måndag 6 september 2010

Rasistiska clowner

I Lund ska "... mångkultur utrotas och kvar ska endast det genuint svenska få vara". Hans-Olof Andersson, förstanamn på SD:s valsedel i Lund, fick idag chansen att presentera sin så kallade politik i en intervju i Skånska Dagbladet. Språkbruket för onekligen tankarna till 1930-talet. Men vad har då SD att erbjuda lundaborna?

Den viktigaste punkten som SD vill genomföra i Lunds kommunfullmäktige är att avskaffa all hemspråksundervisning. Men alla barn har laglig rätt till hemspråksundervisning, kommunfullmäktige kan inte fatta ett sådant beslut. Förutom att SD har fel i deras påstående att hemspråksundervisning är skadligt är deras förslag alltså olagligt, det går inte att genomföra.

Hans-Olof Andersson hävdar att "mångkulturen medför stora kostnader för samhället" men kan inte precisera vilka kostnader detta är. Han hävdar att Lunds kommun betalar pengar för "en flyktingförläggning" men vet inte hur mycket. Sanningen är att det finns ingen "flyktingförläggning" i Lund, än mindre någon som kommunen betalar för.

Lund har däremot en väl fungerande flyktingmottagning, på drygt 100 personer om året. Mottagandet finansieras fullt ut genom avtal med staten. Det vill SD avskaffa. Vill SD att alla flyktingar ska bo på Rosengård?


Att hos SD försöka hitta någon sorts politik för Lund är stört omöjligt. Hans-Olof Andersson kastar ur sig att "... de äldre ska få det bättre och fler vuxna ska ta hand om de unga." Men när kommunens budget behandlades i juni i år ville SD inte ens en gång räkna upp anslagen till äldreomsorgen i takt med inflationen, och från skolorna ville de dra in 14 miljoner kronor. Detta motsvarar 30 lärare, som SD alltså vill dra in från Lunds skolor utöver de borgerligas nedskärningar de senaste åren.

Hans-Olof Andersson säger att Lund ska satsa på fritidsgårdar, men föreslog så sent som för tre månader sedan att 22,5 miljoner skulle dras in från den nämnd som har hand om just fritidsgårdarna. Han säger att han tycker att fler hyresrätter ska byggas. Han berättar inte hur detta ska gå till. SD:s enda profilering i frågan var när de i förra månaden, som enda parti, röstade emot ett förslag som skulle ge LKF bättre lån för att just bygga fler hyresrätter.

Så fortsätter SD:s ledande företrädare i Lund. Med sina två mandat har de nu haft fyra år på sig att i Lunds kommunfullmäktige samla sig till något som liknar en politik. Något sämre får man faktiskt leta efter, och då har ändå Erik Almqvist, ledande riksföreträdare för partiet, varit den andre representanten. Den enda gången de bägge lyckats uppbåda någon sorts glöd, någon sorts engagemang, har varit när de försökt skylla något på invandrare, men inte ens i dessa frågor är de pålästa, har de en aning om vad de pratar om. De har helt enkelt uppträtt som de rasistiska clowner de är.

Länkat: SKD; SKD; SDS; SDS

1 kommentar: