tisdag 14 september 2010

Lunds havererade borgerlighet

Den storstilade centrumutredningen har havererat. Detta var det enda större utvecklingsprojekt som Lunds borgerlighet förmått dra igång sedan de fick makten 2006. Ingen är förvånad över det totala misslyckandet. Moderaternas enda och uttalade mål har varit att få bort busstrafiken från Lunds centrum. De övriga borgerliga partierna har varit vankelmodiga, men inget av dem har har vågat ifrågasätta personbilstrafiken. Minskad busstrafik i centrum betyder försämrad tillgänglighet och ökad privatbilism. De borgerliga är nu djupt splittrade om inriktningen på det fortsatta arbetet. Moderaternas linje (en buss mindre är en bra buss) har till slut skrämt bort samarbetspartierna. Fyra års utredning har lett till - ingenting!

De rödgröna partierna i Lund presenterade i förra veckan en gemensam plattform för centrumutveckling och förbättrad kollektivtrafik. Utgångspunkten måste vara att man kan nå Lunds centrum från alla stadsdelar. Framtidens stadsbuss är mindre, tystare och dess fart och sträckning anpassas i den medeltida stadskärnan till de gåendes villkor. Handeln ska utvecklas - inte på bilismens villkor - utan i centrum och i bostadsområdena. Spårvägen byggs ut till 2014: Klostergården - Centrum - Stationen - Sjukhuset - Ideon - Brunnshög - Östra Torn - Linero.

Förutom att införa direkt skolpeng och privatisera en tredjedel av äldreomsorgen (båda med förskräckande resultat) har Lunds borgerligheten bara lyckats med en sak under fyra år: Att sänka kommunalskatten med 40 öre. För en normalinkomsttagare motsvarar det en och halv pizza i månaden. Lunds borgerlighet har förvisso aldrig varit stark, men sämre än nu har den nog aldrig varit.

Länkat: SDS; SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar