måndag 27 september 2010

Sveriges mest kameraövervakade bad

Vänsterpartister vid Högevall i lättklädd protest
mot förslaget 7 september 2010.


Högevallsbadet i Lund är på väg att bli Sveriges mest kameraövervakade badplats med 14 övervakningskameror. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att tillstyrka ansökan från Kultur- och fritidsnämnden och dess ordförande Holger Radner (FP). Idag finns det en (1) övervakningskamera på Högevallsbadet, för att förstärka säkerheten vid kassorna.


Lunds kommun har en policy vad gäller kameraövervakning som säger att sådan bara ska prövas när alla andra möjligheter att trygga säkerheten har visat sig otillräckliga. I ansökan från Kultur och fritid saknas helt beskrivning av andra möjligheter, eller överhuvudtaget några som helst överväganden av alternativ. Är det t.ex. en bra idé att ersätta badvakter ute vid vattnet med badvakter som tittar på monitorer? Ökar detta verkligen säkerheten eller ger det en falsk trygghet?


Vidare: Finns det någon hotbild mot kassor, café och allmänna utrymmen som nödvändiggör en så pass omfattande övervakning? Brukligt är att gjorda polisanmälningar bifogas ansökan för att påvisa ett eventuellt behov, detta saknas helt i detta fall. Ingen som helst avvägning görs heller av säkerhet gentemot personlig integritet.

Den restriktivitet som kommunstyrelsens arbetsutskott visat när man remissvarat på andras ansökningar om kameraövervakning har man tydligen svårt att leva upp till när ansökan kommer från en del i den egna organisationen. Bara Vänsterpartiets och Miljöpartiets representanter protesterade mot tillstyrkan.


Länsstyrelsen ska nu besluta om tillstånd för 14 övervakningskameror ska ges eller ej. Med tanke på det minst sagt bristfälliga underlaget tycker jag att det skulle vara mycket märkligt om tillståndet ges.


Tidigare: Folkpartiet vill övervaka dig - när du badar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar