fredag 16 april 2010

Insiktsfullt om spår

Den borgerliga regeringen vill inte satsa ett öre på Lundalänken, en av regionens viktigaste transport- och miljösatsningar. Spårtrafik från Lunds central till Brunnshög är en viktig förutsättning för de stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS. I nästa etapp är Lundalänken nödvändig för att koppla samman Lund, Dalby och Staffanstorp med attraktiv och snabb kollektivtrafik.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) inser detta, och är beredd att satsa över en halv miljard ur kommunens investeringsbudget. Region Skåne förväntas bidra till investeringar i vagnar.


Bra, och i denna fråga är kommunstyrelsens ordförande mer insiktsfull än så. I en intervju i Skånskan påpekar Helmfrid att det kommer att bli jäkligt tufft om vi måste bekosta det helt själva. Helmfrid konstaterar krasst att den borgerliga regeringen inte kommer att lägga några pengar på Lundalänken.

– Framtiden får utvisa om ett eventuellt regeringsskifte kan påverka den saken, avslutar Mats Helmfrid i smått förhoppningsfulla ordalag.

Det är egentligen bara att instämma.


Tidigare inlägg om regeringens infrastrukturpolitik
Nya spår - då krävs regimskifte

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar