torsdag 8 juli 2010

Sydsvenskans osunda fixering vid SD

Sydsvenskan har beställt en stor, och kan man förmoda dyr, lokal opinionsmätning för Lund och Malmö. För Lunds del bekräftar undersökningen framförallt en intressant trend, att kommunen de senaste fyra valen blivit mer och mer rödgrön och mindre och mindre borgerlig jämfört med riket som helhet. I övrigt bekräftas flera sedan länge etablerade mönster för Lund: MP, FP och V är starkare i Lund än i riket medan M, S, C och KD är svagare.

När Sydsvenskan nu för andra dagen i följd skriver om sin undersökning har de inte nämnt detta med en rad, eller överhuvudtaget analyserat hur opinionen i Lund utvecklas gentemot rikstrenden. I stället är de helt fokuserade på den eventualitet att SD ska få en så kallad vågmästareroll i Lunds kommun. Detta ägnar de krigsrubriker åt och tvingar de andra partierna att förhålla sig till i intervjuer.

För det första passar epitetet vågmästare inte på SD. Några taffligare och mer menlösa politiska företrädare än SD:s har knappast synts till i Lunds fullmäktige. Den enda gången de kan uppvisa någon sorts engagemang är när de tror att de kan skylla något på invandrare. De behärskar inte kommunalpolitikens kärnfrågor, skola, vård och omsorg, och jag betvivlar att de kan sköta en våg.

För det andra är Sydsvenskans fixering vid detta parti runt fyraprocentstrecket osund. SD är inte större i Lund än i Sverige som helhet. Det som är anmärkningsvärt är snarare att SD går så pass mycket sämre i Lund än i stora delar av Skåne. Det enda SD gjort för att förtjäna denna uppmärksamhet är alltså att vara det enda de är bra på - rasistiska.


Tidigare inlägg: Lund allt mer rödgrönt; Lund allt mindre borgerligt, allt mer rödgrönt

Länkat: SDS; SDS; SDS

onsdag 7 juli 2010

Lund allt mer rödgrönt

Det intressanta med lokala opinionsmätningar är hur mycket de avviker från rikets. Rikstrenden slår till stor del igenom i hur sympatierna fördelar sig mellan blocken lokalt. Som jag tidigare visat har det i Lund sedan många år skett en lokal förskjutning i förhållande till rikstrenden: Från att ha varit en kommun som varit betydligt mer borgerlig än Sverige som helhet är Lund på väg att bli allt mer rödgrönt. Denna trend bekräftas av Sydsvenskans lokala opinionsmätning, som till största del genomfördes i juni månad.

Undersökningen ger de rödgröna partierna i Lund totalt 45,0 procent av rösterna. Det är 0,5 procent över samma tidnings opinionsmätning för riket som helhet (Synnovate i juni). De borgerliga med 49,1 procent i Lund ligger någon tiondel under sitt riksvärde.

Detta ska jämföras med valet 2006. I kommunalvalet i Lund gick de rödgröna 1,7 procent sämre än sitt riksresultat och de borgerliga 3,3 procent bättre. Valet 2002 låg på samma sätt de rödgröna 3,4 procent under och de borgerliga lika mycket över. Går vi tillbaks ytterligare ett val, till 1998 låg de rödgröna i Lund hela 10,1 procent under sitt resultat i riket, medan de borgerliga låg 6,9 procent över.

Nu har alltså det borgerliga försprånget i Lund jämfört med riket försvunnit helt. Sydsvenskans väljarundersökning visar att Lund för första gången är mer rödgrönt än resten av Sverige. Med tanke på innehållet i politiken och debatten i Lund är detta inte oväntat.

Hur går det då i Lund i september? Det kommer naturligtvis till stor del att hänga på rikstrenden. I Greklandskrisens spår har moderaterna som statsbärande parti fått ett oförtjänt uppsving i opinionen. Hade de fått som de velat hade Sverige inte längre haft kronan som valuta och därmed ingen optimal ränta och växelkurs för landet. Sverige hade då riskerat att drabbas av flera av de krisfenomenen som euroländerna nu genomlider. Detta dubbelspel är svårt för många att genomskåda.

Sakligt sett finns det i övrigt mycket lite som talar för den borgerliga alliansen. Om bara väljarna i september röstar efter sitt huvud och hjärta så blir det rödgrönt i Lund och i Sverige.Tidigare
Lund allt mindre borgerligt, allt mer rödgrönt

Länkat
SDS; SDS

lördag 3 juli 2010

Höga arvoden = dåliga politiker

Arvodena för Lunds kommuns förtroendevalda är åter på tapeten. Det är faktiskt svårt att förstå varför. Lund har i flera år haft ett bra system som innebär att arvodena årligen räknats upp med 75 procent av de kommunanställdas löneökningar. Om undersköterskan får 4 procents ökning ska kommunalrådet, som tjänar dubbelt så mycket, bara få 3 procent. Det är stabilt och i längden utjämnande.

Det gillar uppenbarligen inte de borgerliga i Lund. De tycks nu ha enat sig om att förslå en 10-procentig ökning av arvodena. Detta samtidigt som de flesta lönavtalen ger drygt 3 procent 2010. Moderaterna ville egentligen ha ännu högre ökningar.

Detta är lusfräckt och det hotar att dra de förtroendevaldas rykte i smutsen. Argumentet att det har med "kvalitén på de förtroendevalda" att göra håller inte. Det är i själva verket tvärtom: Höga politiska arvoden ger dåliga politiker, sådana som motiveras av annat än politikens innehåll. Äkta samhällsengagemang kan inte köpas för pengar. Det är andra stimulanser som gäller där, till exempel förmånen att få lov att representera folk och att få vara med och förverkliga goda idéer.

Det räcker gott.Länkat
SDS; SDS