torsdag 15 november 2012

Lunds skolor i vasken

Lund har med viss rätt varit stolt över sina skolor och förskolor. I Lärarförbundets ranking har Lund tio år i rad placerats bland de fem bästa skolkommunerna i landet. Nu backar Lund i rankingen, i år ner till nionde plats. Varför?

Varje år sedan det blev borgerligt styre 2006 har det skurits i skolans budget, cirka en procent per elev varje år. Vad gäller sådana mätfaktorer som har med tilldelning av resurser att göra har följaktligen Lund rasat mest. Jämfört med rankingen 2007, som återspeglar förhållandena 2006 som var det senaste året det var rödgrönt, har Lund rasat från plats 1 till plats 57 när det gäller hur mycket resurser som läggs per elev. Vad gäller lärartäthet har Lund under samma period backat från plats 22 till plats 128. Från att ha varit bland de absolut främsta i landet tillhör alltså Lund nu den nedre halvan vad gäller lärarresurser per elev.

Att Lund satsar mindre och mindre per elev jämfört med andra kommuner ger också konsekvenser i form av försämrade resultat. När det gäller andelen elever som gick ut med godkända betyg, räknat med hänsyn taget till föräldrarnas utbildningsbakgrund, har Lund halkat ner från plats 90 till plats 162. Om man i stället räknar det totala meritvärdet har Lund rasat från plats 20 till plats 108.

Det enda som fortfarande håller uppe Lunds kommun är att andelen med högskolebehörighet och som går vidare till högskola är bland de högsta i Sverige, något som naturligtvis hänger samman med att Lund är och förblir Sveriges mesta universitetsstad. Men vad gäller övriga resultat är det bara att se sanningen i vitögat: Lund är ingen speciellt bra skolstad längre. Sex år av borgerliga nedskärningar har satt sina spår - skolan har gått i vasken när den politiska ledningen istället prioriterat skattesänkningar.

Vad som ger hopp för Lunds del är att det fortsatt finns en stor enighet i den rödgröna oppositionen att efter valet 2014 åter genomföra en ordentlig satsning på Lunds skolor och förskolor. 

Samtidigt stärks nu kraven på att åter förstatliga skolan. Skillnaderna mellan skolornas kvalitet ökar och allt fler frågar sig med rätta om barnens framtidsutsikter ska avgöras av vilken kommun de råkar bo i. 

Länkat: Lärarförbundets ranking; AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar