onsdag 5 maj 2010

Klostergårdens idrottsplats: På väg mot seger

Efter Lunds kommunstyrelsemöte ikväll kan vi börja tro på att förnuftet ska segra. Fotbollens matcharena ska ligga kvar i befintligt eller nära befintligt läge i grytan på Klostergården. Arne Paulssons exploatering av området ska anpassas till idrottens villkor. Korpfotbollsplanerna längs med järnvägen blir kvar. De boende längs med Västanväg, som inför mötet samlat in 670 namnunderskrifter, slipper få arenan inpå husknuten.

De borgerliga och socialdemokraterna har alltså efter flera års underdånighet gentemot Arne Paulsson och hans fastighetsbolag insett att här var man på väg att gå ett steg för långt. Avgörande för omsvängningen har nog varit tre faktorer:

(1) LBKs motstånd mot ett försämrat läge för arenan.

(2) Den moraliska kollaps det hade inneburit att flytta arenans ljud och ljuspåverkan till ett ännu sämre läge, något som nu i slutskedet även synliggjordes och ställdes på sin spets med de boendes namninsamling.

(3) Det envisa motståndet från framförallt vänsterpartiet, men också ofta med gott understöd av miljöpartiet. Det har därigenom hela tiden funnits en aktiv kraft som tagit plats i debatten och utmanat kryperiet för fastighetskapitalet.


Kommunstyrelsen beslutade alltså nu enigt (!) att avslå exploateringsavtalet med Paulssons fastighetsbolag och att avbryta tidigare uppdrag att placera matcharenan i något av lägena längs med järnvägen. I stället gavs nya uppdrag att jobba med placeringen i grytan. Detaljplanen för Paulssons hus måste dock gå fram till kommunfullmäktigemötet i slutet av maj, men kommunstyrelsens förslag är att den då skickas tillbaka för omarbetning.

Sent ska syndarna vakna. Men som väl är i detta fall - inte för sent!

Ett återstående problem är dock vilken typ av bostäder som ska byggas på Klostergårdens idrottsplats. Som vänsterpartiet tidigare påpekat äger kommunen marken och har möjlighet att ställa krav på blandade upplåtelseformer - både hyresrätter och bostadsrätter - samt att en del ska gå till sociala behov. Paulsson planerar för 100 procent bostadsrätter. Kommunen har inte ställt krav på att en enda av de drygt 400 lägenheterna ska gå till hemlösa. Vi får nog tillfälle att återkomma till detta.


Länkat
SKD1; SKD2

Tidigare inlägg om Klostergården idrottsplats
Äntligen någon sorts sans;
Läget inför skandalbeslutet; Moralisk kollaps; Kryperiet fortsätter

3 kommentarer:

 1. Hurra! Efter alla turer kring bygget på BUP där inte en åsikt från redan boende på Klostergården har lyssnats på, inte en enda liten kompromiss har gått att få igenom (som jag uppfattat det), har jag blivit väldigt desillusionerad, så detta beslutet gör att man återfår en gnutta hopp att kommunpolitikerna (framför att från de stora partierna) ibland kan lyssna på folket.

  SvaraRadera
 2. För Klostergården som område är det väl bäst om det blir bostadsrätter så att det inte blir en filial till Rosengård.

  SvaraRadera
 3. Lund har en ung och rörlig befolkning och behöver massor med hyresrätter. Denna upplåtelseform har i sig inget med sociala problem att göra. Klostergården är för övrigt redan cirka hälften hyresrätter, hälften bostadsrätter. Jämförelsen med Rosengård haltar även på annat sätt. Klostergården sägs faktiskt vara ett av de mest lyckade miljonprogramsområdena i hela Sverige. Det är tätt och hänger väl samman, har ett fungerande centrum, upplevs som grönt trots höjden på husen och har en stor blandning av människor ur social synpunkt.

  De planerade husen på idrottsplatsen och parkeringen hamnar i ett attraktivt läge nära Stadsparken, mellan det gamla Klostergården och centrum. Jag anser att det vore ett rejält baklag om inte åtminstone hälften av de cirka 400 lägenheterna får upplåtelseformen hyresrätt.

  SvaraRadera