tisdag 7 september 2010

Tokhögern som rättesnöre

Svenskt Näringsliv publicerar årligen en rankinglista över ”företagsklimatet” i Sveriges kommuner. Listan är ett skämt. Kommuner med stora offentliga institutioner, typ universitet och sjukhus, är dömda på förhand. En stor andel offentlig verksamhet anses nämligen kväva det privata initiativet.

Så brukar till exempel Lund, som allmänt betraktas som en tillväxtmotor i Skåne, hamna långt ner på listan, medan Vellinge, som inte har några företag alls av sådan betydelse, toppar listan. Lunds enda chans att gå förbi Vellinge som företagskommun skulle vara – att stänga både universitetet och sjukhuset!

På samma sätt är kommuner som satsar mycket pengar på skola, kultur, vård och omsorg diskvalificerade från en framskjuten position, eftersom låg kommunalskatt i sig är meriterande. Nu när moderaterna tonat ner sin kompromisslösa högerprofil framstår Svenskt Näringsliv som den svenska tokhögerns främsta kampanjorganisation. Genom sin årliga lista vill de att Sveriges kommunpolitiker ängsligt ska anpassa sin politik efter deras minst sagt märkliga kriterier.

Lund antog i onsdags ett näringslivsprogram, ett program med utmärkta föresatserna och mål som Vänsterpartiet i huvudsak stödjer. Men tyvärr var det bara Vänsterpartiet som krävde förändring av en väsentlig punkt: Svenskt Näringslivs rankinglista ska användas som rättesnöre för om kommunen är på rätt eller fel väg. Därmed legitimeras och erkänns denna kampanjorganisations förvridna syn på vad som är ett gott företagsklimat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar