tisdag 11 maj 2010

Lilla teatern och Stortorget 1


Stortorget 1 ägs av Lunds kommun och förvaltas av dess fastighetsbolag. Huset byggdes strax efter förra sekelskiftet och inrymmer förutom två kommunala förvaltningar Sveriges äldsta nu existerande teaterförening - Lilla teatern. Ut mot torget och gatan finns krogar och affärer.

År 2004 lade Lunds borgerlighet som budgetförslag att sälja fastigheten Stortorget 1. Det var då rödgrönt styre i Lund och förslaget röstades ner. Nu när det är borgerlig majoritet har försäljningen åter aktualiserats. Det enda argumentet för försäljning är att det skulle inbringa en tillfällig inkomstförstärkning till kommunen. Argumenten emot är desto fler.


1. Lilla teatern skulle upphöra. Med en kommersiell fastighetsägare skulle verksamheten aldrig kunna gå runt, aldrig kunna existera.

2. Kultur- och fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har lokaler i fastigheten. Märk väl att ingen av dessa berörs av den nya förvaltningsbyggnaden Kristallen som ska byggas på andra sidan järnvägen. Där ska enbart de tekniska förvaltningarna och Socialförvaltningen inrymmas. Någon andra etapp, med fler förvaltningar, är inte beslutad (och blir det förhoppningsvis aldrig).

3. Kommunen bör snarare öka än minska sitt fastighetsinnehav i Lunds centrum. Genom de privata fastighetsägarnas girighet drivs hyrorna för affärer och näringsställen upp till fantasinivåer. I vissa delar av staden är det nästan bara banker och mäklare kvar. Ett icke- kommersiellt ägande kan här utgöra en motvikt. Kommunalt ägande behövs också för att stödja angelägna verksamheter som annars aldrig får en chans. Till exempel har Lund nu inte kunnat erbjuda Fontänhuset några lokaler. Då ska man inte sälja de fastigheter man har.

Inga politiska beslut är fattade att sälja Stortorget 1, så det finns fortfarande tid att driva opinion.


Länkat
FB-gruppen Rädda Lilla teatern
Namninsamling Rädda Lilla teatern - Stoppa försäljningen av Stortorget 1, Lund
Lokaltidningen

Fotnot:
Föreningen Fontänhuset arbetar med rehabilitering av människor med psykisk ohälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar