fredag 3 september 2010

Lyft idrotten i Lund

Tillsammans med Bertil Raalas presenterade jag igår fem skarpa förslag från Vänsterpartiet för att lyfta idrotten i Lund. Idrottens villkor brukar sällan vara ett hett politiskt ämne i Lund, där fokus ofta istället riktas mot andra kulturyttringar. Bland de politiska partierna har visioner och idéer om idrottens utveckling lyst med sin frånvaro. Ändå är idrotten Lunds i särklass största folkrörelse, räknat i antalet aktiva.

1. Alla barn och ungdomar måste ges möjlighet att testa sig fram bland olika typer av sportaktiviteter. Prova-på-konceptet har snabbt spridit sig till olika delar av kommunen. Det som hindrar från att fler barn ska kunna vara med är ofta avgifterna. Vi föreslår att Lunds kommun inför avgiftsfri prova-på under upp till tre terminer per barn i åldern 6 till 12 år.

2. Barn- och ungdomsidrotten bärs upp av ideellt arbetande ledare. Ofta är dessa svåra att rekrytera, de behöver stöd och uppmuntran. Kommunen kan här bli mycket bättre, genom direkt och indirekt stöd och uppmuntran. Vi föreslår att kommunen inför ett program för att sätta lite guldkant på idrottsledarnas ideella engagemang. Det kan t.ex. ske genom att kommunen subventionerar eller skänker cyklar, busskort, träningsskor eller andra prylar. Fler uppmuntringspriser bör instiftas för ledare. Vi föreslår också att kommunen bjuder in till en årlig tackfest för sina idrottsledare – en årlig idrottgala i Lund.

3. Sommarlovet är en viktig tid i barns och ungdomars liv. Få barn tillbringar hela sommarlovet under semesterlika former eftersom föräldrarnas ledighet är begränsad i förhållande till barnens. Många föräldrar har inte möjlighet att betala dyra avgifter för att barnen ska kunna åka på läger och delta i andra aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har avskaffat lägerbidraget. Vänsterpartiet föreslår dels att lägerbidraget återinförs. Vi vill också att ett kommunalt sommarlovsläger inrättas i Lund där alla ska ges chansen att delta och där kultur, friluftsliv och idrott samverkar.

4. Ett rättvisare bidragssystem. Öka aktivitetsstödet till föreningarna, det har legat på 12 kronor per deltagare i många år nu. Höj åldersgränsen för aktivitetsstöd från 20 till 25 år. Detta är speciellt viktigt för att få med studentidrotten.

5. Många av kommunens anläggningar är idag nedslitna. De borgerliga har dragit in på underhållet tre år i rad. De yttre förhållandena är viktiga, de kommunala idrottsanläggningar ska vara i fullgott skick. Därför vill vi redan 2011 återställa en del av det indragna underhållet, och resten under kommande 3 år.

Vi beräknar kommunens kostnad för punkterna 1–3 till cirka 2 miljoner kronor. Punkt fyra är beroende på utformningen av systemet och hur stor höjningen blir. Punkt 5 finns, för år 2011, till en del redan med i det gemensamma rödgröna budgetalternativet, i vilket också finns en plan för utbyggnaden av konstgräsplaner i kommunen.

Länkat: SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar