onsdag 1 september 2010

Spårvagn, men var är slantarna?

De borgerliga i Lund berättade i dag för den samlade världspressen att de redan till 2014 ville bygga ut Lundalänken, från nordöstra Lund (Brunnshög) till Lunds C, och vidare genom Klostergatan Stora Södergatan ut till Klostergården och Tetra Pak.

Det är naturligtvis alldeles utmärkt, men var är slantarna? De borgerliga i Lund är här grymt svikna av sin egen regering. Medan det rödgröna regeringsalternativet innebär statlig finansiering av cirka hälften av kostnaden för Lundalänken ger den nuvarande regeringen – ingenting!

– Framtiden får utvisa om ett eventuellt regeringsskifte kan påverka den saken, sa Mats Helmfrid i våras i smått förhoppningsfulla ordalag.

Region Skåne kommer att bidra med vagnar. Men kostnaden för att bygga ut Lundalänken med spår från Brunnshög till Klostergården beräknas till 700 miljoner kronor. Det kommer att bli oerhört tufft för Lunds kommun att finansiera detta självt. Det är bara att instämma i Helmfrids förhoppning om ett regeringsskifte.


Tidigare inlägg: Insiktsfullt om spår; Nya spår
då krävs regimskifte

Länkat:
SDS; SKD; SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar