onsdag 1 september 2010

Minst 9,3 lärare per hundra barn

Vänsterpartiet i Lund har nu presenterat ett förslag till nytt kvalitetsmått för Lunds skolor. Förslaget är att införa en norm för lärartätheten, som säger att det ska vara minst 9,3 pedagoger per 100 barn i grundskolan. Detta var det genomsnitt som fanns i Lund år 2006 innan de borgerliga tog över. Sedan dess har nedskärningarna minskat lärartätheten med 8 procent.

Med vårt förslag vill vi införa samma typ av handfasta kvalitetsmått för grundskolan som för förskolan. Efter Vänsterpartiets initiativ har Lunds förskolor sedan 2002 kvalitetsmåtten högst 11 barn i småbarnsgrupperna och högst 16 barn i 3-5-årsgrupperna. Efter en historisk förskolesatsning åren 2003 till 2006 (nästan 50 miljoner extra till Lunds förskolor) var Lund bara en hårsmån från att till fullo uppnå detta, innan borgarna tog över.

Eftersom Lunds borgerlighet istället prioriterat en skattesänkning med 40 öre har de i praktiken gett upp dessa mål för förskolan. Idag blir barngrupperna åter större och större. Av samma orsak är Lund också en av de kommuner i landet som haft den sämsta utvecklingen vad gäller lärartätheten i grundskolan de senaste åren. Lunds skolor och förskolor håller fortfarande hög standard, men utvecklingen går i fel riktning.

Redan till höstterminen 2011 kan vi med det gemensamma rödgröna budgetförslaget nå halvägs, jämfört med nuläget, till normen 9,3 lärare per hundra barn. De rödröna satsar då på 100 nya lärare och förskolärare i Lund, varav cirka 30 lärartjänster går direkt till grundskolorna. Vi menar att det är möjligt att till läsåret 2012/2013 gå vidare och nå det nya kvalitetsmålet fullt ut.

Länkat: SDS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar