tisdag 18 maj 2010

Oärlig borgerlighet i Lund

Den borgerliga alliansen i Lund fortsätter in i det sista att trixa med siffrorna för att dölja och fördunkla verkligheten. I förslaget till budget för 2011 har man först lagt ett nästan enprocentigt (0,85 %) dolt sparbeting på skola, förskola, äldreomsorg, kultur, parkskötsel – ja, all kommunal verksamhet.

Därefter har man dragit tillbaka delar av de pengar som fanns avsatta för att finansiera personalens löneavtal 2011. Detta innebär en indragning med ytterligare 0,6 procent på lönesumman som verksamheterna måste finansiera genom nedskärningar och ytterligare kvalitetsförsämringar.


Utan att blinka påstår borgerligheten sedan att man satsar på verksamheten. Detta är inte bara oärligt, det försvårar för såväl medborgare, anställda, journalister som politiker att följa vad som händer i politiken. Det krävs ett ganska avancerat detektivarbete för att upptäcka de verkliga förändringarna.

På detta vis har de senaste fyra åren varit unika i Lunds historia. Tidigare har såväl rödgröna som borgerliga kommunledningar hållit sig för goda för att försöka dölja vad de sysslar med.

Det mest anmärkningsvärda med den borgerliga budgeten i Lund är annars att moderaterna och folkpartiet fallit undan för den kristna högerns krav på vårdnadsbidrag. Detta beräknas kosta 2 miljoner om året, vilket alltså nu finansieras med en reell nedskärning på Lund förskolors resurser med cirka 5 miljoner kronor.


Tidigare inlägg om borgerlig oärlighet i Lund
Om kvalitén på det politiska samtalet

Länkat
SDS; SKD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar