lördag 18 september 2010

Blommor och rehabilitering

Att så ett frö, eller att sätta en stickling, är att tro på framtiden.

Förr hade Lunds kommun egna växthus och drog upp egna plantor för utsmyckning av staden. I samband med att de gamla växthusen
vid Stadsparken inte längre kunde användas avvecklades denna verksamhet. Numera köps blommor in för dyra pengar från leverantörer, vilket ständigt skapar frågetecken om hur mycket kommunen egentligen har råd att satsa på blomsterprakt. Det är dessutom en källa till ständig träta med Lunds Handelsförening då kommunen, med vissa rätta, hävdar att dess medlemmar bör vara med att betala utsmyckningen. Resultatet är att Lund har en ganska medioker blomsterutsmyckning.

Samtidigt vet vi att antalet arbetsplatser där personer med permanent eller tillfälligt nedsatt arbetsförmåga, eller med olika typer av psykiska eller fysiska funktionshinder, kan anställas minskat betydligt. De anställda förväntas idag undantagslöst vara ständigt högpresterande, vara sig de arbetar inom industri, utbildning, service eller förvaltning.

Det finns en god lösning som kan åtgärda bägge dessa problem. Återupprätta de kommunala växthusen, med inriktning på rehabilitering. Det är välbekant att odling är en lisa för själen. Genom att tillskapa en nyttig, utvecklande och fast verksamhet ökar kommunens möjlighet att bedriva bra rehabiliteringsverksamhet. Samtidigt skulle blomsterutsmyckningen av Lunds kommun kunna få ett verkligt lyft.

Diakonin har nu i samarbete med Alnarp utvecklat liknande tankar och startat odling av köksväxter som ett rehabiliteringsprojekt på Uggletorpet.

Förslaget om blommor och rehabilitering skrev jag i form av en motion till Lunds kommunfullmäktige i juni 2008. Motionen behandlades först positivt. De ekonomiska förutsättningarna skulle utredas. Men borgarna har nu lagt locket på. De rödgröna partierna har med detta i sin budget för 2011.

Länkat: SDS; SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar