tisdag 18 maj 2010

Medias oberoende och McDonalds

Hamburgerjättens reklamkampanj för att ta udden av kritiken har ställt viktiga pressetiska frågor på sin spets. Svenska Journalistförbundet och dess yrkesetiska nämnd var kritiska till när så kallade kontextuell annonsering infördes för några år sedan. Sådan annonsering bygger på att reklamen placeras i anslutning till styrande nyckelord.

Då försvarade mediabolagen sig med att annonsören aldrig kan veta om det är positiva eller negativa redaktionella material man ansluts till. Men McDonalds omedelbara bannerkampanj i anslutning till kritiska artiklar i flera stora tidningars nätupplagor har visat att denna troskyldiga verklighetssyn inte håller. Journalistförbundets ordförande Agnetha Lindblom Hultén menar att den heliga principen att skilja mellan publicistiskt material och annonser har naggats i kanten.

Det är bara att hålla med. Själv tycker jag att det är obehagligt nog att någon har planterat en blinkande annons för ett flygbolag i direkt anslutning till en artikel om flygets miljöutsläpp. Det nersolkade hamburgerföretagets motkampanj bryter alla barriärer. Som ett direkt och påfallande alternativ till det publicistiska materialet, med bannertexten Ställ dina frågor direkt till McDonalds, ges de möjlighet att med hjälp av en fet plånbok neutralisera kritiken.


Tidigare inlägg
Att försöka köpa våra tankar

Länkat
SVT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar