måndag 31 maj 2010

Begreppet övervåld

Nedanstående text är skriven av Tony Johansson, och läggs här ut med hans tillstånd.

Det kan tyckas som en petitess en dag som denna. Men djävulen sitter i detaljerna och därför måste man poängtera att den israeliska våldsanvändningen inte är ”övervåld”. Mona Sahlin, de rödgröna i sitt gemensamma uttalande och utrikesminister Carl Bildt använder alla detta begrepp när de idag kritiserar Israel. Även om jag tvivlar på orsaken till Sahlins ordval, så är det i vart fall vad gäller Carl Bildt inte en fråga om okunnighet. Bildt väljer att använda detta begrepp, då det inte i samma utsträckning förpliktigar till politisk handling som andra mer passande benämningar skulle ha gjort.

Begreppet "övervåld" implicerar nämligen att det i grunden finns en rätt att utöva visst våld, såsom fallet är med en civilperson som utövar nödvändigt våld i självförsvar eller för den delen en polisman, vars befogenheter att utöva våld inte begränsas av självförsvarsrättens snäva definitioner. En civilperson som i sitt självförsvar använder oproportionerligt våld eller en polis som använder oproportionerligt eller på annat sätt regelvidrigt våld, brukar sägas använda ”övervåld”.


Vad gäller den israeliska bordningen i morse, och under förutsättning att uppgifterna att fartygen bordades på internationellt vatten stämmer vilket allt tyder på, så finns inte någon sådan underliggande rätt till våld. Israel hade ingen folkrättslig grund att angripa och borda fartygen.


Vidare, så påstår Israel att det inte ockuperar Gaza, men om Gaza inte är ockuperat, så har det rätt till att kontrollera sin egen kustlinje. Blockaden är sålunda olaglig – och den fördöms för att vara olaglig. Men själva blockaden och den bordning Israel nu genomförde bevisar att Israel fortfarande ockuperar Gaza(1).


Självförsvarsrätten när dessa mot folkrätten brytande individer ligger istället helt hos de angripna. De hade all rätt att försöka beslagta vapen och försvara sina båtar mot dessa ”hostes humani generis” (2), ett försvar som tycks genomföras med hjälp av järnrör om man får tro de videoupptagningar som den israeliska militärcensuren släppt. Naturligtvis var det oklokt att med järnrör angripa israeliska kommandosoldater beväpnade med automatvapen, vilket man hade kunnat räkna ut med en krokig träpinne. Men rätten låg hos de angripnas eftersom angriparna olagligen bordat deras fartyg.


Israel har genom angreppet på en hjälpsändning och massakern på civila visat sin tillhörighet till gruppen av skurkstater. De ansvariga (enskilda soldater, militärledning och regering) bör sålunda beskrivas på ett adekvat sätt, eller som Palme sade, kallas vid sitt rätta namn: ”satans mördare”.

(1) Detta har stor betydelse också för Israels rättigheter gentemot Gaza. Om Gaza är en suverän statsbildning, så har Israel rätt att nyttja (proportionerligt) våld i självförsvar mot exempelvis raketbeskjutningar. Om Gaza däremot är ockuperat, saknar Israel alla sådana rättigheter gentemot Gaza. En ockupationsmakt saknar definitionsmässigt självförsvarsrätt gentemot de ockuperade. Jag har skrivit om detta flera gånger tidigare (se under mina anteckningar, bland annat artikeln publicerad i Skd 3 januari 2009): självförsvarsrätten kan aldrig åberopas av den part som orsakat våldet genom olaglig aggression (till saken hör dessutom att självförsvarsrätten i FN-stadgan berör staters rättigheter gentemot varandra. I detta fall har en stat angripit en humanitär hjälpsändning på internationellt vatten, dubbelfel för att uttrycka sig milt).

(2) Henry Kissinger skriver: “hostes humani generis ("enemies of the human race")... the ... term has been applied to pirates, hijackers, and similar outlaws whose crimes were typically committed outside the territory of any state.” The Pitfalls of Universal Jurisdiction, Foreign Affairs, July/August, 2001.En beskrivning som enligt min uppfattning passar bra på de personer som hissades ner på fartygens däck.


Tony Johansson


Andra inlägg
Total bojkott av Israel; Bildt i Lundagård

Länkat
SDS; GP; DN; SVD; SKD; SKD; HD; AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar