torsdag 31 mars 2011

Den fantastiska jordaffären

Som enda land i världen tillåter Sverige fortfarande adliga fideikommiss. Av en slump hamnade forskningsanläggningen ESS på Gyllenkroks marker, något som de inte var sena att utnyttja. Tillsammans med Björn af Kleen skrev jag om affären på Sydsvenskans kultursida idag. Nedan en lite fylligare bakgrund till artikeln. Alla pris- och arealuppgifter rörande affären kommer från SKD och mäklaren Skånegårdars hemsida.

År 2006 beviljades dispens för Nils Gyllenkrok att med manlig förstfödslorätt få tillträda Björnstorp och Svenstorps fideikommiss. I urkunden från 1743 sägs att äldste sonen ärver allt och att godset skall hållas intakt, inget får säljas utan tillstånd från en speciell fideikommissnämnd. Med 2 500 hektar åker är detta ett av landets största jordbruksföretag och dessutom Sveriges störste enskilde bidragstagare, alla kategorier. År 2010 lyftes 6,7 miljoner kronor i gårdsstöd från EU.


Ungefär samtidigt gick planerna för forskningsanläggningen ESS in i ett avgörande skede. Lunds universitets styrelseordförande Allan Larsson kallades in som internationell chefsförhandlare och 2009 kunde beslutet fattas att bygga den stora partikelacceleratorn på en åker i Odarslöv nordost om Lund. Det enda kruxet var att denna åker ingick i Gyllenkroks fideikommiss.


Är det en ironisk slump att världens modernaste forskningsanläggning lokaliseras till världens mest ålderdomliga form av jordägande? Ja, antagligen, men detta är en slump som de adliga ägarna inte är sena att utnyttja. Man kan undra när det gick upp för ESS-folket var de egentligen hamnat med sin anläggning. Jag
försökte varna för detta redan 2005, i samband med att Gyllenkroks ansökan om förlängt fideikommiss behandlades. Vid ett möte om ESS på AF-borgen i Lund några år senare försökte jag också berätta för Allan Larsson vad ett fideikommiss innebär. Han tittade på mig som om jag kom från en annan planet.


För hur skulle ESS komma över marken? Arrende var inte att tänka på och Gyllenkrokarna ställde byte som villkor. De visste nog att motpartens kunskaper om de rättsliga effekterna av fideikommissurkunden från 1700-talet haltade.


Regionledningen var mycket aktiv i strävandena att lokalisera ESS till Skåne och nu kastar den sig ut i halsbrytande jordaffärer.
Region Skåne köper 190 hektar jord i Västra Hoby för 74 miljoner kronor. Detta är ett våldsamt överpris som bara kan motiveras av den usla förhandlingspositionen – ersättningsmark som kan accepteras av fideikommisset måste till varje pris fram. Dessa 190 hektar byter sedan regionen mot 70 hektar framtida ESS-mark i Odarslöv några kilometer därifrån. Fideikommisset ökar därigenom sitt jordägande med 120 hektar. För dessa 120 hektar, som regionen alltså betalat 47 miljoner för (390 000 kr per hektar), betalar fideikommisset som mellanskillnad 6 miljoner kronor (50 000 kronor per hektar).


Affären fullbordas 2010 och är naturligtvis fullständigt osund. Mäklaren Dag Magnusson, Skånegårdar, förklarar att marken i Odarslöv är ett strå vassare jämfört med Hoby. Visst, men den skillnaden skulle motivera en uppvärdering av Odarslöv med som högst 30–40 procent, inte med 800 procent.


Baronerna Gyllenkrok har gjort sin bästa jordaffär någonsin. Fideikommisset har utökats med 120 hektar god åkerjord. Skånes skattebetalare har subventionerat de smått hysteriska överpriser på jord som affären utlöst, totalt åtminstone 30 miljoner kronor. Kryperiet för den godsägande adeln fortsätter in i 2000-talet.


Foto: Skånegårdar:
Den fantastiska jordaffären slutförs på Svenstorps gods. Från vänster: Thure Gabriel Gyllenkrok, Nils Gyllenkrok, Axel Gyllenkrok, Lars Lavesson, ESS och Lunds universitet, Harald Lindström och Sören Olofsson från Region Skåne samt Dag Magnusson, Skånegårdar.

Skånsk sjukvård ur askan...?

Flytten av traumavård till Malmö stoppas. Profileringsutredningen läggs ner.

Först ett stort grattis till alla sjukhusanställda som uppmärksammat och drivit kampanj mot planerna. Med hjärta och hjärna har ni har gjort allt rätt: Ställt de ansvariga mot väggen, drivit brett opinionsarbete med hjälp av massmedia och mobiliserat er själva, bland annat med hjälp av sociala media.

Men samtidigt som Pia Kinhults (M) besked är glädjande är det djupt oroande. I SDS öppnar hon istället upp för att splittra sjukhusen genom att släppa in privata aktörer inom den högspecialiserade vården i Skåne. Kombinationen fritt vårdval och privata sjukförsäkringar ser Kinhult som nyckeln till att privata bolag investerar i flera högspecialiserade centra runt Lund och Malmö. Vilka områden som ska privatiseras ska bli en fråga för en kommande utredning.

Är skånsk sjukvård på väg ur askan i elden? Det verkar onekligen så samtidigt som den vansinniga flytten av psykiatrin till det gamla regionhuset på Baravägen är på väg fram mot beslut.


Tidigare: På väg mot vårdcentral?

onsdag 30 mars 2011

Poker med barnens hälsa

Idag uppmärksammar SVT problemet med stora barngrupper i förskolan. Jesper Juul är en av Nordens främsta familjeterapeuter och menar att man spelar poker med barns psykiska och fysiska hälsa. Barnen blir oroliga och stressade av för mycket extern stimuli. Tidigare forskning har påvisat relationproblem och överstimulans i småbarngrupper som är större än 10-11 barn och 3-5-årsgrupper som är större än 15-16 barn.

I Lund uppmärksammades dessa problem 2002 och då startade kommunen ett medvetet arbete att minska gruppstorlekarna. Pengar satsades (45 miljoner kronor) och målen skrevs in i de kommunala budgetarna: Maximalt 11 barn i småbarngrupperna och 16 i syskongrupperna. Innan det blev borgerligt styre 2006 var kommunen nära att uppnå dessa mål.

Tack vare denna historiska satsning ligger Lund fortfarande bra till jämfört med många andra kommuner. Men vilken är riktningen? Genom årliga nedskärningar för att kunna sänka kommunalskatten blir gruppstorlekarna nu allt större. Utvecklingen visas i tabellen nedan.


Antal barn per avdelning

2007

13,3

2008

13,7

2009

14,4

2010

14,5

Källa: Lunds kommuns
årsredovisningar

Sedan 2007 har antalet barn per avdelning alltså ökat med 1,2. De borgerligas besked till föräldrarna är att det blir ännu värre i år och framförallt under 2012 då Allianspartierna planerar att sänka det reella anslaget per barn med nästan 3 procent. Inte konstigt att de borgerliga nu slutar kalla 11/16-målet, som de innan valet bedyrade att de stod bakom, för ett mål utan istället en "vision".

Barnen är värda mer än detta. Lunds föräldrar och förskolepersonal har tidigare visat sig stridbara. De borgerliga har allt att frukta av en folkrörelse för mindre barngrupper.

Tidigare: Folkrörelse mot större barngrupper; Varning för barn

Länkat: SVT; SVT; DN; SVD; GP; SKD; HD

tisdag 29 mars 2011

Folkrörelse mot större barngrupper

När föräldrarna på Blåklinten ställde oroliga frågor om de större barngrupperna fick de ett besked och en uppmaning från ansvariga politiker.

– Det kommer att bli ännu värre 2012,
sa Lars Hansson (FP), ordförande i BSN Lunds Stad.

– Försök var lite positiva i framtoningen. Man behöver inte vara så oerhört negativ,
sa Ulla Stålberg (M), vice ordförande i BSN Lunds Stad, bägge enligt citat i SDS.

Hansson skyllde på utbyggnaden, lågkonjunkturen, att fler barn föds och att flera förskolor bommat igen. Han glömde dock det viktigaste: Att han och de andra borgerliga i Lund prioriterar sänkt kommunalskatt framför att satsa på barnen. Sedan det blev borgerligt i Lund 2006 har det reellt skurits cirka en procent av skolornas och förskolornas budget varje år. Nästa år planerar de att inte räkna upp anslagen alls i förhållande till inflationen och därmed skära ner på resurserna med ytterligare 3 procent i ett slag.

De borgerliga i Lund har all anledning att vara nervösa för den folkrörelse mot större barngrupper som föräldrarna på Blåklinten hotade med. Speciellt om man inte har något vettigare att säga än Hansson och Stålberg.

Tidigare: Varning för barn

På väg mot vårdcentral?


De senaste veckorna har personalen på Universitetssjukhuset i Lund protesterat mot regionledningens nya planer. Enligt förslaget ska Lund förvandlas till ett cancersjukhus medan all traumavård ska flyttas till Malmö.

Detta skulle innebära att de stora och väl fungerande klinikerna läggs ner. Kunskap och organisation går förlorad och vården utarmas. Läkarare har liknat det vid att flytta domkyrkan till Malmö och menar att förslaget omvandlar sjukhuset i Lund till en vårdcentral.

För ett år sedan hävdade divisionschef Bengt Nellgård att Lunds Universitetssjukhus borde läggas ner till förmån för ett nytt mastodontsjukhus i Malmö. Inom stora tvångssammanslagna organisationer frodas lätt sådana idéer. Regionledningen dementerade då och kallade detta för fria fantasier. Nu tycks verkligheten vara på väg att hinna ifatt dessa fantasier.

Tidigare: Skandalernas region; Swanstein - (M)aktens arrogans; Rent från vettet; Regionledningen dementerar

Länkat:
SKD

onsdag 23 mars 2011

Olycksfall i arbetet?

Så gav Migrationsverket efter för trycket och lät de bägge makedonska barnen stanna. Ett tack till alla som engagerat sig för barnens öde, allt ifrån de bägge barnläkare som skickade tunga signaler om att barnen skulle fara riktigt illa, till alla de som samlat namn på stan och engagerat sig genom sociala medier.

Men är detta ett olycksfall i arbetet? Nej, Migrationsverket har att verkställa den restriktiva flyktingpolitik som Sveriges riksdagsmajoritet har beslutat, numera understödd av Miljöpartiet. Idag krävs så kallat synnerligen ömmande omständigheter för att beviljas permanent upphållstillstånd.

De bägge barnen befann sig uppenbarligen inte i synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsverket bedömde helt enkelt att det är OK enligt gällande lagrum att bryta två små föräldralösa barns skolgång och skicka iväg dem ensamma till ett land vars språk de inte talar. På samma sätt har man tidigare skickat ut andra barn och familjer. De få gånger man korrigerat sig har det nästan alltid berott på opinionsstormar från det civila samhället, precis som nu.

Migrationsverkets motivering av sin ändring av beslutet är att ingen har pratat om detta med barnen i förväg. Barnen har levt i tron att de ska få fortsätta bo i Sverige. Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik säger att detta är "det allvarligaste" i hanteringen av ärendet.
Vilket trams! Barnen är 5 och 9 år gamla. Är det någon som tror att barnens situation hade varit bättre om de under de senaste åren hade blivit ständigt påminda om att de lever under hot om utvisning?


Länkat: SKD; NSK; SVT; DN; SVD; SR; AB; GP

tisdag 22 mars 2011

Flygförbudszon över Gaza

När diktatorn Kaddafi bombade dem som vågat sätta sig upp mot honom ingrep världssamfundet med en FN-resolution i ryggen. Till skillnad från de bombliberaler som alltid stödjer allt som USA hittar på utanför sina egna gränser är detta en svår fråga, ja, en riktig rysare för vänstermänniskor. Två grundläggande förhållningssätt står mot varandra.

Den första är den klassiskt antimilitäristiska utgångspunkten: Upptrappat våld löser inga problem, utan föder i stället nytt våld.

Den andra är världssamfundets plikt att ingripa mot övergrepp och för att stoppa blodbadet.

Mitt eget partis ledning har som bekant valt den senare ståndpunkten. Själv är jag genuint kluven och tycker att Lars Ohlys åsikt att det är rimligt att också ställa sig positiv till en svensk vapeninsats är förhastad. Detta mitt i dess skrämmande logiska konsekvens: Har man sagt A får man vara så god att säga B.

Men idag bombar Israel åter Palestinas barn. Just idag dog barn och tonåringar i flygattacker mot Gaza. Vedergällningsaktionerna sker enligt ett sedan länge uppgjort vidrigt schema: Tusen palestinska liv för varje israeliskt.

Det palestinska folket och dess myndigheter har i åratal vädjat till FN och världssamfundet: Gör något, skicka fredsbevarande styrkor, stoppa blodbadet. FN gör ingenting, samma statsledare som är så raska att sätta in sitt flygvapen i Libyen höjer inte ens på ögonbrynen inför Israels systematiska förbrytelser.


Här någonstans trevar jag efter en hållbar humanistisk ståndpunkt. Den som godkänner FN-insatsen i Libyen måste också godkänna FN-insats i Palestina. Och omvänt.

Låt oss alltså kräva att världssamfundet verkställer en flygförbudszon över Gaza.


Länkat: SVT; SVT; SVT; SVT; SVT; DN; DN; DN; DN; DN; DN; DN; DN; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; GP; GP; GP; GP; SKD; NSK; BLT; AB; AB; AB; AB; AB; AB; Ex; Ex;

Klimat och rättvisa på Martas café

På Lunds Stadsbibliotek i går: Ellika Sevelin, Nita Lorimer,
Jonas Sjöstedt och Behrang Miri. Foto: Lena Kronberg

Ett 70-tal åhörare hade sökt sig till Martas café på stadsbiblioteket på måndagkvällen för att diskutera klimatpolitik och rättvisa. Vid entrén möttes de av blåsorkestern Röda Kapellet. Huvudattraktion var riksdagsledamot Jonas Sjöstedt från Umeå och övriga i panelen Nita Lorimer, Behrang Miri och Ellika Sevelin. Arrangör var Vänsterpartiet i Lund.

måndag 21 mars 2011

Optimism och pessimism i Eden

Ida Sköld (utfrågare och moderator) Jonas Sjöstedt
och Tony Johansson
i Eden

Det bjöds på både optimistiska och mer pessimistiska tongångar om euroländernas framtid i Edens hörsal i Lund idag på eftermiddagen. Ett 40-tal åhörare fick höra ett avspänt och högintressant samtal mellan Jonas Sjöstedt, vänsterpartistisk riksdagsman och Tony Johansson, socialdemokratisk debattör och forskare vid ekonomisk-historiska institutionen i Lund.

Jonas och Tony var i långa stycken överens om analysen av orsaken till euroländernas kris och menade att Sverige har haft mycket att tacka för sitt nej i folkomröstningen 2003.

Vad gäller de euroländer som nu befinner sig i djup kris menade Tony att han som forskare kan kosta på sig att vara ganska pessimistisk. Tony menade att de hade väldigt begränsat handlingsutrymme och att euron tvingar dem till drastiska lönesänkningar och avveckling av välfärden. Detta kan leda till att högerextremismen och rasismen stärks.

Jonas gav honom delvis rätt men pekade på vikten av att det finns en systemkritisk vänster som ifrågasätter EMU och i nuläget kräver att bankerna och spekulanterna ska vara med och betala saneringen av ekonomin.

Antagligen klokt, Juholt

Den tilltänkte S-ledaren Håkan Juholt avfärdar rödgröna allianser inför kommande val eftersom han anser att väljarna nu underkänt sådana.

Så som 2010 års valrörelse utformades måste man instämma med Juholt: Det var ingen bra idé. De rödgröna partierna blev passiva och blockerades i sin oppositionspolitik av rollfördelningar och övertaktiserande. Nu kan man i och för invända att det hade varit möjligt att ändå segra över den borgerliga alliansen med en vassare ledning, speciellt för S och V. Men formaliserade allianser är i sig en styggelse eftersom de innebär en likriktning mot den politiska mittfåran och begränsar varje partis möjlighet att driva sina frågor.

Så Juholts inställning är antagligen klok. Detta utesluter dock inte att Socialdemokraterna bör vara öppna för regeringsbildningar tillsammans Vänsterpartiet och/eller Miljöpartiet, beroende på framtida valresultat.


Länkat: SVT; SVD; Ex;

lördag 19 mars 2011

Dubbelmoral (FP) om vapenexport

Med anledning av händelseutvecklingen i Mellanöstern kräver Jan Björklund (FP) att svensk vapenexport ska ses över. Det är svårt att inte hålla med om detta. Men Folkpartiet försvarar samtidigt vapenexporten. På sin hemsida hävdar partiet att det är bra att svensk vapenexport ökar.

Folkpartiets ståndpunkt kan sammanfattas så här:

Vi vill sälja så mycket vapen som det bara går till omvärlden. Men de som köper vapnen måste (1) vara certifierade av Folkpartiets partistyrelse som demokratiska och (2) lova att inte använda vapnen för att skada någon människa.

Redan nu säger lagstiftningen att mottagarlandet inte får vara i krig och inte får kränka mänskliga rättigheter. Vad hjälper det? Sverige är en av de största vapenexportörerna i världen och svenska vapen finns i snart sagt varje konflikthärd och överallt där övergrepp mot mänskliga rättigheter begås.

Titta på bilden ovan. Den visar resultatet av en undersökning av svenska folkets inställning till vapenexport 2009 .
En klar majoritet anser att svensk vapenexport bör stoppas. De har insett det som Björklund inte inser: Allt annat är antingen cynism eller dubbelmoral.


Länkat: SVT; SR; SVD; GP; DN; ArB; BLT; GD; AB; HD; SKD

fredag 18 mars 2011

Rädda lundabarnen


Med anledning av ett statligt planerat övergrepp mot två små barn i min hemstad kan man protestera här, genom att skicka ett mail till Migrationsverket. Tryck på länken, där finns en färdig formulering, om länken inte fungerar skriv själv till dan.eliasson@migrationsverket.se. Typ: Jag protesterar mot att Sverige utvisar barn.

Länkat: SVT; SVD; HD; HD; DN; SKD; GP; DB;

torsdag 17 mars 2011

Dr. Jekyll och Mr. Reinfeldt

Efter de senaste dagarnas nederlag i riksdagsvoteringar rasar Fredrik Reinfeldt mot de rödgröna partierna. Reinfeldt anklagar de rödgröna för att "aktivt" rösta tillsammans med SD.

Två frågor infinner sig omedelbart: (1) Hur röstar man när man inte röstar "aktivt"? (2) Menar Reinfeldt på fullt allvar att de rödgröna partierna ska dra tillbaka eller rösta emot sin egna förslag de gånger SD kan tänkas rösta på dem?

Vad värre är: Reinfeldt uppträder som en dual personlighet, likt Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Intervjuad av TT framhåller han att
"det viktiga för oss är att vi får stöd för budgeten, vår arbetslinje och att sköta de offentliga finanserna". Stöd varifrån då?

Å ena sidan skuldbelägger Reinfeldt de rödgröna när SD röstar på deras förslag. Å andra sidan bygger han hela sitt regeringsinnehav på SD:s aktiva eller passiva stöd.
I 90 procent av riksdagens omröstningar röstar SD på regeringens förslag.


Länkat: DN; DN; E24; SVD; AB; HD

Novas expansion hejdad

Byggnadsnämnden har sagt nej till Nova Lunds expansion med ytterligare 25 butiker. En koalition bestående av S, V, MP och C stod pall för påtryckningarna från ägaren Unibail-Rodamco, en multinationell bjässe som har specialiserat sig på biltillvända köpcentra. Detta är ett svidande nederlag för nämndens ordförande, kommunalrådet Christer Wallin (M), som försökt agera springpojke åt Unibail-Rodamco. Det är samtidigt en viktig seger för en vettig stadsplanering, för centrumhandeln och inte minst för miljön.

Gratulerar, Lund och dess Byggnadsnämnd!

Tidigare: Stoppa Nova Lunds expansion
Länkat: SKD

onsdag 16 mars 2011

Moderat om tvångssterilisering

Att kostnaderna för barn med särskilda behov ökar beror bland annat på att det inte längre finns några tvångssteriliseringar.
Det hävdade det moderata kommunalrådet i Svalöv, Charlotte Wachtmeister när kommunen i måndags höll ekonomiberedning med ett 30-tal politiker och tjänstemän. Bakgrunden är att kostnaden för barn med särskilda behov ökade med 1,8 miljoner kronor i Svalövs kommun 2010.

Flera av de närvarande kände obehag och reagerade starkt mot uttalandet. Men intervjuad i Helsingborgs Dagblad idag står Charlotte Wachtmeister fast vid att uteblivna tvångssteriliseringar är en möjlig anledning till att kostnaderna för barn med särskilda behov ökar.

Länkat: HD; HD; HD; SKD

Stoppa Nova Lunds expansion


Unibail-Rodamco vill bygga 25 nya butiker på Nova Lund. Kommunens utredare konstaterar att detta kommer att leda till stora trafikproblem i västra Lund och samtidigt stoppa utbyggnaden av bostäder. Unibail-Rodamco försöker få kommunen att tro att detta ska lösa sig med rondellförbifarter och tätare bussturer till Nova, och lovar att medfinansiera bara de får bygga ut.

Tro dem inte! Nova vänder sig genom sin placering och upplägg framförallt till bilburna kunder. Alla trafikforskare är överens om sambandet mellan sådana köpcentra och ökad biltrafik. Ett tillskott av 9 000 kvadratmeter butiksyta i kombination med fri parkering ökar bilismen kraftigt och utarmar handeln i centrum.

Unibail-Rodamco är en multinationell bjässe som har som specialitet att expandera just biltillvända köpcentrum. De driver nu 88 stora anläggningar
i Europa. De lockar överallt med gratis parkering och beskriver hur lätt det är att ta sig med bil till deras anläggningar, till exempel till Fisketorvet i Köpenhamn. Samtidigt som de aktivt arbetar för att öka bilismen och utrota småskalig handel i städerna har de mage att på sin hemsida påstå att de satsar på hållbar utveckling och att minska CO2-utsläppen.

Om Lund menar allvar med sina miljömål och planer på god stadsbyggnad måste byggnadsnämnden hålla stånd mot Unibail-Rodamcos påtryckningar.

Länkar: SKD
; SDS

söndag 13 mars 2011

Björklunds skola är här


Jan Björklund försöker fortfarande framställa det som om han och hans parti utgör oppositionen i skolpolitiken. Sanningen är ju att Folkpartiet nu i ett par årtionden lyckats sätta dagordningen för den skolpolitiska debatten genom förenklade budskap och så kallade signalkrav*. Den svenska skolan är idag till mycket stor del ett resultat av just Folkpartiets skolpolitik. Björklunds skola är här.

I sitt senaste utspel kräver Jan Björklund en återgång till någon sorts gammaldags katederundervisning. Samtidigt skriver han att det avgörande är "...mötet i klassrummet mellan lärare och elever." Detta går naturligtvis inte ihop. Uppbrottet från katederundervisningen handlade just om att gå från envägskommunikation till interaktion mellan lärare och elev.

Därför är Björklunds formuleringar som vanligt en enda soppa av å ena sidan självklarheter som landets pedagoger dagligen sliter med och å andra sidan nostalgiskt nonsens om en förment bättre forntid då barnen satt stilla i bänkarna och rottingen låg framme.

Politikens uppgift är framförallt att ange ramarna för och ge resurser till skolan. Under Björklund har de reella resurserna till skolan krympt eftersom de borgerliga såväl i riket som i de flesta kommuner de styr tycker det är viktigare med sänkta skatter än skola. I Lunds kommun har till exempel de borgerliga i genomsnitt skurit ner resurserna med en procent varje år sedan de fick makten 2006. Det betyder att det idag är 200 lärare färre än för fyra år sedan, räknat på lika antal elever. Inför 2012 planerar de att skära ner med ytterligare 3 procent på skolornas budget. Värst drabbas de elever som behöver det bäst när resurser att stödja inte räcker till.

Samtidigt pekar allt fler forskare på att privatiseringen och den allt längre drivna så kallade valfriheten är en avgörande faktor bakom att den svenska skolans resultat försämrats under senare år. När de mest motiverade föräldrarna tidigt lyfter ut sina barn till specialskolor späs den segregation som redan finns i boendet på ytterligare, och följden blir att de allmäna resultaten försämras.

Dessa grundskott mot en god och enhetlig skola har initierats och genomförts av Folkpartiet och de borgerliga och tyvärr har inte heller Socialdemokraterna orkat stå emot. Eleverna har blivit förlorare när Folkpartiets skolpolitik förverkligats men det finns också vinnare. Sverige är idag ett av de få länder i världen som tillåter vinstdrivande företag att driva skolverksamhet.* Signalkrav = Krav formulerade av ledande politiker som antingen är självklara eller inte går att genomföra, men som skapar intryck av handlingskraft.


Tidigare: Tyst i klassen

Länkar: SVT; SVT; D; GP; Ex; SVD; AB; HD; BLT; ArB; ST; SKD

lördag 12 mars 2011

Moderata stjärnskott

Riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M) och Ulrika Karlsson (M) har lämnat in en motion till riksdagen med titeln Sveriges relationer till Kuba. I den kräver de bland annat att

det tillsätts en oberoende internationell granskning av förhållandena på det kubanska fängelset på Guantánamo.

En internationell granskning av förhållandena på
Guantánamo vore onekligen en välgärning. Men någon kanske borde upplysa de moderata stjärnskotten att det är USA som driver detta beryktade fängelse.


Tillägg 13 mars

Det har framförts spekulationer om att de moderata motionärerna i själva verket menar distriktsfängelset i Guantánamo. Men då borde de rimligen ha förtydligat detta i motionstexten och framförallt inte använt prepositionen framför, som ju åsyftar att fängelset finns just Guantánamobasen.

torsdag 10 mars 2011

Nu väntar vi bara på V


Det socialdemokratiska partiets valberedning presenterade idag Håkan Juholt som sin kandidat till partiledare och Carin Jämtin till partisekreterare. Förslagen sägs vara väl förankrade i partiet. Chanserna att med en ny ledning och god socialdemokratisk rättvisepolitik lyfta partiet i alla fall över 35 procents väljarstöd måste betecknas som goda, med reservation för att de kanske borde fundera på att stajla Juholt lite så att han inte liknar en lönnmördare från Ukraina.

Till skillnad från inom Socialdemokratin är det tabu att diskutera ledarfrågor i Vänsterpartiet. Trots att Vänsterpartiet dras med Sveriges i särklass minst populäre partiledare har Lars Ohly halstarrigt deklarerat att han vill sitta kvar över valet 2014. Debatten har förpassats till en "Framtidskommission" som diskuterar allt utom just ledarskapsfrågan. Detta garanterar att Vänsterpartiet kommer att vara fortsatt tryggt parkerat runt eller strax över 4 procent av väljarsympatierna. Om inte strax därunder när en på nytt rättviseprofilerad socialdemokrati börjar återhämta sig ...

Vänsterpartiet borde lära av både Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Av Socialdemokraterna i att snabbt våga dra de nödvändiga lärdomarna av ett valnederlag. Av Miljöpartiet i att tillämpa delat partiledarskap, en kvinna och en man. Vänsterpartiet har flera vassa kvinnor att välja mellan, t.ex. Ulla Andersson och Josefin Brink, och Jonas Sjöstedt torde vara i det närmaste självskriven som den andra parten.

Tidigare: Dags för nytt

Länkat: SVT; SVT; SVT; SVT; SVT; DN; DN; DN; DN; DN; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; SVD; GP; GP; GP; GP; GP; GP; SKD; SKD; SKD; SKD; SKD; AB; AB; AB; AB; AB; HD; HD; NSK; BLT; BLT;

Alla behöver inte spara ...

Alla behöver inte spara i borgerlighetens Lund. Samtidigt som kommunens lokaler förfaller och förskolor, skolor och äldreomsorg beläggs med nya krav på personalminskningar fördubblas stödet till företagande, trots att detta ligger klart utanför den kommunala kärnversamheten.

Lunds kommun stödjer nyföretagande i form av så kallade inkubatorer. För närvarande finns det fyra sådana och en femte, med inriktning på kulturverksamhet, är under bildande. Kommunalt stöd till företagande är som ett svart hål. Upptäcks att kommunen är beredd att öka stödet dyker nya krav omedelbart upp. Därför har Lunds kommun hittills hållit detta på en ganska restriktiv och rimlig nivå, 2010 var det totala stödet drygt två miljoner kronor.

I förra veckan beslutade Kommunstyrelsens majoritet plötsligt och med kort varsel att redan under 2011 öka det kommunala anslaget till dessa företag till nästan fyra miljoner kronor. Förutom vid ökningar av arvoden och kommunalrådslöner har annars det borgerliga styret i Lund varit minst sagt njugga vid medelstilldelning.

Under 2011 ökar de till exempel anslaget till Lunds skolor med 1,5 procent, vilket inte motsvarar kostnadsökningen utan innebär en reell nedskärning på nästan en procent. Inför nästa år avviserar de att de inte tänker räkna upp anslagen till skolor och annan kommunal verksamhet alls, vilket i så fall innebär en nedskärning med cirka 3 procent. Men till företagarna ökas alltså anslaget med 80 procent i år och ännu mer 2012.

Vänsterpartiet föreslog att det kommunala stödet till nyföretagande 2011 ökar med samma procentuella påslag som till Lunds skolor, det vill säga med 1,5 procent i år. Tyvärr var vi ensamma om detta, Socialdemokraterna och Miljöpartiet stödde det borgerliga förslaget att öka det med 80 procent.

tisdag 8 mars 2011

Gärna 25 kr litern


Alla som orkar tänka efter vet att vårt sätt att transportera oss är ohållbart. Massbilismen kan inte fortsätta, definitivt inte med fossila bränslen, men inte heller i nuvarande omfattning med de alternativa bränslen som nu finns. Ändå fortsätter bilismen att öka, i Sverige och i världen som helhet.

Sätten att ändra vårt ohållbara beteende måste bestå i att vi såväl minskar vårt transportbehov, övergår till kollektiva och mer hållbara transportsätt samt byter till bättre bränslen. Men inget av detta kommer att ske i tillräcklig omfattning, inte med nuvarande prisbild. Fossilt bränsle är så pass billigt att det för det mesta kostar mindre än att ta tåget samma sträcka, till och med om man reser ensam. En enkel resa de två milen mellan Malmö och Lund kostar till exempel 42 kronor med tåg, men bränslepriset för en normal personbil är betydligt lägre. För en familj blir prisskillnaden ofta tre till fyra gånger i bilens favör.


De rödgröna partierna dristade sig inför valet att föreslå en skattehöjning på 49 öre per liter bensin. Det är naturligtvis alldeles otillräckligt. På grund av oroligheter i oljeproducerande länder har visserligen priset rört sig uppåt mer än så sedan valet, men ett rimligt bensinpris borde egentligen ligga närmare 25 kronor litern än dagens 14,28.


I kombination med förbättrad service, tätare turer och gärna också lägre priser i kollektivtrafiken skulle detta äntligen kunna åstadkomma ett trendbrott.

Länkat: SVT; SVT; DN; SVD; E24; E24; GP; GP; HD; SKD; EK; AB;
Ex;

Munspelet segrar

Efter att först halstarrigt försvarat splittringen av Munspelets skola och förskola backade Lunds kommun igår, äntligen. Barn- och skolnämnd Lunds stad meddelade att Munspelet från och med höstterminen 2011 kommer att verka som en samlad skola i paviljonger i närheten av den gamla skolbyggnaden, som under tiden rivs och byggs upp på nytt.

Gratulerar till segern, barn, föräldrar och personal på Munspelet. Problemen med eftersatt underhåll av Lunds skolor är emellertid inte lösta. De borgerliga har sparat in 110 miljoner kronor på fastighetsunderhållet bara de senaste två åren. Nu gäller det att hålla dem i örat så att de inte frestas att fortsätta på denna förödande linje. Barnen i Lund är värda bättre än så.

Tidigare: Mögel och nedskärningar; Varning för barn

Länkat: SKD

tisdag 1 mars 2011

Mögel och nedskärningar


Barn och anställda på Lunds skolor får nu betala priset för fyra års borgerligt vanstyre. Varje år har anslaget till kommunens verksamheter minskat, varje år har underhåll av fastigheter dragits in, allt för att finansiera skattesänkningar.

Den första skolan tvingas nu stänga på grund av akuta mögelskador. Det är Munspelet, en unik skola och förskola på Öster i Lunds stad, med barn i åldrarna 1 till 12 år.

Ärendet har därtill skötts över huvudet på såväl oppositionspolitiker som föräldrar och personal. Ett huvudlöst beslut sägs nu ha fattats om att till påsk upplösa skolan och splittra de 150 barnen på ofta redan överfulla klasser och förskoleavdelningar. Några barn ska bussas ut till Odarslöv. Man kan fråga sig vem som egentligen fattat detta beslut.

Föräldrar och personal protesterar med rätta. De har påvisat brister i underlaget och föreslår lösningar med en paviljongskola tills dess att en ny skola hunnit byggas. De har rätt. Beslutet att splittra skolan är inte underbyggt, varken vad gäller konsekvenser för barn och undervisning eller ur kostnadssynpunkt.

Tillägg 2 mars

Idag meddelade Barn- och skolförvaltningen Lunds stad i ett pressmeddelande att ytterligare två förskolar, Slangbågen och Lergöken, måste stängas på grund av fukt- och mögelskador. Vem är förvånad?

Slangbågen är så skadad att byggnaden kommer att rivas medan det ska utredas om det eventuellt är försvarbart att rädda Lergöken efter omfattande renovering. I bägge fallen kommer dock förskolorna att fortsätta i paviljonger under byggnadstiden. Anledningen sägs vara att förskolorna i området är så överfulla att det är omöjligt att pressa in barnen där, något som alltså inte gäller för barnen på Munspelet.

Ordförande i BSN Lunds stad heter Lars Hansson (FP). Han förnekar (!) att det skulle röra sig om en splittring av Munspelet, trots att skolan läggs ner under byggtiden, personalen skingras och barnen hamnar på fyra olika ställen. Han kallar dessa beslut för "ren verkställighet" som inte behöver förankras eller diskuteras politiskt. Folkpartiet i Lund har en minst sagt märklig syn på demokrati och brukarinflytande.


Tidigare:
Varning för barn

Länkat: SKD;
SKD; SDS; SDS