fredag 12 november 2010

Stupstock utan tanke

Stupstocken i sjukförsäkringen lades till på initiativ av Folkpartiet och finansdepartementet. Allt skedde mot bättre vetande, mot sakkunskap som påpekade att sjuka människor skulle drabbas hårt. Socialdepartementet ansåg redan från början att en absolut bortre gräns i sjukförsäkringen var ohållbar.

Detta avslöjar idag Sanna Rayman på Svenska Dagbladets ledarsida. Det ger en ny skrämmande bild av hur Alliansen 2007 kom fram till det beslut som i år drabbat 54 000 långtidssjukskrivna. I beslutet fanns inte någon som helst tanke om eller analys av vad som skulle hände med dessa människor. De offrades i en cynisk kompromiss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar