fredag 17 september 2010

De allra yngsta och de allra äldsta

På neonatalavdelningen i Lund finns våra allra yngsta, de som just fötts till världen. Vården av dem är oerhört viktig, misstag kan ge skador för livet. Förr var deras vård utmärkt. Lund var med i ett skandinaviskt samarbete (Nidcap) – men blev 2009 uteslutet för sin bristande kvalitet.

Födelsetalen har ökat med tjugo procent under senare år men inte resurserna. Socialstyrelsen var starkt kritisk mot Lund sedan spädbarn dött i sjukhusburna infektioner. Den sektor av sjukhuset som neonatalvården tillhör dras med ett underskott av drygt 50 miljoner kronor. Det går inte att spara in det beloppet och samtidigt återställa kvaliteten. Nya pengar måste till.

På äldreboendena finns våra allra äldsta när de inte längre kan ta hand om sig själva. I Lund har den borgerliga majoriteten sålt ut en stor del av vården till Carema och Attendo och samtidigt sparat mycket pengar genom färre personal.

Carema och Attendo har i år varit ansvariga för två dödsfall i Helsingborg på grund av bristande rutiner. Attendo har tidigare fått betala skadestånd för vanvård av de äldre i Lund. Som vanligt ser vi företagsrepresentanter i TV-utsändningar med cockerspanielblick bedyra att detta skall åtgärdas och utredas för att slippa en upprepning. Personalen beläggs med munkavle och möjlighet till insyn blir fortsatt begränsad. Lund måste genast återta de privatiserade boendena innan det händer igen.

Samhället måste garantera vård och omsorg av högsta kvalitet, särskilt av människor vid livets vanskliga början och lika vanskliga slut.


Detta är en insändare som jag skrev tillsammans med Saima Jönsson Fahoum och Lars Ohlsson i början av veckan. Sydsvenskan verkar dock helt ha slutat ta in insändare undertecknade Vänsterpartiet, i alla fall innan valet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar