tisdag 11 maj 2010

Bristande tilltro till marknaden

När marknaden är som vackrast, då misstros den av borgerligheten. På något annat sätt kan man inte tolka Lunds allianspartiers enträgna vägran att utöka torghandeln på Mårtenstorget till 18.00. De borgerliga, med moderaterna i spetsen, hänvisar till en enkät bland torghandlarna. 17 tillfrågades, 13 svarade och 10 sa sig vara nöjda med nuvarande tider 06.30 – 14.00. Varför ska dessas nuvarande åsikt inskränka marknadens tillväxt och de övrigas företagsamhet, för att inte tala om i framtiden tillkommande handlares affärsmöjligheter?

Förslaget om utökade öppettider kom ursprungligen som ett medborgarförslag från ett 20-tal torgbesökare. De menade att det är långt ifrån alla lundabor som hinner passa morgon- och förmiddagstiderna.

Vänsterpartiet i Lund har full tilltro till marknadens egen förmåga att reglera utbud och efterfrågan på torget. Antagligen finns ett marknadsunderlag för torghandel fram till 18.00. Öppettiden ska vara upp till varje handlare att själv bestämma, inte regleras av klåfingriga borgerliga politiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar