat måndag eftermiddag

Ibland överträffar verkligheten dikten. Sveriges television visar att moderatstyrda Stockholms stad anlitat en moderatanknuten PR-byrå för att putsa Caremas anseende efter höstens alla skandaler.

När skattemedel används på detta vis är det kanske inte så konstigt att Carema nu tycker att det är OK att betala skatt på en del av sin vinst.

* * * *
Uppdaterat 14 december

Statistiker på Socialstyrelsen underkänner de enkäter som regeringen hänvisar till för att påstå att allt står väl till i äldreomsorgen. Andelen som svarar är lågt, andelen som svarar själva är ännu lägre. Ofta fyller personalen på äldreboendena i enkäten åt de äldre. Samma typ av enkäter använder borgerliga politiker i Lund för att "bevisa" att de äldre som sålts bort till Carema är nöjda.


Länkat: SVT; SVT; SVT; SVTSR; DN; DN; DN; DN; SVDGP; GPHD;

måndag 12 december 2011

Inte ens immuniteten


Till de allra mest osmakliga delarna av vårt statskick hör kungens immuniteten mot åtal. Enligt regeringsformen kan kungen i egenskap av statschef begå vilket brott som helst - allt ifrån rattfylleri till seriemord - utan att någon rättslig instans kan ingripa.

Justitieminister Beatrice Ask (M) är inte ens beredd att utreda ett avskaffande eller en begränsning av den kungliga straffimmuniteten. Riksdagsledamoten Lena Olsson (V), som ställt frågan till justitieminister, väljer dock att tolka in en öppning i svaret. Det är inte aktuellt att utreda immuniteten i nuläget, men kanske någon gång i framtiden, om opinionen så skulle kräva.

Att justitieministern själv skulle reagera mot att kungen står över lagen är naturligtvis för mycket begärt...

* * * *
Uppdaterat 2011-12-31

Under rubriken Kungen ska kunna åtalas tydliggör Eric Erfors idag i Expressen:

Motivet för att statschefer i dag har en viss åtalsimmunitet är att de ska kunna fullgöra sina politiska åtaganden; en slags försäkring mot att en åklagare inte missbrukar sin ställning i politiska syften. Så länge Jacques Chirac var president i Frankrike kunde han inte åtalas, men han fälldes nyligen i ett korruptionsmål.

Men detta argument för en begränsad åtalsimmunitet kan omöjligen gälla Sveriges statschef: han eller hon har ju avlövats all formell politisk makt.

Lena Olsson, vänsterpartistisk riksdagsledamot ställde nyligen en fråga i ä mnet till justitieminister Beatrice Ask. Olsson vill ha en utredning om att skrota åtalsförbude.

Beatrice Ask svarade inte bara nej utan drog till med en halvlögn om att frågan "har nyligen övervägts inom ramen för grundlagsutredningens översyn av regeringsformen."

Det stämmer inte. Monarkens juridiska frikort fick absolut inte utredas när utredningen tillsattes 2004 av Göran Persson. Varken socialdemokrater eller moderater ville riskera Torekovkompromissen.
Länkat: DN; SVD; GP; SKD; D;

söndag 11 december 2011

Regiondirektören fick gå

Så fick äntligen regiondirektör Sören Olofsson silkessnöret. Efter att ha drivit igenom den kritiserade fusionen mellan Karolinska och Huddinge sjukhus kallades Olofsson ner till Skåne 2007 för att genomtvinga den katastrofala sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund till SUS, Skånes universitetssjukhus.

Det byråkratiska monster som skapades började snart formulera egna agendor, och lanserade det ena mer skrämmande förslaget efter det andra, t.ex att flytta alla traumavård till Malmö. Ja, man lät vid några tillfällen läcka idéer, som på fullt allvar diskuterades i ledningsgruppen, att avveckla universitetssjukhuset i Lund. Med hjälp av konceptet härska genom att söndra reducerades sjukvårdsfrågorna till någon sorts ovärdig dragkamp mellan Malmö och Lund.

Vad värre är: Genom ovanifrån styrda omflyttningar och ”profileringar” lyckades man på kort tid slå sönder väl fungerande kliniker, det  mest tragiska exemplet är ögonkliniken.

Det är naturligtvis lätt att skylla på Olofsson, men regiondirektören verkar på uppdrag av den politiska majoriteten i Region Skåne, bestående av de borgerliga och miljöpartiet. Dessa bär det fulla ansvaret för såväl tvångssammanslagningen som de nu pågående nedskärningarna inom skånsk sjukvård.

Huruvida sparkandet av Olofsson kan leda till något positivt eller ej kommer nu an på denna politiska majoritet. Med tanke på hur de agerat hittills är det svårt att vara allt för optimistisk. De saknar såväl visioner som politisk vilja att utveckla den skånska sjukvården. Deras styre börjar och slutar med nedskärningar och privatiseringar. Detta är antagligen orsaken till att de låtit Olofsson härja fritt, majoriteten har trott på honom så länge de har trott att han klarar av att spara in några kronor.

Ljuset i mörkret är att sjukvårdsanställda och allmänhet inte längre stillatigande accepterar detta ovärdig spel, med skånsk sjukvård som insats. Opinionsgruppen Rädda Universitetssjukhuset i Lund har utvecklats till ett brett, öppet och initiativrikt forum som till och med den arroganta regionledningen har svårt att negligera. Dess företrädare uppmanar idag Skånes politiker att åter ta makten över vårdbesluten.


 
Tidigare: Prata skånsk sjukvård

Länkat: SKD; SDS; SDS;

fredag 9 december 2011

Skola + vinst = kasst!


I SVT:s programserie Världens bästa skitskola granskas ett svensk skolväsende i förfall. Raset började ungefär samtidigt som den borgerliga friskolereformen 1992. Sedan dess har svenska skolelevers resultat blivit sämre och sämre samtidigt som de skattemedel som var tänkta till utbildning blev till miljardvinster hos skolkoncerner.  En ökande andel av dessa koncerner ägs dessutom av skattefifflande riskkapitalbolag.

Eleverna och deras föräldrar ses som kunder som ska lockas med höga betyg och andra försäljningsargument. De kommunala skolor som inte vill eller kan sälja ut sig på detta sätt riskerar att läggas ner.

Det är beklämmande att Sverige som enda land i världen tillåter vinstintressen i skattefinansierad utbildning. Vad som är lika beklämmande är att det ännu bara finns ett parti, Vänsterpartiet med idag 5-6 procent av väljarsympatierna, som förmår att säga klart och tydligt nej till vinstintressen i skola, vård och omsorg.


 

Länkat: SVT; SVT; AB; AB; Ex; SR; DN; GP

lördag 3 december 2011

Global uppvärmning – det slutliga beviset

Klimatförnekarna befinner sig som bekant på oordnad reträtt överallt. Nu har dessutom det slutliga beviset på den globala uppvärmningens alarmerande hastighet presenterats – pedagogiskt, iögonfallande och oemotsägligt...

fredag 2 december 2011

Lärdomar av fastighetssvindel?

Skånska Dagbladet går idag vidare med intervjuer med fyra lundapolitiker med anledning av Lunds kommuns skandalaffärer med Arne Paulsson

Ronny Johannessen (M) försvarar affären genom att hävda att kommunen inte har något att göra med Paulssons vidareförsäljning och priset. Detta är naturligtvis en fullständigt korrupt ståndpunkt. Vems intressen företräder egentligen ordföranden i Tekniska nämnden? 

Mats Helmfrid (M) har i alla fall vett att uttrycka bekymmer och att man framledes ska vara noga vid affärer med Paulsson. Bägge de moderata politikerna skyller ifrån sig genom att hänvisa till en sex år gammal avsiktsförklaring mellan kommunen och Paulsson. Men den har inte ett dugg med deras senare handläggning av ärendet att göra. Dels är den inte juridiskt bindande, dels talar den bara i allmänna ordalag om att bygga bostäder och arena på Klostergården. Intet nytt under den borgerliga himlen alltså.

Anders Almgren (S) verkar ha dragit viktiga lärdomar av affären. Dels borde alla avtal mellan kommunen och privata byggherrar vara villkorade, dels öppnar Almgren för alternativet att upplåta kommunal mark med tomträtt. Det senare innebär att kommunen fortsätter äga marken, vilket omöjliggör den typ av spekulation vi nu bevittnat och ger kommunen långsiktiga möjligheter att bestämma t.ex upplåtelseform, hyresrätt eller bostadsrätt.

Min egna åsikter får andra recensera, men min utgångspunkt är inte i första hand att kommunen borde tjänat mer pengar på försäljningen. Det centrala är att Lunds kommun struntar i sitt lagstadgade ansvar för en social bostadpolitik till förmån för affärer med oseriösa fastighetsbolag.


Prata skånsk sjukvård

Ibland är det bra när de mest orealistiska planerna skrotas. Det rensar bordet och gör det möjligt att åter se nykter och klart. Hugskottet om att bygga ett nytt stort universitetssjukhus i Malmö-Lund-trakten tycks nu definitivt ha avförts från dagordningen.

Men krisen i den skånska sjukvården återstår att lösa. De senaste åren har den befunnit sig på ett sluttande plan med permanent underfinansiering, försämrad tillgänglighet och allt större brister i patientsäkerheten. Nu väntar nya rekordneddragningar och sparförslagen ser allt mer desperata ut. Förra månaden lanserades t.ex på fullt allvar förslag på remisstvång till akuten (- Jo, doktorn, jag planerar att bli överkörd av en lastbil nästa lördag strax efter lunch. Kan jag få en remiss till akuten?).

Den styrande majoriteten i Region Skåne har hittills gömt sig bakom en massa kvasilösningar. I stället för att utveckla har de skurit ner, byråkratiserat och privatiserat. Nu är det dags att prata skånsk sjukvård.

Nedan tre tunga förslag som kan tjäna som utgångspunkt för diskussion kring tre centrala problemområden.
  1. Skrota Skånes universitetssjukhus, SUS. Sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund är en vårdpolitisk katastrof som bjudit in till rivalstrider och utarmning av personal och resurser i bägge städerna. Ge istället Malmö det moderna fullskaliga akutsjukhus som staden behöver, och återupprätta Lunds universitetssjukhus. Med dessa enkla grundförutsättningar bör även den pågående diskussionen om framtida lokalbehov underlättas betydligt.
  2. Tillför omedelbart den skånska sjukvården en miljard kronor. Tre fjärdedelar av denna miljard behövs för att avvärja den pågående reella nedrustningen, en fjärdedel för att att utveckla verksamheten. En del tycks tro att man kan klara sjukvården genom omfördelning inom regionens budget, genom att spara på byråkrati och dylikt. Men med sådana åtgärder kommer man maximalt att klara 40-50 miljoner. Resten måste tas genom skatten. Med tanke på att skåningarna idag, genom skattesänkningarna, betalar 13 miljarder mindre i skatt än 2006 (allt annat lika) borde detta vara ett ganska lätt beslut.
  3. Utveckla den offentligt drivna närsjukvården istället för att prioritera vinstdrivna vårdbolag. Nuvarande utformning av Hälsovalet leder till att nya privata vårdenheter startar i så kallat resursstarka områden, medan de vårdcentraler som hade behövt mest resurser utarmas och i några fall läggs ner.

Länkat: SKD; SKD; SDS; SR;