söndag 12 september 2010

Golfbana med förhinder

Lunds kommun har nu i sju års tid behandlat ett planärende att göra fastigheten Ladugårdsmarken 5:9 till golfbana. Marken används idag till jordbruk. I år odlar bonden Håkan Rasmusson sockerbetor där men han hade mycket hellre velat att Lunds och Norra Fäladens ungdomar spelade golf där.

Vi i Vänsterpartiet gillar det koncept som Håkan Rasmusson redan jobbar med på Värpinges niohåls golfbana. Det handlar om folkgolf på miljövänliga banor. Värpinge golfbana visar vägen på många sätt: Stadsnära (10 minuter med cykel från Lunds centrum), låga avgifter, inget snobberi, gratistider till ungdomar, ekologisk inriktning med minimal miljöbelastning, betande får ...

Ett liknande upplägg är nu tänkt att genomföras, fast på en 18-hålsbana, precis utanför Norra Fäladen, öster om Svenshögsvägen. En klubb är sedan länge bildad, S:t Hans golfklubb, som har just denna inriktning i sin vision: "Alla skall välkomnas utan hänsyn till ålder, kön, socialgrupp och etnicitet". Detta handlar om idrott för alla, det handlar om friskvård och det handlar om integration.

Varför händer då ingenting? Begäran om detaljplaneläggning lämnades in i november 2003. Det egentligen ganska okomplicerade planärendet har nu för andra gången varit på utställning. Med tanke på handläggningstiden verkar det vara ett milt sagt nedprioriterat ärende. Nya och allt märkligare invändningar har rests mot fullföljande av projektet. De ledande politikerna i byggnadsnämnden och tekniska nämnden uppvisar total handlingsförlamning.

Jag misstänker starkt att den verkliga orsaken till den sjuåriga förhalningsprocessen hänger samman med att en del ledande politiker och tjänstemän i Lunds kommun samtidigt är medlemmar i Lunds Akademiska Golfklubb. Med sina skyhöga medlemsavgifter och sin snobbstämpel har de svårt att rekrytera medlemmar. En fullhålsbana med låga avgifter i grannskapet upplever säkert en del som ett hot. Misstanken är naturligtvis omöjlig att leda i bevis, ingen vågar öppet säga att de är emot golfbanan, men det är svårt att se någon annan förklaring till kommunens skamliga hantering av ärendet.

Vänsterpartiet kräver nu att detaljplanen kommer upp till omedelbart avgörande.


Länkat: lund.cc; SKD ;

PS. För säkerhets skull vill jag påpeka att jag själv aldrig har utövat och inte heller planerar att ta upp den idrott som berörs i inlägget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar