lördag 20 juli 2013

Semester – trots moderaterna

Min far och jag på Skagen – det var några semestrar sedan...

Bloggen tar nu semester till mitten av augusti. Men det kan vara på sin plats att påminna om att semester inte är någon självklarhet, att lagstiftad rätt till ledighet är något som steg för steg vunnits av arbetarrörelsen, främst i strid mot högern.

Moderaterna har aldrig unnat det arbetande folket någon ledighet överhuvudtaget. De bekämpade den första lagstiftningen om två veckors semester 1938. Därefter motsatte de sig tre och fyra veckors semester och slutligen röstade moderaterna nej till den femte semesterveckan 1976. 

Tack alla som följt med under våren och tack för uppmuntrande tillrop och hjälp med spridning av inlägg genom sociala medier. 

Ha en skön sommar! 
Mats


Tidigare: Skam på torra land
Länkat: DN; AB; SKD

måndag 15 juli 2013

Regeringen som har fel – hela tiden

Idag presenterade Statistiska Centralbyrån siffror på antalet sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen före och efter sänkningen av restaurangmomsen. Regeringens gåva till restaurangnäringen, som kostar 5,7 miljarder om året, har inte gett någon som helst mätbar ökning av antalet jobb i näringen. Ordförande i regeringens eget finanspolitiska råd, Lars Jonung, är kritisk och ser det som ett rent branschstöd – till en bransch som inte behöver stöd.

Det hade naturligtvis funnits en god alternativ användning av 5,7 miljarder kronor om året, till exempel att räkna upp landstingsbidragen i takt med kostnadsökningarna så att sjukvården kunde slippa ständiga sparbeting. Detta hade dessutom garanterat skapat jobb när fler anställts inom vården. Regeringen tycks istället tro att vi kan supa oss ur krisen.

Men det räcker inte med restaurangmomsen. Jobbskatteavdragen har inte heller gett högre utan tvärtom lägre sysselsättning, eftersom arbetslöshetens orsak inte främst är ovilja att arbeta utan brist på arbetstillfällen. Denna skattesänkning innebär 80 miljarder i minskade statsintäkter om året och dess alternativkostnad är färre anställda i skola, vård och omsorg och mindre investeringar i infrastruktur och bostäder.

På samma sätt fungerar sänkt arbetsgivaravgift för unga (kostnad 14 miljarder om året). Varje ny arbetsplats har (enligt regeringens egna glädjesiffror) kostat mellan 1–1,5 miljoner, vilket är mer än dubbelt mot vad det kostar att anställa en undersköterska eller lärare. 

Reinfeldt och regeringen har alltså fel – precis hela tiden – i sin så kallade jobbpolitik. När de säger att de vill skapa fler jobb minskar de i själva verket på arbetstillfällena. Beror det på att de är korkade och vägrar lyssna, till och med på sina egna rådgivare? Ja, om inte deras verkliga mål egentligen är helt andra än jobben: Att minska den offentliga sektorn, sänka löneläget och öka klyftorna i samhället. I så fall handlar de fullständigt rationellt.

Läs också: Regeringens dröm om att sänkt krogmoms skulle ge fler jobb var bara en dröm 
Länkat: SKD;

söndag 7 juli 2013

Ny Attendo-skandal i Oxie

Vårdkoncernen Attendo är till salu för 6 miljarder. Huvudägare är riskkapitalbolaget IK Invest och en av de större enskilda intressenterna, som gör miljonklipp på bolagets värdeökning, är regeringen Reinfeldts rådgivare i välfärdspolitiska frågor, Henrik Borselius. 

Under veckan har Attendos metoder för att öka sina vinster uppmärksammats, bland annat har de debiterat boendens efterlevande för renovering av bolagets fastigheter.

I marknadsföringen trycker Attendo hårt på att antalet Lex Sarah-anmälningar, som ska göras av anställda när t.ex. vanvård misstänks, minskat på senare år och nu ligger under genomsnittet. Samtidigt visar flera vittnesmål att vårdkoncernerna mörkar obehaglig information och att cheferna helt enkelt river sönder avvikelserapporterMin svärfar har en demenssjukdom. I mars fungerade det inte längre hemma utan han måste in på ett boende. Den plats som var ledig fanns hos Attendo Care i Oxie. 

En natt i juni hämtades min svärfar av polis. På vårdboendet fanns då tre personal till 120 boende, varav många dementa. Min svärfar är en 86-årig man som har svårt att gå utan rullator och ser och hör illa. Han har aldrig lyft  ett finger mot någon levande varelse. Eftersom han har Alzheimer kan han dock mycket väl ha brusat upp, om han yrvaken, orolig och desorienterad trott sig vara på fel plats och velat gå därifrån. 

Efteråt vädjade han till de anhöriga att inte dörren skulle låsas och hävdade att "de brutit bak hans armar". Åtta kraftiga blåmärken på handleder och armar indikerar att något har hänt som Attendo inte kan svara på (se bild). Min fru och hennes syster har polisanmält bolaget för misshandel. Ett vårdboende som vårdar personer med demenssjukdomar ska klara av dementa människor. De ska inte forsla bort dem med polis mitt i natten. De ska inte låsa in folk och de ska inte bruka våld.

Men Attendos praktik ser annorlunda ut. Inte ens för dessa händelser skrevs några avvikelserapporter, än mindre någon Lex Sarah-anmälning. Istället ställde man in planerade möten med de anhöriga och vräkte min svärfar med omedelbar verkan.

När Attendo upptäckte att de inte kunde låsa in min svärfar så var han inte lönsam för dem längre. Nu bor han inte längre där och det har inte varit några som helst problem sedan dess.


Samtidigt har Attendo på annat håll i landet blivit ålagda att öka bemanningen på natten. Två personal på 63 boende räcker inte, i alla fall inte i Mölndal, det ska vara dubbelt så många för att klara brandsäkerheten. Men i stället för att öka personaltätheten överklagade Attendo till förvaltningsrätten, som alltså nu gett räddningstjänsten rätt. Men i Oxie tycker Attendo att det räcker med tre personal på 120 boende, att öka personaltätheten kostar ju pengar.


PS. Att lagstifta mot vinstdriven vård, omsorg och skola fungerar utmärkt. Nu gäller det bara att fler än Vänsterpartiet är beredd att göra det.

torsdag 4 juli 2013

En vänster i takt med folket

En färsk undersökning från Sifo visar att 84 procent av svenskarna vill satsa på välfärden medan bara 14 procent föredrar sänkt skatt. Starkast stöd för välfärden finns inte oväntat bland de som lutar åt vänster i politiken men en majoritet av alla partiers väljare föredrar välfärdssatsningar framför sänkt skatt.

På samma sätt har flera tidigare undersökningar visat att en stor majoritet av folket är emot att vård, skola och omsorg ska drivas med vinst som syfte.

Vänsterpartiet gör därför alldeles rätt som sätter resurserna till välfärden i centrum, statsbidragen till kommuner och landsting räknas inte upp vilket skapar ständiga sparbeting på skola och vård, samt kräver slut för läckaget till vinster ur välfärdssektorn. Partiet har ett stort ansvar - inget annat parti vill eller vågar säga något vettig i dessa frågor.

Vänsterpartiet har nu också presenterat ett intressant förslag om grundlagsskydd av gemensam egendom. Utförsäljningar av skolor, vårdcentraler och apotek är ofta oåterkalleliga. Därför ska sådana beslut inte kunna fattas med enkel majoritet i riksdag, landsting eller kommun, utan antingen styras upp med tre femtedels majoritet eller med krav på två beslut, med val emellan. 

Ikväll talar Jonas Sjöstedt i Almedalen. Han behöver alltså knappast leta efter valvinnande frågor inför 2014. Enligt dagens opinionsmätning från Demoskop är partiet starkare än på tio år. Vänsterpartiet går i takt med folket.

Länkat: SRSVD;

onsdag 3 juli 2013

Syndernas förlåtelse till Reinfeldt?

I sitt almedalstal säger nu Fredrik Reinfeldt att han vill avskaffa den differentierade a-kassan, den som gör försäkringen mot arbetslöshet flera gånger dyrare för en restauranganställd än för en professor. 

Det var Reinfeldt själv som införde denna djävulska orättvisa för sju år sedan samtidigt med andra försämringar i trygghetssystemen. Resultatet blev vad han hade kalkylerat med: Fackföreningarna har tappat medlemmar, klyftorna i samhället har ökat och löneandelen har pressats ner. 

Men den moderatledda regeringen har skapat tiotusentals mänskliga tragedier. Arbetslösheten har fördubblats samtidigt  som de skjutit försäkringen mot arbetslöshet i sank. Cirka 200 000 människor söker idag försörjningsstöd hos kommunerna trots att de inte borde det, deras enda problem är att de saknar ett arbete och därmed är berövade rätten att försörja sig själva. 

Efter sju års hetsjakt mot arbetslösa och sjuka vill de borgerliga söka syndernas förlåtelse genom att mildra en av orättvisorna de själva skapat. Tro dem inte och glöm inte en sekund vad de gjort!

Länkat: AB; DN; SVD;